De ferswijde dessa, bern fan Yndiëgongers fertelle

De ferswijde dessa, bern fan Yndiëgongers fertelle

🕔10:41, 1.Mar 2016

Mear as achttûzen Fryske soldaten nimme yn it twadde part fan de jierren fjirtich diel oan de polisjonele aksjes yn Nederlânsk-Ynje. Foar in soad fan harren sille it traumatyske jierren wurde. Dat is te lêzen yn ‘Op klompen troch de

Lês it folsleine artikel
Hjoed skrikkeldei

Hjoed skrikkeldei

🕔08:51, 29.Feb 2016

In skrikkeljier is in metoade om it ferskil op te heinen tusken in kalinderjier en it sinnejier. Om’t de ierde yn likernôch 365,2422 dagen om ‘e sinne hinne rint, soe in kalinder fan 365 dagen in hieltyd gruttere ôfwiking krije.

Lês it folsleine artikel
Hie Hitler in petiterich kultsje?

Hie Hitler in petiterich kultsje?

🕔22:13, 27.Feb 2016

Hie Hitler in petiterich kultsje? Dy fraach wurdt de ôfrûne dagen yn allegear media steld. De oanlieding is it boek Hitler’s Last Day: Minute by Minute fan de histoarisy Jonathan Mayo en Emma Craigie. Der wurdt sels praat fan in

Lês it folsleine artikel
Grutte Pier siket sterke Friezen foar syn leger

Grutte Pier siket sterke Friezen foar syn leger

🕔22:33, 20.Feb 2016

Binne jo in Fries of Friezinne dy’t wat yn ‘e bouten hat? Dan kinne jo jo oanslute by it leger fan Grutte Pier. It leger moat yn aksje komme yn it toanielstik oer Grutte Pier dat selskip Peergroup yn augustus en

Lês it folsleine artikel
Midsieusk koggeskip giet nei Lelystêd

Midsieusk koggeskip giet nei Lelystêd

🕔08:49, 18.Feb 2016

It wrak fan it skip dat yn 2011 by wurksumheden fûn waard yn de Isel by Kampen, wurdt tongersdeitemoarn ferfierd nei Lelystêd. It saneamde koggeskip út de fyftjinde ieu komt nei ferwachting oan it begjin fan de jûn oan. It

Lês it folsleine artikel
NGV-lêzing ‘Boargers yn de bystân’

NGV-lêzing ‘Boargers yn de bystân’

🕔09:23, 9.Feb 2016

It ûnderwerp fan de NGV-lêzing op sneon 20 febrewaris is ‘Boargers yn de bystân’, fersoarge troch histoarikus dr. Paul Th. Kok. Libje yn earmoed om 1900 hinne, yn Ljouwert en de wide wrâld deromhinne. Dêroer binne wy wat Ljouwert oangiet

Lês it folsleine artikel
Piano dêr’t presidint Lincoln nei harke wurdt wer bespile

Piano dêr’t presidint Lincoln nei harke wurdt wer bespile

🕔09:42, 8.Feb 2016

In piano dêr’t presidint Abraham Lincoln 160 jier lyn nei alle gedachten nei harke, wurdt sneon wer foar it earst yn jierren bespile. Yn museum Edwards Place yn it plak Springfield yn de steat Illinois is de piano foar it

Lês it folsleine artikel
700 jier ploegje en plagje yn de Celtic fields

700 jier ploegje en plagje yn de Celtic fields

🕔09:31, 8.Feb 2016

Op tiisdei 9 febrewaris sil archeolooch dr. Stijn Arnoldussen fan de Ryksuniversiteit Grins yn de Open Hof yn Assen in presintaasje jaan oer prehistoaryske ikkers en har bewenners. Stijn Arnoldussen graaft al in tal jierren sjochgatten yn Celtic fields. Dat

Lês it folsleine artikel
Unike oarlochsfoto’s fan Burgum boppe wetter

Unike oarlochsfoto’s fan Burgum boppe wetter

🕔18:42, 6.Feb 2016

De gemeente Tytsjerksteradiel is yn it besit kaam fan unike foto’s fan de twadde wrâldoarloch. De oanskaf wie tige spannend omdat se te keap stiene op it Dútske e-bay. Doe’t in foto oanbean waard, hat de gemeente tapakt en is

Lês it folsleine artikel
Utstalling ‘Fan Terpdoarp oant Kulturele Haadstêd’

Utstalling ‘Fan Terpdoarp oant Kulturele Haadstêd’

🕔08:21, 2.Feb 2016

Snein 17 jannewaris is de útstalling ‘Fan Terpdoarp oant Kulturele Haadstêd’ iepene yn it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL). De útstalling is basearre op de krekt ferskynde Histoaryske Atlas fan Ljouwert, dy’t gearstald is troch sosjaal-geograaf Meindert Schroor. Ta gelegenheid fan

Lês it folsleine artikel