Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

🕔22:02, 8.Jun 2019

De Fryske taal, literatuer en skiednis wurde hieltiten minder bestudearre. Der wie in tiid dat deroer praat waard dat eins alle grutte Nederlânske universiteiten in stúdzjerjochting Frysk ha moasten, wylst de stúdzjes Frysk no hast allegear opgien binne yn gruttere

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t heiten wurkje en memmen itensiede

Wêrom’t heiten wurkje en memmen itensiede

🕔21:04, 7.Jun 2019

It wurdt wol in tradisjoneel rollepatroan neamd: heiten dy’t alle dagen fuort binne om te wurkjen en memmen dy’t de bern grutbringe, húshimmelje en itensiede. It is ek wol in tradysje, mar net ienris sa’n âldenien. Heiten binne yn ’e

Lês it folsleine artikel
11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

🕔07:42, 4.Jun 2019

Op de tiisdei nei de Pinkster moetsje alle jierren ynwenners fan de trije Fryslannen inoar by de Opstalsbeam by Auwerk (Aurich) by Rahe yn East-Fryslân. Dat giet werom op de midsiuwen, doe’t ôffurdigen fan de sân frije Fryslannen dêr gearkamen

Lês it folsleine artikel
Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

🕔10:03, 21.May 2019

Woansdei 22 maaie sil yn it eardere stedhûs fan Boalsert bekend makke wurde hokker boubedriuw it kultuerhistorysk sintrum De Tiid bouwe sil. De bou-oerienkomst mei de oannimmer sil út namme fan gemeente Súdwest-Fryslân tekene wurde troch boargemaster Jannewietske de Vries

Lês it folsleine artikel
Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

🕔10:40, 11.May 2019

De Frysk Fersetsmuseumpriis wurdt alle twa jier útrikt oan jonge minsken dy’t wat dogge om de oantinkens oan oarloch, besetting en ferfolging libben te hâlden. Dit jier hawwe de sjueryleden de skriuwers fan twa profylwurkstikken oanwiisd as winner. Woansdei 8

Lês it folsleine artikel
Oerlibbers Utøya fertelle harren ferhaal yn slotôflevering ‘Terreur’

Oerlibbers Utøya fertelle harren ferhaal yn slotôflevering ‘Terreur’

🕔09:27, 7.May 2019

Woansdei 8 maaie, 20.25 oere, NPO 2 De seisde en lêste ôflevering yn de dokumintêresearje Terreur hat de titel: ‘It eilân’ en giet oer Utøya. 22 july 2011. Anders Breivik lit in bom ûntploffe yn de regearingswyk fan Oslo. Middenmank

Lês it folsleine artikel
Bou wytsingskip foar grutte wytsingútstalling

Bou wytsingskip foar grutte wytsingútstalling

🕔09:53, 4.May 2019

It Frysk Museum en ROC Friese Poort binne in gearwurking oangien foar de grutte wytsingútstalling dy’t it museum fan 19 oktober 2019 ôf presintearret. Fiif studinten fan de ôfdieling bou & ynfra en maritime technyk bouwe op de opliedingswerf yn

Lês it folsleine artikel
De 103 fan Loenen

De 103 fan Loenen

🕔09:29, 2.May 2019

Utstjoering: sneon 4 maaie, 21.50 oere, NPO 1 Presintaasje: Dionne Stax Yn it laboratoarium fan de Berging en Identfikaasjetsjinst (BIDKL) leit sersjant-majoar Els Schiltmans alle bonken en bonkjes fan in ûnbekende man anatomysk út op ien fan de trije izeren

Lês it folsleine artikel
Jubileumútstalling Wâldseinder histoaryske feriening

Jubileumútstalling Wâldseinder histoaryske feriening

🕔07:10, 2.May 2019

De ‘Historische Kring Woudsend’ bestiet tsien jier. Yn ferbân dêrmei is der in eksposysje oer Wâldsein yn earder tiden. Op 36 panielen mei foto’s en taljochtingen oanfolle mei skilderijen en foarwerpen wurdt in byld jûn fan it Wâldsein fan de

Lês it folsleine artikel
Rôfmoard op Hantje Zijlstra sintraal by Deadebetinking yn Wolsum

Rôfmoard op Hantje Zijlstra sintraal by Deadebetinking yn Wolsum

🕔08:28, 1.May 2019

Op sneon 4 maaie organisearje de feriening Doarpsbelang Wolsum en it 4-maaiekomitee Blauhús yn Wolsum de deadebetinking. Dit jier bart dat yn ’e mande mei de famylje fan Hantje Zijlstra. Spesjaal wurdt stilstien by Zijlstra’s dea op 27 jannewaris 1945

Lês it folsleine artikel