Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet

Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet

🕔00:57, 24.Sep 2019

De Keninklike Bibleteek yn De Haach en Tresoar yn Ljouwert hawwe ôfpraat om mei-inoar in pear grutte digitalisearreingsprojekten troch te fieren. De wichtichste ôfspraak is dat sa’n tsientûzen boeken yn it Frysk en it Nedersaksysk ynscand en op ynternet set

Lês it folsleine artikel
Thomas Steensen lilk om boek oer “Fryske” literatuerskiednis

Thomas Steensen lilk om boek oer “Fryske” literatuerskiednis

🕔00:50, 23.Sep 2019

It boek Salang’t de beam bloeit fan Joke Corporaal kriget yn Noard-Fryslân in mingde ûntfangst. Yn it nije nûmer fan it tydskrift Nordfriesland skriuwt de eardere heechlearaar Frysk Thomas Steensen dat it boek yndrukwekkend en goed lêsber skreaun is. Dochs neamt er

Lês it folsleine artikel
Opfallende bou skipswrak by Starum

Opfallende bou skipswrak by Starum

🕔13:44, 20.Sep 2019

De Stavoren 18, it skipswrak yn de Iselmar, inkele kilometers út de kust by Starum, is wat ûngewoan boud foar de perioade dêr’t it yn brûkt waard. Dat is de konklúzje út it ûnderwetterûndersyk dat de Rykstsjinst foar it Kultureel

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

🕔06:24, 19.Sep 2019

Skôging Yn myn eardere bydragen ha ik wat skreaun oer 1345 en hoe’t de Fryske taal yn de rin fan de tiid in ‘minderheidstaal’ wurden is. Minderheidstaal net sasear kwantitatyf besjoen, mar yn ferliking mei it ‘Nederlands’, de mearderheidstaal, is

Lês it folsleine artikel
Takom wykein yn teken fan Iepen Monumintedei

Takom wykein yn teken fan Iepen Monumintedei

🕔09:03, 12.Sep 2019

Sneon 14 septimber is wer Iepen Monumintedei. Yn hiel Nederlân binne hûnderten monuminten fergees te besytsjen. Altyd al ris sjen wollen yn bygelyks it Bestjoershûs yn Snits, de tsjerke fan Skraard, skipstimmerwerf De Hoop yn Warkum of museum It Tsiispakhûs

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum wjerleit klisjeebyld mei útstalling ‘Wij Vikingen’

Frysk Museum wjerleit klisjeebyld mei útstalling ‘Wij Vikingen’

🕔09:12, 10.Sep 2019

Fan 19 oktober 2019 oant en mei 15 maart 2020 presintearret it Frysk Museum yn Ljouwert Wij Vikingen. Dêr wurdt it klisjeebyld fan Wytsingen yn wjerlein. De besiker ûntdekt dat mei it wurd wytsing net in folk, mar in libbensstyl

Lês it folsleine artikel
Pierre Bokma spilet Adolf Hitler yn searje oer tweintiger en tritiger jierren

Pierre Bokma spilet Adolf Hitler yn searje oer tweintiger en tritiger jierren

🕔08:34, 9.Sep 2019

Welkom in de jaren 20 en 30 mei ûnder oare Ilse Warringa, Tjitske Reidinga, Alex Klaasen en Frank Lammers. Fan snein 8 septimber ôf stjoert de NTR op NPO Zapp Welkom in de jaren 20 en 30 út. In nije

Lês it folsleine artikel
Alde tagong nei gerjochtshûs Kollum ûntdutsen

Alde tagong nei gerjochtshûs Kollum ûntdutsen

🕔09:34, 6.Sep 2019

By de rekonstruksjewurksumheden oan de Djipswâlen yn Kollum is ûnder de brêge by de Foarstrjitte in âlde tagong nei it eardere gerjochtshûs ûntdutsen. Efter in stienlaach fûn de oannimmer in trep dy’t yn it ferline nei de kelders fan it

Lês it folsleine artikel
Skatsykje by Uit in Huis yn it Princessehof

Skatsykje by Uit in Huis yn it Princessehof

🕔08:56, 5.Sep 2019

Snein 8 septimber is yn ’e binnenstêd fan Ljouwert de alderearste edysje fan Uit in Huis. Uit in Huis is de ôftraap fan it kulturele seizoen. Op dy snein is ek fergees de ferburgen wrâld te ûntdekken fan ynternasjonale hannel,

Lês it folsleine artikel
Aapke Aram: it ferhaal efter de poppe-orang-oetan fan Naturalis

Aapke Aram: it ferhaal efter de poppe-orang-oetan fan Naturalis

🕔07:54, 4.Sep 2019

Oer minske, bist en (ûn)skuld, dokumintêre fan 50 minuten. In meiwurker fan it natuerhistoaryske museum Naturalis fynt yn de kolleksje in lang fergetten fet. Net ien fan syn kollega’s wit wat der yn de plestik tonne sit, mar nei’t er

Lês it folsleine artikel