Ferd Crone lêst foar by pjutteboartersplak Okido

Ferd Crone lêst foar by pjutteboartersplak Okido

🕔22:26, 6.Jun 2011

Foar it earst set de Fryske Foarlêswike ek út ein yn Ljouwert, mei goed fjirtich pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen fan Sinne Welzijn, SKL Kinderopvang, Catalpa en de bûtendoarpen. Boargemaster Crone hat de pjutten fan pjutteboartersplak Okido foarlêzen út it nijste boekje.

Lês it folsleine artikel
De earste offisjele Fryske palindroomwedstryd!

De earste offisjele Fryske palindroomwedstryd!

🕔08:47, 6.Jun 2011

In palindroom is in saneamde ‘symmetryske sekwinsje’: wurden of sinnen dy’t, as men de letters omdraait, gelyk bliuwe yn foarm en betsjutting. Tink oan: leppel, Anna, mem, of in sin: “Murk leppele de la om enne… Mo âle de leppel

Lês it folsleine artikel
Janna Eijer hat liet 2011 wûn

Janna Eijer hat liet 2011 wûn

🕔12:53, 5.Jun 2011

Sjoch klip

Lês it folsleine artikel
Útnoeging foar alle Friezen

Útnoeging foar alle Friezen

🕔05:39, 4.Jun 2011

Dit binne de oerkêsten fan alle Friezen. Foarst, dat hja ien kear yn it jier op de tiisdei yn de pinksterwike by de Upstalbeam gearkomme sille en dat hja dêr alle rjochten besprekke, dy’t de Friezen oanhâlde sille. As immen

Lês it folsleine artikel
Kataloanië in nije steat yn Europa?

Kataloanië in nije steat yn Europa?

🕔16:26, 3.Jun 2011

Is Kataloanië klear om op eigen fuotten te stean? Wat hâldt de Katalanen tsjin? Hat dat te krijen mei it leger? SPAIN’S SECRET CONFLICT from Endboard on Vimeo.

Lês it folsleine artikel
Hast in tredde skriuwt al Frysk

Hast in tredde skriuwt al Frysk

🕔01:00, 3.Jun 2011

LJOUWERT – Fan de ynwenners fan Fryslân kin ûnderwilens sa’n 30% frij aardich oant hiel goed Frysk skriuwe. Yn 2007 wie dat noch 21% en yn 1994 17%. 12% fan de Friezen seit sels dat er de taal “tige goed”

Lês it folsleine artikel
Frysk ferstean op de feartsjinsten is dochs it minste

Frysk ferstean op de feartsjinsten is dochs it minste

🕔08:55, 1.Jun 2011

LJOUWERT – De Ried fan de Fryske beweging wol dat it personiel op de feartsjinsten nei de Fryske waadeilannen yn alle gefallen Frysk ferstean kin. Dat hat de de Ried yn in offisjele ynspraakreaksje foar de nije konsesje fan de

Lês it folsleine artikel
Tomke-boekje no fergees yn de bibleteek

Tomke-boekje no fergees yn de bibleteek

🕔06:45, 1.Jun 2011

LJOUWERT – Mei yngong fan hjoed lizze de nije Tomke-boekjes yn de bibleteek en stjoert Omrop Fryslân TV nije Tomke-ferhaaltsjes út. Yn de earste helte fan juny wurdt der yn de hiele provinsje foarlêzen út Tomke. Hast alle pjutteboartersplakken en

Lês it folsleine artikel
Gearwurking tusken Fryske Akademy en Baskyske oerheid

Gearwurking tusken Fryske Akademy en Baskyske oerheid

🕔08:18, 31.May 2011

It Mercator Kennissintrum fan de Fryske Akademy organisearre ôfrûne tongersdei en freed it fyfde Ekspert Seminar yn it ramt fan in gearwurkingsprojekt mei Baskelân. Dat seminar hie as titel: “Cultural Education and Civil Society: How can Languages contribute?”. Alle dielnimmers,

Lês it folsleine artikel
20 jier Liet

20 jier Liet

🕔06:26, 31.May 2011

Ljouwert- Sûnt 1991 set Stichting Liet him yn foar de Fryske taal troch it organisearjen fan in Frysk sjongfestival. Fan it jier wurdt alwer de 20e edysje op priemmen set, op in wol hiel bysûndere lokaasje. It ‘Kennisplein’, tusken de

Lês it folsleine artikel