Nij berneboek ‘Jou my de romte!’ bringt freonskip fierder

Nij berneboek ‘Jou my de romte!’ bringt freonskip fierder

🕔09:00, 21.Nov 2020

It earste eksimplaar fan it nije berneboek Jou my de romte! is freed 20 novimber oanbean oan learlingen fan mienskipsskoalle Bloei yn Terherne. Earder waard dêr ek it bybehearrende escape(class)room-spul lansearre. Jou my de romte! is skreaun troch Bart Kingma

Lês it folsleine artikel
Oersetter Jan Popkema dwaande mei Baron von Münchhausen

Oersetter Jan Popkema dwaande mei Baron von Münchhausen

🕔10:44, 20.Nov 2020

Juster krige Jan Popkema fan Burgum út hannen fan deputearre Sietske Poepjes de dr. Obe Postmapriis foar de Fryske oersetting fan it boek Das Parfum. Dat barde by Popkema thús. De priis bestiet út in bedrach fan 2000 euro en

Lês it folsleine artikel
Boartsjendewei in taal derby

Boartsjendewei in taal derby

🕔15:34, 18.Nov 2020

Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO, it kennissintrum foar meartaligens fan jonge bern, hat koartlyn it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ fan twa bernedeiferbliuwen foar trije jier ferlinge. Dy deiferbliuwen binne de Luchtballon yn Feanwâlden en Pjutte-opfang De Veenscheiding yn Ychtenbrêge. Beide

Lês it folsleine artikel
Damp waar

Damp waar

🕔07:00, 17.Nov 2020

Kollum Wy reitsje der al wat oan wend, by weagen wurdt ús wrâld lytser. Mei dy weagen doel ik fansels op koroana of COVID-19, dêr’t no elkenien it oer hat. Dat de wrâld lytser wurdt, jildt benammen foar âldere minsken

Lês it folsleine artikel
Undersyk nei twataligens Fryske bern wint Klokhuis Wittenskipspriis

Undersyk nei twataligens Fryske bern wint Klokhuis Wittenskipspriis

🕔08:51, 16.Nov 2020

Ald-promovendus fan de Fryske Akademy Evelyn Bosma en har kollega Naomi Nota hawwe de Klokhuis Wittenskipspriis wûn. Sy hawwe ûndersyk dien nei hoe’t twatalige bern yn Fryslân lêze. Der wiene mear as 60 ynstjoeringen, dêr binne úteinlik tsien ûndersiken út

Lês it folsleine artikel
Fernijde poarte nei it Frysktalige web iepen

Fernijde poarte nei it Frysktalige web iepen

🕔13:45, 14.Nov 2020

Trochstart Startside.frl De Ried fan de Fryske Beweging set in fenijde poarte nei Frysktalige websiden iepen: op Startside.frl wurdt it Frysktalige part fan it wrâldwide web yn de etalaazje set. Fan dy side kin trochklikt wurde nei alle Frystalige websiden

Lês it folsleine artikel
Twa kear trije is fjouwer: Pippi Langkous no ek yn it Frysk

Twa kear trije is fjouwer: Pippi Langkous no ek yn it Frysk

🕔08:52, 14.Nov 2020

By útjouwerij Afûk is de Fryske edysje fan Pippi Langkous ferskynd. It boek is útjûn ta eare fan de 75ste jierdei fan it sterkste famke fan de wrâld en befettet de dielen Pippi Langkous, Pippi Langkous giet oan board en

Lês it folsleine artikel
FNP: Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk

FNP: Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk

🕔10:06, 12.Nov 2020

De FNP wol dat de Provinsje Fryslân de Fryske gemeenten, it Wetterskip, supermerken, ynstellingen en bedriuwen mear aktyf ynformearret en stimulearret om it Frysk sichtber te meitsjen. Ut in nij rapport ‘Frysk yn de Ekonomy’ docht bliken dat der genôch

Lês it folsleine artikel
Operafilm kado foar alle Fryske ynwenners

Operafilm kado foar alle Fryske ynwenners

🕔09:19, 10.Nov 2020

Kulturele krystgroet yn koroanatiden fan de gemeente Weststellingwerf en Opera Spangea De gemeente Weststellingwerf en Opera Spangea biede alle ynwenners fan Fryslân yn de krystfakânsje de mooglikheid om de operafilm The Other te sjen. De opera mei it tema ûnferdraachsumheid

Lês it folsleine artikel
Autentyk Frysk printeboek fan Paul van Dijk ferskynd by de Afûk

Autentyk Frysk printeboek fan Paul van Dijk ferskynd by de Afûk

🕔09:53, 9.Nov 2020

Nei lang wachtsjen is der by de Afûk wer in oarspronklik Frysk printeboek ferskynd, Omke Ule past op fan skriuwer Paul van Dijk. De haadpersoan yn it boek, Omke Ule, is oeral benaud foar en dêrom bliuwt er it leafst

Lês it folsleine artikel