‘Pierbewiis’ foar de neiteam fan Grutte Pier

‘Pierbewiis’ foar de neiteam fan Grutte Pier

🕔14:06, 21.Oct 2015

Skaaie jo ek ôf fan Pier Gerlofs Donia, better bekend as Grutte Pier? Pier is hjoed de dei bekend as in folksheld dy’t der nei de moard op syn frou en it ferneatigjen fan syn hûs syn libbenswurk fan makke om de Saksyske

Lês it folsleine artikel
Lêzingen oer de Earste Wrâldoarloch by Tresoar

Lêzingen oer de Earste Wrâldoarloch by Tresoar Fernijd

🕔08:00, 19.Oct 2015

Op snein 25 oktober fan 14.00 oant 17.00 oere wurde by Tresoar twa lêzingen holden oer de Earste Wrâldoarloch. Op 1 augustus 1914 briek de Earste Wrâldoarloch út. Nederlân bleau neutraal, mar de gefolgen fan it konflikt wiene wol goed

Lês it folsleine artikel
Rûnlieding troch de skatkeamer fan it HCL

Rûnlieding troch de skatkeamer fan it HCL

🕔19:31, 18.Oct 2015

Op woansdei 21 oktober wurde der rûnliedingen jûn foar bern (4 oant en mei 12 jier) troch de ûndergrûnske skatkeamer fan it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL). Dit yn it ramt fan Oktober Bernemoanne. De begjintiden binne 13.30 en 14.30 oere.

Lês it folsleine artikel
Wat je witte dat sjogge je

Wat je witte dat sjogge je

🕔23:43, 16.Oct 2015

Mei it motto ‘Wat je witte dat sjogge je’ (spreuk oan it begjin fan in boek, dat yn it koart de bedoeling derfan oanjout) presintearre Karel F. Gildemacher juster yn de Gysbert Japiksseal fan Tresoar syn nijste boek, Het Friese Water.

Lês it folsleine artikel
Grut Romeinsk kamp ûntdutsen yn Hannover

Grut Romeinsk kamp ûntdutsen yn Hannover

🕔09:37, 16.Oct 2015

Archeologen hawwe besuden it Dútske Hannover de resten ûntdutsen fan in enoarm Romeinsk kampemint. It kamp datearret fan om it jier nul hinne en joech plak oan likernôch 20.000 soldaten. De wittenskippers fan de universiteit fan Osnabrück neame harren fynst

Lês it folsleine artikel
Stedskuiertocht ‘Spoaren fan Mata Hari’

Stedskuiertocht ‘Spoaren fan Mata Hari’

🕔10:04, 15.Oct 2015

No sneon 17 oktober organisearret it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL) in stedskuiertocht by plakken lâns dy’t in rol spilen yn it libben fan Mata Hari, dy’t yn 1876 as Margaretha Geertruida Zelle yn Ljouwert op ‘e wrâld kaam. Op 15

Lês it folsleine artikel
Trettjin miljoen Friezen tenei op Allefriezen.nl beskikber

Trettjin miljoen Friezen tenei op Allefriezen.nl beskikber

🕔08:54, 7.Oct 2015

Fan trettjin miljoen Friezen binne de gegevens fan berte, trou en ferstjerren no online beskikber. It giet hjirby om alle Friezen dy’t berne, troud of ferstoarn binne yn de provinsje Fryslân, fan de sechstjinde iuw oant begjin sechstiger jierren fan

Lês it folsleine artikel
Kening Richard III is mei 99,9999% wissichheid fûn

Kening Richard III is mei 99,9999% wissichheid fûn

🕔08:00, 3.Oct 2015

Yn 2012 groef in team wittenskippers in skelet op ûnder in parkearplak yn Leicester. Wiene it de resten fan de legindaryske kening Richard III, dy’t yn 1485 op it slachfjild sneuvele? It hold genetika Turi King jierren dwaande, mar hja

Lês it folsleine artikel
‘Tombe fan Toetanchamon hat ferburgen keamers’

‘Tombe fan Toetanchamon hat ferburgen keamers’

🕔11:33, 2.Oct 2015

In earste ûndersyk yn de tombe fan de ferneamde farao Toetanchamon wiist der yndied op dat efter de grêfkeamer noch folle mear beskûlgiet. De kâns dat de tombe fan fan Toetanchamon noch net ûntdutsen keamers telt, is sa’n santich prosint.

Lês it folsleine artikel
Fynt Winsumer frou nei heale iuw har heit op tsjerkhôf Eanjum?

Fynt Winsumer frou nei heale iuw har heit op tsjerkhôf Eanjum?

🕔23:00, 29.Sep 2015

Bringt ûndersyk op tsjerkhôf Eanjum andert op fraach wa’t heit is fan Winsumer frou? Troch Kerst Huisman Mei it opgraven fan de resten fan in man, dy’t yn augustus 1945 fermoarde is, komt der nei alle gedachten in ein oan

Lês it folsleine artikel