Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

🕔07:32, 12.Mar 2019

Kollum ‘Doeslief’, no ikke net, en no’t ik wit wat dêrmei bedoeld wurdt, prakkesearje ik der al hielendal net oer. ‘#Doeslief’ want it hat, begryp ik al gau, te krijen mei in kampanje dy’t benammen foar de sosjale media ornearre

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t East-Dútske amtners harren tsjin Sorbyske teksten fersette

Wêrom’t East-Dútske amtners harren tsjin Sorbyske teksten fersette

🕔20:57, 11.Mar 2019

Yn de regio Lausitz yn East-Dútslân wurdt fanâlds gjin Dútsk praat, mar Sorbysk. Dy taal is mear besibbe oan it Poalsk en Russysk as oan it Dútsk. De sprekkers hjitte fan Sorben. Hja hawwe in eigen kultuer, mei eigen klean

Lês it folsleine artikel
Stoarmeftige manifestaasje fan Boargeraksjegroep ‘SisTsiis’

Stoarmeftige manifestaasje fan Boargeraksjegroep ‘SisTsiis’

🕔22:23, 9.Mar 2019

Ferslach fan Aant Mulder Hjoed, sneon 9 maart 2019, organisearre de Boargeraksjegroep ‘Sis Tsiis’ foar de twadde kear in grutte manifestaasje foar mear en better Frysk yn it ûnderwiis. De earste waard holden op tongersdeitejûn 22 desimber 2016. Dy stiet

Lês it folsleine artikel
Sûnder Frysk ûnderwiis

Sûnder Frysk ûnderwiis

🕔22:11, 9.Mar 2019

Taspraak fan Geart Tigchelaar by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân Piter Dykstra hat oan it begjin fan de optrocht al neamd wat der sa mankearret oan it Frysk ûnderwiis en hoe’t dat gâns

Lês it folsleine artikel
Bernerjocht

Bernerjocht

🕔20:55, 9.Mar 2019

Taspraak fan Piter Dykstra by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân ‘Lêzen en skriuwen leare yn de memmetaal is in bernerjocht’, dat is ús biedwurd. En dat jildt foar alle bern. Under Frysk beflappe

Lês it folsleine artikel
Demonstraasje foar bettere lessen Frysk

Demonstraasje foar bettere lessen Frysk

🕔20:54, 9.Mar 2019

Yn Ljouwert wie sneon in keppel folk op ‘e lappen om bettere lessen Frysk te easkjen. Undersyk lit alle kearen weroan sjen dat bern op in soad skoallen net de gelegenheid krije om te learen wat hja neffens de wet

Lês it folsleine artikel
Wat sizze de partijen oer it ûnderwiis yn de Fryske taal?

Wat sizze de partijen oer it ûnderwiis yn de Fryske taal?

🕔12:59, 9.Mar 2019

Hjoed is der op it Saailân in manifestaasje foar better ûnderwiis yn it Frysk. Hoe tinke de politike partijen dêroer? It stiet net altyd like dúdlik yn de partijprogramma’s. Dêrom pakte It Nijs de stimhelp der by mei de stelling

Lês it folsleine artikel
Frysk in ‘leuke hobby’?

Frysk in ‘leuke hobby’?

🕔14:47, 8.Mar 2019

L.S. de Goede út Gytsjerk fertelt yn syn (of har?) ystjoerd stik yn de LC fan 21 febrewaris 2019 dat er himsels Frysk oanleard hat doe’t er him yn Fryslân fêstige. Hy praat Frysk en riedt elkenien oan syn foarbyld

Lês it folsleine artikel
Yn it Tsjechysk oer Trinus Riemersma leare

Yn it Tsjechysk oer Trinus Riemersma leare

🕔07:00, 8.Mar 2019

Oeral op ‘e wrâld binne wittenskippers en studinten te finen dy’t nijsgjirrich binne nei de Fryske taal- en letterkunde. Juster berjochte It Nijs bygelyks oer in kursus Aldfrysk dy’t dit jier jûn wurde sil yn it Ingelske Oxford. Yn it

Lês it folsleine artikel
Aldfrysk leare yn Oxford

Aldfrysk leare yn Oxford

🕔08:46, 7.Mar 2019

De universiteit fan Oxford biedt fan ‘t simmer in kursus Aldfrysk oan. Dat is it Frysk dat yn ‘e midsieuwen praat waard. De dielnimmers dûke in wike lang yn de âlde foarm fan it Frysk. Trochdat it Frysk nau besibbe

Lês it folsleine artikel