Holokaustmonumint ‘Libbensljocht’ yn Gytsjerk en Burgum

Holokaustmonumint ‘Libbensljocht’ yn Gytsjerk en Burgum Fernijd

🕔08:43, 26.Jan 2020

Op moandei 27 jannewaris is it 75 jier lyn dat konsintraasje- en ferneatigingskamp Auschwitz befrijd waard. Oer de hiele wrâld wurdt dêrby stilstien, ek yn de gemeente Tytsjerksteradiel. Fan 22 oant en mei 27 jannewaris is it tydlike Holokaustmonumint Libbensljocht

Lês it folsleine artikel
Wetterkolleezjes foar lytse wittenskipperkes

Wetterkolleezjes foar lytse wittenskipperkes

🕔08:57, 20.Jan 2020

Foar supernijsgjirrige bern fan 8 o/m 12 jier is der wer in nije Museumjeugduniversiteit. Frysk Museum en Tresoar wurkje yn ’e maitiid fan 2020 wer gear en organisearje spesjaal foar bern oantreklike kolleezjes dêr’t se ûngemurken in soad fan leare.

Lês it folsleine artikel
Meindert Talma en syn Domela Passy

Meindert Talma en syn Domela Passy

🕔12:00, 19.Jan 2020

Meindert Talma en syn Domela Passy Meindert Talma toert mei De Domela Passie troch Nederlân. Filmer Herman Zeilstra folge foar Fryslân DOK it ta stân kommen fan it projekt. Ut de film docht bliken hoe’t Meindert Talma him yn de

Lês it folsleine artikel
‘Ganz: How I Lost My Beetle’

‘Ganz: How I Lost My Beetle’

🕔09:41, 13.Jan 2020

De Folkswein Kever, ien fan de ferneamdste auto’s ea, kaam yn 1938 op ’e merk, nei in yn opdracht fan Adolf Hitler makke ûntwerp fan Ferdinand Porsche. De bydrage fan de Joadske auto-yngenieur Josef Ganz waard soarchfâldich stilholden. De dokumintêre

Lês it folsleine artikel
Besjoch krekt opdûkte nije filmbylden befrijing Ljouwert

Besjoch krekt opdûkte nije filmbylden befrijing Ljouwert

🕔09:46, 10.Jan 2020

By it Frysk Filmargyf binne nije filmbylden fan de befrijing fan Ljouwert opdûkt. It giet om twa films fan yn totaal acht minuten fan de Ljouwerter binnenstêd op 15 april 1945. It Frysk Filmargyf hat de bylden digitalisearre en hat

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

🕔16:13, 7.Jan 2020

Skôging De Gouden Iuw is dan dochs noch ûnferwachts weirekke. Hiene histoarisy it al wol in bytsje oankommen sjoen, polityk De Haach wie ferbjustere. Mark Rutte, de politikus, sei net te begripen wêrom’t we in iuw dy’t we inkelde hûnderten

Lês it folsleine artikel
Lenie van der Hoorn: de ûnsichtbere winneres fan de Alvestêdetocht

Lenie van der Hoorn: de ûnsichtbere winneres fan de Alvestêdetocht

🕔09:23, 25.Dec 2019

Fan 5 jannewaris ôf binne fjouwer nagelnije ôfleveringen fan it sportskiednisprogramma fan NOS en NTR Andere Tijden Sport te sjen. Falko Zandstra, it sirkwy fan Zandvoort troch de jierren hinne en Feyenoord wint de Europa Cup I yn 1970. Mar

Lês it folsleine artikel
Presintaasje Alde Fryske Tsjerken yn Frysk Museum

Presintaasje Alde Fryske Tsjerken yn Frysk Museum

🕔08:42, 24.Dec 2019

Ta eare fan it fyftichjierrich jubilieum fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken presintearret it Frysk Museum sûnt 20 desimber Uit het prentenkabinet: rondje om de kerk. De Stichting Alde Fryske Tsjerken stiet noed foar mear as fyftich Fryske tsjerken, om

Lês it folsleine artikel
‘Tûzen dagen’, in podcast oer it tsjerke-asyl fan De Rottefalle

‘Tûzen dagen’, in podcast oer it tsjerke-asyl fan De Rottefalle Fernijd

🕔09:02, 22.Dec 2019

De Menistetsjerke fan De Rottefalle waard begjin jierren njoggentich in skûlplak foar in Syrysk-Ortodokse famylje fan heit, mem en fjouwer bern. De doarpsbewenners holden de wacht. Dei en nacht, hast tûzen dagen lang. Omrop Fryslân, de Ljouwerter Krante en it

Lês it folsleine artikel
Fersetsmuseum kriget jonge konservator

Fersetsmuseum kriget jonge konservator

🕔19:51, 18.Dec 2019

It Frysk Fersetsmuseum kriget in nije konservator. Fan 1 febrewaris 2020 ôf ferfollet Marre Faber dy funksje. De nije konservatorske is noch mar 29 jier âld. It museum hat foar in jonge konvervator keazen om de Twadde Wrâldoarloch net in

Lês it folsleine artikel