Talkshow oer skatten yn skipswrakken

Talkshow oer skatten yn skipswrakken

🕔12:35, 9.Oct 2019

Wêrom moatte we sunich wêze mei skipswrakken en de kostbere lading dy’t soms al iuwen op de boaiem fan de see leit? En hoe bliuwe dy sonken skatten it bêst bewarre? Maritym argeolooch Martijn Manders en konservator Eline van den

Lês it folsleine artikel
Grutte Pier brouwerij makket spesjaal wytsingbier

Grutte Pier brouwerij makket spesjaal wytsingbier

🕔14:34, 7.Oct 2019

De Grutte Pier Brouwerij hat in spesjaal bier ûntwikkele foar de útstalling Wij Vikingen yn it Frysk Museum. Rodulf de Viking is in mylde huningtripel fan 7,5%. Huning is in wichtich yngrediïnt fan it troch Wytsingen in protte dronken meed,

Lês it folsleine artikel
Waldemar Torenstra presintearret ‘Verborgen verleden van Nederland’

Waldemar Torenstra presintearret ‘Verborgen verleden van Nederland’

🕔08:43, 7.Oct 2019

Yn de nije achtdielige searje Verborgen verleden van Nederland ûntraffelet presintator en akteur Waldemar Torenstra de ferburgen skiednis fan bysûndere plakken yn Nederlân. Yn alle ôfleveringen stiet ien plak sintraal. Wat betsjut dat plak hjoed-de-dei en hokker betsjutting hie it

Lês it folsleine artikel
Sealterfriezen kinne wol wat stipe brûke

Sealterfriezen kinne wol wat stipe brûke

🕔20:10, 30.Sep 2019

It Sealterfrysk is ien fan de meast bedrige talen fan de wrâld. Der binne noch sa’n tûzen minsken dy’t it prate. Se wolle ferbining sykje mei de Westerlauwerske Friezen om stipe te sykjen foar harren taalstriid. In groep fan sa’n

Lês it folsleine artikel
Wethâlder springt yn it wetter by iepening Djipswâlen Kollum

Wethâlder springt yn it wetter by iepening Djipswâlen Kollum

🕔08:50, 30.Sep 2019

Freedtemoarn is de Easter- en Westerdjipswâl nei in rekonstruksje fan hast in jier feestlik iepene. De omjouwing is folslein fernijd; de kaaien, strjitten, rioelearring en ferljochting binne oanpakt. Troch de bredere feart en de ferhege brêgen is it sintrum oer

Lês it folsleine artikel
30 jier Master Frankeskoalle – Gearwurkingsskoalle

30 jier Master Frankeskoalle – Gearwurkingsskoalle

🕔09:20, 29.Sep 2019

Dit jier bestiet de Master Frankeskoalle tritich jier. De Master Frankeskoalle yn Earnewâld wie de earste formele gearwurkingsskoalle fan Nederlân. De skoalle hat dat fierd troch in moanne lang mei de learlingen keunst te belibjen. Tongersdei 26 septimber koene de

Lês it folsleine artikel
Wurdumer Karolingyske muntskat yn Frysk Museum

Wurdumer Karolingyske muntskat yn Frysk Museum

🕔15:45, 26.Sep 2019

De bysûndere Karolingyske muntskat dy’t yn 2014 by Wurdum fûn is, is ynkoarten te sjen yn it Frysk Museum. De skat bestiet út mar leafst 96 munten mei ûnderskate datearringen. De trije befreone amateurargeologen Sjoerd Bakker, Jildert de Boer en

Lês it folsleine artikel
Wytsingskip op transport

Wytsingskip op transport

🕔14:45, 24.Sep 2019

Ofrûne moandei waard in fyftjin meter lang Wytsingskip ferfierd fan de opliedingswerf fan it ROC Friese Poort yn Snits nei it Frysk Museum yn Ljouwert. De ôfrûne tsien moanne wurke in groep studinten fan de opliedingen Bou & Ynfra en

Lês it folsleine artikel
In Fryslân DOK oer Joop ter Heul

In Fryslân DOK oer Joop ter Heul

🕔08:25, 24.Sep 2019

‘Jopopinoloukico’ – it binne de earste letters fan de nammen fan Joop ter Heul en har seis freondinnen. Se diele lok en leed en hawwe lak oan skoalle. Cissy van Marxveldt skreau De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul yn 1919.

Lês it folsleine artikel
Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet

Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet

🕔00:57, 24.Sep 2019

De Keninklike Bibleteek yn De Haach en Tresoar yn Ljouwert hawwe ôfpraat om mei-inoar in pear grutte digitalisearreingsprojekten troch te fieren. De wichtichste ôfspraak is dat sa’n tsientûzen boeken yn it Frysk en it Nedersaksysk ynscand en op ynternet set

Lês it folsleine artikel