Ficken fürs Volk

Ficken fürs Volk

🕔01:40, 20.Sep 2011

MÜNCHEN – De Dútske drankehannel EFAG mei in slokje op ‘e merk bringe mei de namme Ficken (‘joetse’). Dat hat de merknammerjochtbank yn München dizze wike besletten. It Dútske merkeregister wegere earder om de merknamme te registrearjen, om’t dy nei

Lês it folsleine artikel
Stampfuotsjende Frânsktaligen by de FDF

Stampfuotsjende Frânsktaligen by de FDF

🕔00:01, 20.Sep 2011

BRUSSEL – De FDF is lilk. De radikaal Frânsktalige splinterpartij fan Olivier Maingain wol neat mear te krijen hawwe mei de Mouvement Réformateur (MR), de Waalske liberale partij. Oars koenen de partijen inoar op in soad punten wol fine –

Lês it folsleine artikel
Teatrale ôftraap Fryske skiedniskanon

Teatrale ôftraap Fryske skiedniskanon

🕔22:37, 19.Sep 2011

De kommende moannen is der in soad ekstra omtinken foar de Kanon fan de skiednis fan Fryslân. Sa komt op 28 septimber de Canonkaravaan yn Fryslân en is it yn oktober wer de Maand van de Geschiedenis en is der

Lês it folsleine artikel
It Keppelfeest is grutsk begûn + foto’s

It Keppelfeest is grutsk begûn + foto’s

🕔13:16, 19.Sep 2011

LJOUWERT – De hiele stêd Ljouwert hat priuwe kinnen fan it Keppelfeest. De earste sechtich flaggen fan it grutte “flagjen-foar-taal-projekt” binne juster ophongen yn Ljouwert. Wethâlder Henk Deinum hat de earste flagge oannommen en der mei swaaid op it bordes

Lês it folsleine artikel
Fersoarging yn it Flaamsk mooglik?

Fersoarging yn it Flaamsk mooglik?

🕔20:36, 18.Sep 2011

Minsken út Brussel en oan de râne fan Flaanderen tichtby Walloanje sitte yn noed oer it rjocht op fersoarging yn harren eigen taal. Minsken hechtsje in protte belang oan it rjocht op kwaliteitsfolle en betelbere sûnenssoarch. Dat is wetlik goed

Lês it folsleine artikel
Moanne fan it Fryske boek 2011

Moanne fan it Fryske boek 2011

🕔20:51, 17.Sep 2011

LJOUWERT – It boekemoannegeskink fan 2011 is skreaun troch Hylke Speerstra. It hjit fan De treastfûgel en spilet yn Fryslân en Dútslân yn de jierren ’20 en ’30. Wa’t de kommende moanne in Frysk boek keapet, kriget Speerstra syn boekje der

Lês it folsleine artikel
It Nederlannerskip wurdt dreger te besetten

It Nederlannerskip wurdt dreger te besetten

🕔12:00, 17.Sep 2011

DE HAACH – It Nederlânske regear makket it foar frjemdlingen dreger om it Nederlânsk steatsboargerskip te krijen. Sa moatte se tenei fiif jier yn Nederlân wenje. No is dat trije jier. Se moatte ek in beskaat salaris fertsjinje en se

Lês it folsleine artikel
Taaldoarp, foar skoallen

Taaldoarp, foar skoallen

🕔09:35, 17.Sep 2011

Yn de moannen septimber, oktober en novimber fan dit jier betinkt Fryslân dat der 60 jier lyn in omkear kaam yn it tinken oer meartaligens en dêrmei ek mear romte foar it brûken fan oare talen (û.o. it Frysk) yn

Lês it folsleine artikel
Het Bureau wurdt yn it Dútsk oerset

Het Bureau wurdt yn it Dútsk oerset

🕔03:39, 17.Sep 2011

MÜNCHEN – Utjouwer C.H. Beck út München doar it oan en bring J.J. Voskuil (1926-2008) syn ferneamde romanrige Het Bureau yn it Dútsk op ‘e merk. Voskuil syn útjouwer Van Oorschot is tige wiis mei de oersetting: “Tot dusver waagde geen enkele

Lês it folsleine artikel
En út de beammen klinkt ‘hallo’

En út de beammen klinkt ‘hallo’

🕔02:07, 17.Sep 2011

SYDNEY – It komt yn Australië hieltyd faker foar dat der Ingelske wurden út de beammen te hearren binne. Se wurde útsprutsen troch wylde fûgels dy’t taalles hân hawwe. It Australian Museum yn Sydney hat in spesjale publykstsjinst: minsken dy’t in

Lês it folsleine artikel