Nij kursusfearnsjier by Tresoar

Nij kursusfearnsjier by Tresoar

🕔11:24, 24.Aug 2011

Yn septimber set Tresoar wer út ein mei kursussen en workshops op it mêd fan literatuer en skiednis. Dichter Eppie Dam jout dit neijier foar it earst in kursus ‘Oersetten fan poëzij’. Hy fynt it oersetten fan gedichten “dreech, moai

Lês it folsleine artikel
WordPress 3.2.1 yn it Frysk

WordPress 3.2.1 yn it Frysk

🕔11:00, 24.Aug 2011

LJOUWERT – Woansdei wie de release fan WordPress 3.2.1 yn it Frysk. Sûnt 3.0 binne der dochs aardich wat teksten by kaam en dy moasten ek allegear oerset wurde. It Fryske WordPress tiim hat mei de oersetting fan ferzje 3.2

Lês it folsleine artikel
Net Frysk genôch?

Net Frysk genôch?

🕔17:55, 23.Aug 2011

Men kin sile yn in sylboat en dan blaast de wyn yn it … ? Just: yn it seil. Dochs hawwe in soad Friezen it oer it syl. Net ûnlogysk, wol ferkeard. Miskien fine sokke Friezen it logysker, want oars

Lês it folsleine artikel
Hoe komt it mei de boekhannels?

Hoe komt it mei de boekhannels?

🕔09:13, 19.Aug 2011

Der wurde langer mear boeken ferkocht oer it ynternet. Dat soe dus de deastek wêze foar de boekhannels, is it sizzen. Mar yn de Feriene Steaten lykje de lytse, selsstannige boekhannels werom te kommen. Yn Washinton D.C en de rest fan

Lês it folsleine artikel
It leger fan de F.S is in nije oarloch begûn

It leger fan de F.S is in nije oarloch begûn Fernijd

🕔11:40, 18.Aug 2011

Taalspesjalisten fan it leger moatte soargje, dat it taalgebrûk tenei net mear ûnnedich dreech is en dat ôfkoartings ferdwine. Yn in trochsneed hânlieding fan it leger steane rûchwei alvehûndert ôfkoartings en twatûzen operasjonele termen dy’t net te begripen binne. Ôfkoartings binne

Lês it folsleine artikel
Fryske Beweging skriuwt brief oer it griene boekje

Fryske Beweging skriuwt brief oer it griene boekje

🕔08:46, 17.Aug 2011

Achte Kolleezje, achte deputearre De Vries, Op 8 april 2011 binne troch de fraksje fan GrienLinks skriftlike fragen yntsjinne oer it ‘Griene Boekje’. Soks nei oanlieding fan in Te Gast fan Jan Schotanus fan DAT Tekstbureau. De Ried fan de

Lês it folsleine artikel
Yn Ingelum wenje gjin ingels

Yn Ingelum wenje gjin ingels

🕔08:22, 17.Aug 2011

Yn Ingelum wenje grif aardige minsken, mar gjin ingels. Wêr’t ‘ingel’ yn de namme Ingelum wei komt is net wis. Wierskynlik fan de namme “Engel”, nei de Germaanske god Ingweo. Guon wolle ha de namme is noch fan de tiid

Lês it folsleine artikel
Adeline Petersen ferstoarn

Adeline Petersen ferstoarn

🕔14:52, 16.Aug 2011

Adeline Petersen is fannacht ferstoarn. Hja hie in slimme sykte. Adeline Petersen hat in protte dien foar de Fryske taal. Se hat ûnder oare meiwurke oan it boek “Frasch följk, Frasch arbe än Fraschen wiise, taale än seedelse”. Dat boek

Lês it folsleine artikel
Limoer, âldfaar en broer

Limoer, âldfaar en broer

🕔11:27, 16.Aug 2011

Hoe koe it wurd ‘limoer’ ûntstean út ‘liifmoeder’? En ‘âldfaar’ út ‘âldfader’? Wat hat ‘broer’ mei ‘broeder’ te krijen? Ludo Permentier leit út hoe’t it sit.

Lês it folsleine artikel
Yn De Haach ha jo wat te sizzen

Yn De Haach ha jo wat te sizzen

🕔11:01, 16.Aug 2011

Alle gemeenten ferstjoere standertbrieven foar de meast befrege tsjinsten. Dy brieven befetsje wichtige ynformaasje en moatte alsa yn begryplike taal skreaun wêze. De gemeenten wolle witte oft de ûntfangers de ynhâld fan sokke brieven neikomme kinne. Út reden dêrfan wurdt de minsken út

Lês it folsleine artikel