Utstalling yn Tresoar: ‘Op syk nei it oare Fryslân’

Utstalling yn Tresoar: ‘Op syk nei it oare Fryslân’

🕔10:38, 20.Sep 2016

Nei de Twadde Wrâldoarloch wie der in grutte wenningneed en om dy te fersêftsjen, joech it regear in soad jild oan de wenningbouferienings om huzen te bouwen. It wie in perioade fan it reparearjen fan skea en hurd en in

Lês it folsleine artikel
Tomstokken, Doutzen Kroes en de Skries op catwalk fan Fryslân

Tomstokken, Doutzen Kroes en de Skries op catwalk fan Fryslân

🕔07:34, 15.Sep 2016

Tongersdei 15 septimber wurdt de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân – nei sân jier tarieding – presintearre mei in bysûndere catwalkrevu. Sa’n 35 lemmata út de ensyklopedy komme yn heech tempo live of yn oare foarm oer it toaniel. Sjongeres en ynternasjonale

Lês it folsleine artikel
Drintske taal en skiednis yn ien lesboek

Drintske taal en skiednis yn ien lesboek

🕔12:45, 13.Sep 2016

Bern yn Drinte moatte mear Drintsk lêze en har ta echte twataligen ûntjaan. Dat is it betinken fan de Stichting streektaol in projecten. De stifting hat mei dat doel in nije, yntegrearre learmetoade meitsje litten. Echt waor? Echt waor! hjit de

Lês it folsleine artikel
Programma Dei fan de Demokrasy – Iepen Monumintedei

Programma Dei fan de Demokrasy – Iepen Monumintedei

🕔12:54, 7.Sep 2016

It Stedhûs fan Ljouwert is op sneon 10 septimber van 12.00 oant 17.00 oere iepen. Alle histoaryske romten binne te besjen. Yn it ramt fan de Dei fan de Demokrasy is der yn it Stedhûs in polityk kafee mei fergees in

Lês it folsleine artikel
“Kamasutra wie bedoeld as grap”

“Kamasutra wie bedoeld as grap”

🕔08:25, 6.Sep 2016

De Kamasutra stiet bekend as de Bibel fan ‘e seks. Foar in protte minsken hat it boek in hast hillige status. Net terjochte, seit ûndersiker Herman Tieken fan ’e universiteit te Leien. Neffens him is de Kama Sutra bedoeld as

Lês it folsleine artikel
Siemon Reker skriuwt oer de talen fan Grinslân

Siemon Reker skriuwt oer de talen fan Grinslân

🕔12:32, 4.Sep 2016

Yn ’e midsieuwen waard yn Grinslân Aldfrysk praat. Letter kaam dêr it Nedersaksysk foar yn it plak. Dat krige konkurrinsje fan it Middelnederlânsk en letter fan it Nijnederlânsk. Troch dy kontakten hat it him ûntjûn ta it hjoeddeiske Grinslânsk. Dat

Lês it folsleine artikel
Nij telefyzjeprogramma leit Fryske skatten bleat

Nij telefyzjeprogramma leit Fryske skatten bleat

🕔12:45, 31.Aug 2016

Stille skatten De depots fan de Fryske musea lizze grôtfol mei skatten dy’t besikers nea te sjen krije. Dy ‘Stille skatten’ binne fan 5 septimber ôf te sjen yn in nij telefyzjeprogramma fan Omrop Fryslân. Presintatrise Miranda Werkman fertelt: “Der

Lês it folsleine artikel
Kazemattemuseum: tsientûzen besikers

Kazemattemuseum: tsientûzen besikers

🕔08:59, 24.Aug 2016

Op sneon 27 augustus ferwachtet it Kazemattemuseum by Koarnwertersân de tsientûzenste besiker yn it seizoen 2016 ferwolkomje te kinnen. Troch de sprieding fan it Museumwykein oer twa wykeinen en in wike, ferwolkomme it Kazemattemuseum dit jier yn it museumwykein goed

Lês it folsleine artikel
Klearens oer keninklik húske yn Kûbaard

Klearens oer keninklik húske yn Kûbaard

🕔18:53, 23.Aug 2016

WOMMELS – Wurdt it mystearje fan de stjer op it skip fan de tsjerke fan Iens útinoar raffele? En hoe sit it mei it keninklik húske yn de eardere herberge fan Kûbaard? Sneon 10 septimber komme antwurden op dy fragen.

Lês it folsleine artikel
De Ingelske fuery: in omtrint fergetten slach fan presys 350 jier lyn

De Ingelske fuery: in omtrint fergetten slach fan presys 350 jier lyn

🕔21:39, 19.Aug 2016

Hjoed sekuer 350 jier lyn, op 19 augustus 1666, stutsen de Ingelsken goed 150 keapfardijskippen yn ’e brân dy’t yn ’e lijte fan Flylân foar anker leine te wachtsjen op in geunstige wyn om nei de Eastsee te farren. It

Lês it folsleine artikel