D66 in Anty-Fryske politike partij?

D66 in Anty-Fryske politike partij?

🕔09:12, 9.Jan 2011

Achte Bestjoer fan D66, Ta grutte fernuvering fan de Ried fan de Fryske Beweging wol D66 de provinsje Fryslân opheffe en opgean litte yn in grut lânsdiel. Gearfoegjen of opheffen fan de provinsje Fryslân hat grutte gefolgen: sawol ekonomysk as

Lês it folsleine artikel
Lytste taaleilân fan Europa

Lytste taaleilân fan Europa Fernijd

🕔07:14, 5.Jan 2011

It Sealterfrysk hat al sûnt 1990 yn it ynternasjonale Guinnes Book of Records it rekôr as lytste taaleilân fan Europa. Yn 1989 kaam Bernd Stolle, doetiids skriuwer fan it Sealter Bûn, mei it idee om de útjouwer fan it Guinnes Book of

Lês it folsleine artikel
Welsk-Frysk

Welsk-Frysk

🕔14:44, 4.Jan 2011

Okkerjiers haw ik ris mei Welsk te set west. Dêr kamen doe ek Welsk-Fryske/F-W wurdlisten út en dy haw ik no efkes kreas op ynternet set: http://www.ekfrysk.host22.com/geiria0WF7.htm Pyt

Lês it folsleine artikel
Wilkens sjongt Frysk yn Amsterdam

Wilkens sjongt Frysk yn Amsterdam

🕔13:00, 4.Jan 2011

AMSTERDAM – Nei in suksesfolle teatertoer yn Fryslân en Grinslân giet sjonger Piter Wilkens no mei syn show De fleanende Hollander fierder yn Hollân. Op 17 jannewaris begjint er mei in rige Frysktalige foarstellingen yn it Amsterdamske teater De kleine komedie.

Lês it folsleine artikel
Tsjerk Hiddes komt derby

Tsjerk Hiddes komt derby

🕔11:42, 29.Dec 2010

Der sil in nije Fryske studinteferiening oprjochte wurde. It giet om Tsjerk Hiddes út Enschede. De Federaasje fan Fryske studinteferienings kriget dêrmei in tredde lid. Tsjerk Hiddes hat eartiids al in feriening west, mar dy koe net bestean bliuwe. Der stiet no

Lês it folsleine artikel
Bryk Frysk

Bryk Frysk

🕔14:37, 28.Dec 2010

Mar al te faak komt it minsken by it skriuwen oer, dat se it gefoel hawwe, net alheel it goede wurd te brûken, mar sa gau net op it goede te kommen. Om dêryn te foarsjen haw ik de list

Lês it folsleine artikel
“Kij” wurde “kowen”

“Kij” wurde “kowen”

🕔12:15, 23.Dec 2010

AMSTERDAM – Elke generaasje sprekkers fan it Frysk rekket in pear ûnregelmjittige foarmen kwyt. “Ien skiep – twa skieppen” is al gewoan oan it wurden en de jongste generaasje sil “kij” ferfange troch “kowen”. It iennichste ûnregelmjittige meartal dat dan

Lês it folsleine artikel
Feestlike fiering yn Grou

Feestlike fiering yn Grou

🕔08:37, 18.Dec 2010

Sneintemiddei 19 desimber sil yn de Sint Pitertsjerke fan Grou in trijetalige ‘Feestlike fiering mei lêzingen en krystlieten’ holden wurde. It inisjatyf komt fan de liturgykommisje fan de Protestantske gemeente, mar de fiering is mei klam bedoeld foar elkenien, benammen

Lês it folsleine artikel
Abe de Vries wer út ein set

Abe de Vries wer út ein set

🕔20:32, 10.Dec 2010

Fryslân is tal fan bloggers ryk. Bloggers binne minsken dy’t harren deistige ûnderfiningen diele op it ynternet. Soms binne it hiel persoanlike stikjes en soms ek grappige. Abe de Vries hat de parse hjoed in koart berjocht stjoerd. Hy is

Lês it folsleine artikel
WordPress beskikber yn it Frysk

WordPress beskikber yn it Frysk

🕔12:48, 6.Dec 2010

De Ried fan de Fryske Beweging en ForSite Media hawwe WordPress nei it Frysk oerset. WordPress is in kompjûterprogramma foar webpublikaasjes op weblogs en websiden. Sawol it meitsjen as it ûnderhâld kin mei WordPress dien wurde. De aldernijste fersy 3.0.2

Lês it folsleine artikel