By gemeente Ljouwert is alles kultureel ientûtmem – en dat moat fan de rie tenei oars

By gemeente Ljouwert is alles kultureel ientûtmem – en dat moat fan de rie tenei oars

🕔19:39, 28.Jun 2020

De gemeente Ljouwert moat “een inclusieve werkcultuur realiseren”. Dat is it betinken fan fiif riedsfraksjes yn ‘e gemeente Ljouwert. De fraksjes hawwe mei-inoar in mearderheid yn ‘e Ljouwerter gemeenterie. Woansdei sille PvdA, PAL GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren en

Lês it folsleine artikel
FNP: krekt noch de eare rêden?

FNP: krekt noch de eare rêden?

🕔19:23, 28.Jun 2020

Ynstjoerd Ek in goeie metoade foar wittenskiplik ûndersyk: tel it oantal nijs-/parseberjochten fan in partij op syn webside en gean ris nei wêr’t dy berjochten oer gean. Dan krije jo in idee fan de ûnderwerpen dêr’t dy partij graach, en

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (36)

Pakes comeback (36) Fernijd

🕔08:00, 26.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Wacht even, hear, in momentsje, ik druk dy even fuort. (se drukt op in knopke op de telefoan en draait har yrritearre nei pake) Kin heit no net éven in momint syn kop

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (35)

Pakes comeback (35) Fernijd

🕔08:00, 25.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Nee, ik kin der net goed efterkomme watsto oerdei allegear by de ein hast, nee. Mar do leist it my ek noait goed út. Sytske: Dat prebear ik wol ris, mar jo wolle

Lês it folsleine artikel
Ynterfryske frouljusmoeting fan 9 o/m 11 septimber 2020

Ynterfryske frouljusmoeting fan 9 o/m 11 septimber 2020

🕔08:55, 23.Jun 2020

Fan 9 oant en mei 11 septimber 2020 wurdt der wer in ynterfryske frouljusmoeting organisearre. Dat twajierlikse barren is diskear yn Breklum, Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein, Dútslân). Underdiel fan it programma is it 50-jierrich bestean fan it Kreislandfrauenverband. Fierders wurdt in besite

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

🕔08:06, 23.Jun 2020

Skôging troch Tom Dykstra De koroanakrisis is noch mar in pear wike âld as de Onderwijsraad (it heechste advyskolleezje fan de Nederlânske oerheid) warskôget foar efterstannen fan guon learlingen yn harren skoalkarriêre. De minister tinkt ek al oan it ynsetten

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (34)

Pakes comeback (34) Fernijd

🕔08:00, 23.Jun 2020

Hjoed begjint it tredde en lêste bedriuw fan it sabeare toanielstik dat It Nijs as soaprige publisearret, om’t der troch de koroanamaatregels op it stuit gjin toanielopfieringen en iepenloftspullen binne.  Sjoch hjir foar de rolferdieling. En sjoch hjirre wat der

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Us swarte meiminsken

Aant Mulder: Us swarte meiminsken

🕔07:00, 23.Jun 2020

Kollum Black Lives Matter, dat is dúdlike taal. Sûnt de dea fan George Floyd wurdt op in grut ferskaat oan plakken troch grutte groepen dúdlik makke dat it sa net langer kin. It begûn allegearre yn Amearika en dat wie

Lês it folsleine artikel
Hokker efterheaksels brûke de Friezen?

Hokker efterheaksels brûke de Friezen?

🕔13:14, 22.Jun 2020

Sizze jo slopte of sloppens of faaks wol allebeide? Is it frommeske dat de tsjerke kreas hâldt by jo de kosterske, de kosteresse of jit wat oars? En sizze jo eameljen, geëamel of eamelderij? Taalkundige Nicoline van der Sijs ûndersiket foar sawol it Frysk as it

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (33)

Pakes comeback (33) Fernijd

🕔08:00, 22.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: O. Och, se glide by de kant del. Dit komt net goed. Pake: Dat komt troch dy soksesen fan froulju. Dy ha de boel yn de bulten jage. Sytske: Hy kin toch swimme?

Lês it folsleine artikel