Pier Bergsma: De gebrûkswearde fan taal

Pier Bergsma: De gebrûkswearde fan taal

🕔15:09, 23.Sep 2022

Skôging Somtiden sjitte wurden te koart. Dan mar plaatsjes lykas op Schiphol. Dat is net nij. Ek yn de iere stientiid makken se dêr gebrûk fan. De gebrûkswearde is wichtich foar it oerlibjen fan in taal. Mar taal is mear

Lês it folsleine artikel
Fiering Europeeske Dei fan de Talen

Fiering Europeeske Dei fan de Talen

🕔08:41, 22.Sep 2022

It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum fiere op 26 septimber it taalferskaat yn Nederlân en Europa. Op moandeitemiddei 26 septimber fiere it Europeesk Buro foar Lytse Talen en Mercator Europeesk Kennissintrum de Europeeske Dei

Lês it folsleine artikel
Sytse Jansma draacht foar by Transpoesie yn Brussel

Sytse Jansma draacht foar by Transpoesie yn Brussel

🕔08:32, 20.Sep 2022

Op moandei 26 septimber en tiisdei 27 septimber wurdt yn it ramt fan de Europeeske Dei fan de Talen foar de tolfde kear it ynternasjonale poezijfestival Transpoesie hâlden yn Brussel. It tema dit jier is “It Europeeske jier fan de

Lês it folsleine artikel
Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

🕔08:24, 20.Sep 2022

Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan de Slach by Warns wêze. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen. Albert van der Ploeg is ûnder oare deeltiidboer, foarsitter

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (31)

Briefkje oer taal (31)

🕔08:09, 20.Sep 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (30) | It Nijs) Bêste Ed, Dyn foarige brief hat reaksjes fan in pear promininte taal- en literatuerkenners útlokke. Dy steane op in aparte side, ‘Henk Wolf –

Lês it folsleine artikel
It Skriuwersboun oer Fryske skriuwerij en provinsjaal belied

It Skriuwersboun oer Fryske skriuwerij en provinsjaal belied

🕔08:25, 17.Sep 2022

It Skriuwersboun stjoerde alle partijen dy’t yn de Fryske Steaten aktyf binne in stik ta oer de Fryske literatuer. Mei de bedoeling dat partijen dy tekst opnimme yn har ferkiezingsprogramma foar 2023. It Bûn is fan betinken dat de Provinsje

Lês it folsleine artikel
Idee Stim fan Fryslân Fryske ‘Gurbe en Piebe’ online

Idee Stim fan Fryslân Fryske ‘Gurbe en Piebe’ online

🕔23:59, 15.Sep 2022

Foar de simmer hawwe in protte minsken in stim op Stim fan Fryslan útbrocht foar de takomst fan it Frysk. Ien fan de ideeën fan De Hûnekop wie om Buurman en Buurman oer te setten nei it Frysk. Hjoed is

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tony Feitsma, pionier foar it Frysk

Pier Bergsma: Tony Feitsma, pionier foar it Frysk

🕔20:45, 15.Sep 2022

  Skôging Nei krap trije jier wie it woansdei 14 septimber dan safier dat Liuwe Westra syn biografy oer Tony Feitsma presintearje koe. It is in mânsk boek fan 720 siden wurden op glossy papier en mei in soad foto’s.

Lês it folsleine artikel
Biografy Feitsma giet net oer Feitsma

Biografy Feitsma giet net oer Feitsma

🕔09:15, 15.Sep 2022

Juster, 14 septimber, wie de presintaasje fan de wittenskiplike biografy Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). De biografy oer wittenskipper en Frysk beweger Antonia Feitsma is skreaun troch dr. Liuwe H. Westra yn opdracht fan

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (30)

Briefkje oer taal (30) Fernijd

🕔08:00, 13.Sep 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (29) | It Nijs) Bêste Jan, diskear wol ik stap foar stap op dyn brief fan ferline wike reagearje. Yn de foarste alinea makkest ûnderskied tusken minsken dy’t

Lês it folsleine artikel