Arno Brok: ‘Takomst fan de frisistyk’ is wichtichste taalboek

Arno Brok: ‘Takomst fan de frisistyk’ is wichtichste taalboek

🕔12:57, 10.Dec 2020

It boek De takomst fan de frisistyk, besoarge troch Rolf Bremmer, Riemer Janssen en Oebele Vries, is it wichtichste boek oer taal dat yn 2020 ferskynd is. Dat seit de foarsitter fan it Genootschap Onze Taal, in organisaasje dy’t opkomt foar it Nederlânsk.

Lês it folsleine artikel
Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer thús te folgjen

Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer thús te folgjen

🕔09:31, 10.Dec 2020

De Akademy fan Frjentsjer bringt in trijetal kolleezjes live yn de húskeamer yn it programma Thúsakademy. De Akademy is drok dwaande om fan Frjentsjer wer in universiteitsstêd te meitsjen. De kolleezjes binne gewoanwei foar publyk tagonklik, mar yn dizze koroanatiid

Lês it folsleine artikel
Nije searje ‘Verborgen verleden’

Nije searje ‘Verborgen verleden’ Fernijd

🕔08:52, 8.Dec 2020

Yn alwer it 14e seizoen fan de NTR-searje Verborgen verleden sil ek de 100e ôflevering útstjoerd wurde. Al hûndert kear hat de sjogger dan sjen kinnen hoe’t in lytse famyljeskiednis de grutte skiednis rekket; hoe’t tema’s as de Twadde Wrâldoarloch,

Lês it folsleine artikel
Frysk Fersetsmuseum lovet priis út oan edukative WOII-projekten

Frysk Fersetsmuseum lovet priis út oan edukative WOII-projekten

🕔08:52, 6.Dec 2020

Learlingen dy’t yn 2019 of 2020 in profylwurkstik makken oer de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân en skoallen dy’t dêr in projektwike oer organisearren, meitsje kâns op de Frysk Fersetsmuseumpriis 2020. Dy kâns is der likegoed foar jongelju dy’t wat oars

Lês it folsleine artikel
Dingtiid: Fryslân moat lykas Galisië in kultuerried krije

Dingtiid: Fryslân moat lykas Galisië in kultuerried krije

🕔11:57, 2.Dec 2020

De saakkundigen op it mêd fan Fryske taal en kultuer prate te min mei-inoar. Dêrtroch witte se te min wat har kollega’s by oare organisaasjes dogge. De provinsje jout elk fan dy organisaasjes apart jild en sjocht te min nei

Lês it folsleine artikel
Bûter, brea en swarte bledsiden – De skaadkant fan Grutte Pier

Bûter, brea en swarte bledsiden – De skaadkant fan Grutte Pier

🕔10:24, 1.Dec 2020

Yn dit, fiifhûndertse stjerjier fan Grutte Pier ûndersiket programmamakker Bart Kingma yn syn Fryslân DOK ‘Bûter, brea en swarte bledsiden’ de myte fan dizze folksheld. Ferskate persoanen stelle syn status ta diskusje. De Fryske frijheidsstrider Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia,

Lês it folsleine artikel
Fersierde fytsen

Fersierde fytsen Fernijd

🕔07:00, 28.Nov 2020

Operaasje Market Garden, Arnhem snein 17 september 1944, de dei dat ik op ’e wrâld kaam yn Nieuwolda yn it Grinzer Oldambt. Us mem fertelde dat se dy dei it gebolder fan de kanonnen hearre koe op dy oars sa

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum keapet archeologysk topstik oan

Frysk Museum keapet archeologysk topstik oan Fernijd

🕔08:51, 27.Nov 2020

It Frysk Museum yn Ljouwert hat in topstik oankocht. It giet om in unike fergulde Domburchfibula út de sande iuw, fersierd yn Skandinavyske styl. De fibula waard earder dit jier fûn yn de omkriten fan Swichum troch detektorsiker Robbert Velt.

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK publisearret krekt ûntdutsen kleurebylden Abe Lenstra

Fryslân DOK publisearret krekt ûntdutsen kleurebylden Abe Lenstra Fernijd

🕔08:51, 26.Nov 2020

By it Frysk Filmargyf binne ûnbekende kleurebylden fûn fan de fuotbalwedstriid Hearrenfean-Haarlem út 1948 mei Abe Lenstra. De bylden binne te sjen yn in dokumintêre fan Piter Tjeerdsma foar Fryslân DOK. ‘Dûnser mei de bal – 100 jier Abe Lenstra’

Lês it folsleine artikel
Taalkundige Kerkhof: by Rotterdam waard eartiids Frysk praat

Taalkundige Kerkhof: by Rotterdam waard eartiids Frysk praat

🕔20:30, 25.Nov 2020

Doe’t taalkundige Peter-Alexander Kerkhof in moannemannich ferlyn syn bekende fideo yn midsiuwsk Nederlânsk online sette, kaam dêr op it Frysktalige ynternet fuort in protte krityk op. De tekst yn ‘e fideo waard nammentlik útsprutsen troch in sabeare ynwenner fan it

Lês it folsleine artikel