Het Uur van de Wolf oer Armando

Het Uur van de Wolf oer Armando

🕔10:41, 17.Apr 2019

Het voorval – Armando en de mythe; útstjoering tongersdei 9 maaie 2019, 22.55 oere by de NTR op NPO 2 Jins libben wurdt foarme troch wat der bart yn jins jonge jierren, sei keunstner Armando. Syn jeugd stiet yn it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

🕔08:17, 16.Apr 2019

Kollum Frjemdlingen dy’t yn Nederlân ynboargerje, moatte har tsjintwurdich trou ferklearje oan de Nederlânske grûnwearden. Dat is opmerklik, want de lêste kear dat de grûnwet oanpast waard, koene de ferpyldere Nederlanners sels it dêr noch net oer iens wurde. Dêr

Lês it folsleine artikel
Realisaasje kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

Realisaasje kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

🕔09:16, 12.Apr 2019

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders hat in beslút nommen oer de ynfolling en finansiering fan de nij- en ferbou fan it earder stedhûs fan Boalsert. It eardere stedhûs wurdt in prachtich kultuerhistoarysk sintrum mei in nije namme: De Tiid.

Lês it folsleine artikel
Gerrie Knetemann: De dea & de gladioalen

Gerrie Knetemann: De dea & de gladioalen

🕔08:42, 10.Apr 2019

Utstjoering: snein 14 april, 22.10 oere, NPO 1 (premjêre freed 12 april op SportFilmFestival Rotterdam) Gerrie Knetemann (1951-2004) is yn de santiger en trachtiger jierren ien fan Nederlânsk bêste en populêrste hurdfytsers. Hy wint tsien Touretappes en wurdt yn 1978

Lês it folsleine artikel
NAFO nei santich jier noch hieltyd hecht

NAFO nei santich jier noch hieltyd hecht

🕔22:29, 3.Apr 2019

Nei alle gedachten om it ivige geëamel fan de Amerikaanske presidint Donald Trump oer de deunens fan de Europeeske lannen as it de definsjebydragen oanbelanget, docht de Noard-Atlantyske Ferdrachs-Organisaasje (NAFO) it tuike oan mei it fieren fan it santichjierrich bestean.

Lês it folsleine artikel
Betinke mei lêzingen, rûnliedingen en stedskuiers

Betinke mei lêzingen, rûnliedingen en stedskuiers

🕔11:13, 3.Apr 2019

Yn it ramt fan Open Joodse Huizen binne der op snein 28 april spesjale aktiviteiten yn it Frysk Fersetsmuseum. Hans Groeneweg nimt de besikers mei en fertelt oer Joadske famyljes en de Joadske mienskip yn Ljouwert. Tiede van der Weij,

Lês it folsleine artikel
Jangerben Mulder: SD trapet yn Nico’s bluf

Jangerben Mulder: SD trapet yn Nico’s bluf

🕔07:13, 30.Mar 2019

Histoarysk ferhaal Begjin april 1945 wie de befrijing oansteande. De Nederlânske Binnenlânske Striidkrêften (NBS) stiene klear om it wêromlûken fan de Dútsers sa dreech mooglik te meitsjen. Mar it boadskip om op tiisdei 10 april yn aksje te kommen, pakte

Lês it folsleine artikel
Boek en film ‘De Bestimming’ presintearre

Boek en film ‘De Bestimming’ presintearre

🕔15:25, 29.Mar 2019

Deputearre Michiel Schrier, foarsitter fan de advyskommisje fan it Iepen Mienskipsfûns Fryslân (IMF), naam justerjûn fan it boek en de film fan De Bestimming, de Leadjitter en Famke it earste eksimplaar yn ûntfangst. It teaterstik fan de Stichting Grut Hermana

Lês it folsleine artikel
Oerwurk Blauhúster toer hûndert jier

Oerwurk Blauhúster toer hûndert jier

🕔09:22, 25.Mar 2019

Kommende snein wurdt yn Blauhús betocht dat it oerwurk yn de toer fan de Sint-Fitustsjerke hûndert jier âld is. Symboalysk krekt op dy snein, omdat dan de simmertiid yngiet. Doe’t de tsjerke yn 1868 boud waard, waard besletten dat der

Lês it folsleine artikel
Stichting Bildts Aigene hevelet doarpsargyf Minnertsgea oer

Stichting Bildts Aigene hevelet doarpsargyf Minnertsgea oer

🕔19:18, 21.Mar 2019

Alde foto’s en oare dokumintaasjematerialen dy’t op it webstee fan Stichting Bildts Aigene te besjen binne, wurde oerhevele nei https://minnertsgavroeger.nl. Sa ûntstiet in skieding fan de doarpsargiven fan de echte Biltdoarpen en Minnertsgea. De gemeentlike weryndieling fan ferline jier is

Lês it folsleine artikel