Jubileumútstalling Wâldseinder histoaryske feriening

Jubileumútstalling Wâldseinder histoaryske feriening

🕔07:10, 2.May 2019

De ‘Historische Kring Woudsend’ bestiet tsien jier. Yn ferbân dêrmei is der in eksposysje oer Wâldsein yn earder tiden. Op 36 panielen mei foto’s en taljochtingen oanfolle mei skilderijen en foarwerpen wurdt in byld jûn fan it Wâldsein fan de

Lês it folsleine artikel
Rôfmoard op Hantje Zijlstra sintraal by Deadebetinking yn Wolsum

Rôfmoard op Hantje Zijlstra sintraal by Deadebetinking yn Wolsum

🕔08:28, 1.May 2019

Op sneon 4 maaie organisearje de feriening Doarpsbelang Wolsum en it 4-maaiekomitee Blauhús yn Wolsum de deadebetinking. Dit jier bart dat yn ’e mande mei de famylje fan Hantje Zijlstra. Spesjaal wurdt stilstien by Zijlstra’s dea op 27 jannewaris 1945

Lês it folsleine artikel
Kulturele eksposysje ‘Pronk út de Wâlden’ yn gemeentehûs Bûtenpost

Kulturele eksposysje ‘Pronk út de Wâlden’ yn gemeentehûs Bûtenpost Fernijd

🕔09:16, 28.Apr 2019

Eartiids koe men oan de klean al sjen wêr’t ien weikaam. Eltse streek hie syn eigen klaaiïng. Op it stuit is yn it gemeentehûs yn Bûtenpost in útstalling oer klaaiïng út de Noardlike Fryske Wâlden. De Keunstkrite stekt yn út

Lês it folsleine artikel
Bysûnder en prachtich tulpeboek

Bysûnder en prachtich tulpeboek

🕔10:46, 26.Apr 2019

Yn de tiid fan de Hollânske tulpe- of bollegekte (1634-1637) waard in tulpekatalogus gearstald mei goed hûndert prachtige akwarellen. Der wurdt oannommen dat se fan Jacob Marrel (link) (1614-1681) binne. De nammen fan de tulpesoarten steane derby en foar it

Lês it folsleine artikel
De (h)earlike jierren 50

De (h)earlike jierren 50

🕔08:46, 23.Apr 2019

Yn Mill-Langenboom, De Haach, Zaanstreek en Stedskanaal Utstjoerings: tongersdeis 9, 16, 23 en 30 maaie 2019, 20.25 oere op NPO 2 Is der reden om werom te langjen nei de fyftiger jierren fan de foarige iuw? Yn aktuele diskusjes roppe

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum toant seldsume 16e-iuwske beker

Frysk Museum toant seldsume 16e-iuwske beker

🕔08:41, 20.Apr 2019

De Ottema-Kingma Stichting hat mei stipe fan de Vereniging Rembrandt in seldsume 16e-iuwske glêzen beker oankocht en dy foar langere tiid yn brûklien oan it Frysk Museum jûn. It giet om in beker út 1599 dêr’t 22 nammen fan Fryske

Lês it folsleine artikel
Het Uur van de Wolf oer Armando

Het Uur van de Wolf oer Armando

🕔10:41, 17.Apr 2019

Het voorval – Armando en de mythe; útstjoering tongersdei 9 maaie 2019, 22.55 oere by de NTR op NPO 2 Jins libben wurdt foarme troch wat der bart yn jins jonge jierren, sei keunstner Armando. Syn jeugd stiet yn it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

🕔08:17, 16.Apr 2019

Kollum Frjemdlingen dy’t yn Nederlân ynboargerje, moatte har tsjintwurdich trou ferklearje oan de Nederlânske grûnwearden. Dat is opmerklik, want de lêste kear dat de grûnwet oanpast waard, koene de ferpyldere Nederlanners sels it dêr noch net oer iens wurde. Dêr

Lês it folsleine artikel
Realisaasje kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

Realisaasje kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

🕔09:16, 12.Apr 2019

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders hat in beslút nommen oer de ynfolling en finansiering fan de nij- en ferbou fan it earder stedhûs fan Boalsert. It eardere stedhûs wurdt in prachtich kultuerhistoarysk sintrum mei in nije namme: De Tiid.

Lês it folsleine artikel
Gerrie Knetemann: De dea & de gladioalen

Gerrie Knetemann: De dea & de gladioalen

🕔08:42, 10.Apr 2019

Utstjoering: snein 14 april, 22.10 oere, NPO 1 (premjêre freed 12 april op SportFilmFestival Rotterdam) Gerrie Knetemann (1951-2004) is yn de santiger en trachtiger jierren ien fan Nederlânsk bêste en populêrste hurdfytsers. Hy wint tsien Touretappes en wurdt yn 1978

Lês it folsleine artikel