Korsika wol mear romte foar de eigen taal

Korsika wol mear romte foar de eigen taal

🕔03:00, 3.Aug 2011

AJACCIO – De oerheid fan it eilân Korsika wol de eigen taal in offisjele status jaan. It Korsikaansk soe njonken it Frânsk in offisjele taal fan it eilân wurde. Dat is in unikum yn it sintralistyske Frankryk, dat oant no

Lês it folsleine artikel
Freudenthal-Preis foar Nina Werkman út Grins

Freudenthal-Preis foar Nina Werkman út Grins

🕔23:53, 2.Aug 2011

GRINS – De Grinzer skriuwster Nina Werkman hat dit jier de Freudenthal-Preis wûn, de wichtichste Nedersaksyske literatuerpriis. Hja krige de priis foar ferskate gedichten yn it Grinslânsk, “gedichten mei smaak en kleur” neffens de sjuery. De Freudenthal-Preis wurdt sûnt 1957

Lês it folsleine artikel
It kin net oars: Tryater moat ûntslaan

It kin net oars: Tryater moat ûntslaan

🕔13:16, 2.Aug 2011

Tryater moat yn 2013 trijehûnderttûzen euro besunigje. Dat is it bedrach oan subsydzjejild dat de Fryske steatssekretaris Halbe Zijlstra/Sylstra (VVD) weinommen hat by Tryater. In part fan it personiel kriget dien, mar it is noch net wis wêr’t it lot dizze

Lês it folsleine artikel
It Bûsboekje 2012 leit foar jim klear!

It Bûsboekje 2012 leit foar jim klear!

🕔08:21, 1.Aug 2011

De redaksje fan it Bûsboekje hat wer wat út ‘e wei set: in nij, folweardich bûsboekje, alhiel yn ‘e Fryske taal: in unyk produkt. It Bûsboekje 2012 hat diskear in lichter en luchtiger tema: ‘koekjebakker’. Der steane ynterviews yn mei twa

Lês it folsleine artikel
Wat begrypt in bern fan sân jier?

Wat begrypt in bern fan sân jier?

🕔11:04, 30.Jul 2011

In protte pjutten fan noch gjin twa jier âld brûke al eigenskipswurden (Holl.: bijvoeglijke naamworden) lykas grut en heech. Mar net earder as op harren sânde begripe sy dy termen op ‘folwoeksen nivo’, konkludearret taalwittenskipper  Elena Tribushinina. Hja fierde dat

Lês it folsleine artikel
Twatalige bern kenne earder it ferskil tusken grut en lyts

Twatalige bern kenne earder it ferskil tusken grut en lyts

🕔10:57, 29.Jul 2011

Ut in ûndersyk fan taalwittenskipper frou Elena Tribushinina fan de universiteit fan Utert docht bliken, dat lytse bern de betsjutting fan grut en lyts noch net goed begripe. Fan harren twadde jier ôf brûke beukers dizze eigenskipswurden wol, mar se ha

Lês it folsleine artikel
Flaanderen wol mear Ingelsk en Frânsk

Flaanderen wol mear Ingelsk en Frânsk

🕔12:11, 27.Jul 2011

BRUSSEL – Flaanderen wol mear omtinken foar de Ingelske taal op ‘e basisskoalle. Learlingen moatte it Ingelsk like goed prate kinne as it Frânsk. Boppedat moat it Frânsk al yn de tredde ynstee fan de fyfde klas jûn wurde. Dat wol

Lês it folsleine artikel
Aldingelsk en Frysk, dat ferstiet mekoar

Aldingelsk en Frysk, dat ferstiet mekoar

🕔11:35, 27.Jul 2011

Aldingelsk (ek wol bekend as Angelsaksysk) is de iere foarm fan de Ingelske taal dy’t sprutsen waard yn parten fan wat tsjintwurdich Ingelân en Súd-Skotlân is, fan om-ende-by it midden fan de 5e ieu oant healwei de 12e ieu. Aldingelsk

Lês it folsleine artikel
Gemeente Harns foar Frysk op skoalle

Gemeente Harns foar Frysk op skoalle

🕔14:01, 26.Jul 2011

HARNS – Skoallen yn Harns moatte gewoan Fryske les jaan. It is ûnferstannich om foar de Fryske lessen dispensaasje te freegjen by it Ryk. Dat skriuwt it kolleezje fan B & W yn in notysje oan de gemeenteried. De notysje

Lês it folsleine artikel
Súd-Tirol: hoe fierder?

Súd-Tirol: hoe fierder?

🕔10:44, 26.Jul 2011

WEISSENBACH – Ofrûne wykein hat Sybren Posthumus, Steatelid foar de FNP, as waarnimmer nei Súd-Tirol ta west. Hy hat tafersjoch holden op it referindum yn it doarp Weissenbach, yn ‘e gemeente Ahrntal. Yn it referindum, dat allinnich yn dy gemeente

Lês it folsleine artikel