Lânseigen taal minder drugs en alkohol

Lânseigen taal minder drugs en alkohol

🕔07:17, 3.May 2011

Út ûndersyk docht bliken dat jonge Aboriginals dy’t in lânseigen taal prate, minder misbrûk meitsje fan drugs en alkohol. Dat hat in Australysk ûndersyksburo buorkundich makke. De fokus fan it ûndersyk leit op taal en hoe’t de taal ynfloed hat

Lês it folsleine artikel
Wat binne eins ‘blommebaskets

Wat binne eins ‘blommebaskets

🕔11:10, 30.Apr 2011

De gemeenteried fan Destelbergen karde de oankeap fan seis ‘blommebaskets’ goed. Dit moast mei-inoar sa’n 2.428 euro kostje. In net sa’n grut agindapuntsje yn de Ried, dochs waard der noch eefkes oer redendield. In riedslid frege har ôf wat in

Lês it folsleine artikel
Proef oanpak taalefterstân wurket

Proef oanpak taalefterstân wurket

🕔10:55, 28.Apr 2011

In trijejierrige proef om taalefterstannen tsjin te gean, hat fertuten dien. Sa’n 353 skoallen dienen mei oan de proef. Minister Bijsterveldt hat de einrapportaazje fan de pilot Taalbeleid Onderwijsachsterstanden nei de Twadde Keamer stjoerd. Ut de proef die bliken dat

Lês it folsleine artikel
In ynteraktive list fan talen

In ynteraktive list fan talen

🕔08:44, 28.Apr 2011

De Guardian, in krante, hat in ynteraktive list makke fan alle bedrige talen fan de wrâld. De list is lang. Der binne hûnderten talen dy’t slim bedrige of hiel slim bedrige wurde. Guon talen ha noch mar in pear sprekkers.

Lês it folsleine artikel
Kom ek by de Fryske Beweging

Kom ek by de Fryske Beweging

🕔20:00, 27.Apr 2011

Moarn organisearret de Ried fan de Fryske Beweging in noflike jûn foar de frijwilligers en ynteressehawwers. Sjoch hjir foar de útnoeging. Jo binne fan herten wolkom.

Lês it folsleine artikel
Winner Liet Ynternasjonaal yn Fryslân

Winner Liet Ynternasjonaal yn Fryslân

🕔19:32, 27.Apr 2011

De band Orka fan de Faroër-eilannen strykt op Keninginnedei 2011 foar fiif dagen del yn de Kleasterkapel fan Sibrandahûs. De band sil dêr opnamen meitsje foar harren earstfolgjende cd. Boppedat sil de band, dy’t ferline jier de sande edysje fan

Lês it folsleine artikel
Navarra stipet it Baskysk

Navarra stipet it Baskysk

🕔10:23, 27.Apr 2011

PAMPLONA – De oerheid fan Navarra hat 150 tûzen euro tasein foar it normalisearjen fan ‘e Baskyske taal by gemeentlike oerheden. Navarra is in autonome regio yn Spanje. It suden is Spaansktalich, it sintrale diel is twatalich en it noarden, dat

Lês it folsleine artikel
Schwob foar ûnûntdutsen boeken

Schwob foar ûnûntdutsen boeken

🕔09:00, 25.Apr 2011

Der binne in protte wichtige boeken dy’t wy yn Fryslân net kenne, dêr’t wy neat oer hearre of lêze, dy’t net te krijen binne yn it Frysk of Nederlânsk. De website www.schwob.nl hellet dy boeken út ‘e ferjitnis. Mei stipe

Lês it folsleine artikel
Mijn vrouw is uitgenaaid

Mijn vrouw is uitgenaaid

🕔09:00, 22.Apr 2011

LJOUWERT – De Afûk is begûn mei in kampanje dy’t as doel hat en meitsje Friezen grutsker op harren twataligens. Yn it ramt fan dy kampanje is it boekje Mijn vrouw is uitgenaaid ferskynd, dat it Fryske Nederlânsk mei in

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje Rêdbâd

Boekpresintaasje Rêdbâd

🕔19:29, 18.Apr 2011

DOKKUM – Sneon waard yn de Zero yn Dokkum foar sa’n 100 minsken it nije boek fan Willem Schoorstra presintearre. Yn Rêdbâd – kronyk fan in kening lit Schoorstra syn ljocht skine op it libben en de dieden fan de

Lês it folsleine artikel