Wa wie Schurer?

Wa wie Schurer?

🕔10:12, 18.Aug 2020

Taspraak fan Peter Boomsma by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 Rju achte minsken, In stânbyld ûntbleatsje fan Fedde Schurer sûnder omtinken foar it Frysk, dat kin net. Ik ha op myn social media sein: beskamsum. Swiere wurden, mar Schurer

Lês it folsleine artikel
Fantasyrike Prinsessedagen yn it Prinsessehôf

Fantasyrike Prinsessedagen yn it Prinsessehôf

🕔09:44, 18.Aug 2020

Sneon 22 en snein 23 augustus is it feest yn museum it Prinsessehôf. De jierlikse Prinsessedei is útwreide mei in ekstra dei, omdat it altyd in sukses is. Bern komme ferklaaid as prinsen en prinsessen, seemearminnen en seemeunsters nei it

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ungetiderswaar

Aant Mulder: Ungetiderswaar

🕔07:19, 18.Aug 2020

Kollum It kostet my wat muoite om efter de kompjûter te krûpen, mar as ik in kollum skriuwe wol, moat it no al wêze. It is eins te waarm, fierstente waarm. Sok waar binne we net wend en al hielendal

Lês it folsleine artikel
Peazens-Moddergat en Wierum

Peazens-Moddergat en Wierum

🕔12:01, 16.Aug 2020

Toeristyske tip Yn de noardeasthoeke fan Fryslân lizze in oantal doarpkes dy’t wier wol nijsgjirrich binne, net allinnich om’t der nochal wat bard is eartiids, mar ek om’t se hjoed-de-dei mei harren omkriten in moai lânskip foarmje. Se lizze oan

Lês it folsleine artikel
Auteur Pauline Broekema te gast yn Museum Belvédère

Auteur Pauline Broekema te gast yn Museum Belvédère

🕔08:56, 16.Aug 2020

Op tongersdei 3 septimber ferwolkommet de SLAH (Stichting Literêre Aktiviteiten Hearrenfean) auteur Pauline Broekema yn Museum Belvédère. Pauline Broekema (1954) is hikke en tein yn de stêd Grins. Har foar in part Fryske woartels binne werom te sjen yn har

Lês it folsleine artikel
De myte fan The Serenes – in earbetoan oan Paul Dokter

De myte fan The Serenes – in earbetoan oan Paul Dokter

🕔10:32, 14.Aug 2020

Hy neamde himsels in “ûnmuzikant”. Hy woe it leafst yn folsleine anonimiteit ta in tsjoenwurk komme. Op freed 7 augustus is Paul Dokter hommels ferstoarn, 59 jier âld. Yn ’e ein fan de tachtiger en it begjin fan de njoggentiger

Lês it folsleine artikel
Sneon 15 augustus: Fedde Schurerbetinking

Sneon 15 augustus: Fedde Schurerbetinking

🕔08:27, 11.Aug 2020

No sneon 15 augustus organisearret de Jongfryske Mienskip in Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean. Dy wurdt holden by it nije plak fan it stânbyld fan Schurer oan de Tsjerkestrjitte en set om 10.30 oere útein. Tal fan sprekkers sille stilstean

Lês it folsleine artikel
Iuwenâld Inka-offer ûntdutsen yn Titicacamar

Iuwenâld Inka-offer ûntdutsen yn Titicacamar

🕔08:57, 9.Aug 2020

By in ûnderwetterûndersyk yn de Titicacamar yn de Andes fûn in ynternasjonaal tiim fan archeologen op in rif ûnder it wetteroerflak in offerdoaze fan andesyt, in lokaal fulkanysk stiente. De doaze is likernôch 35,5 by 16,5 sintimeter en hat in

Lês it folsleine artikel
50-jierrich jubileum fan Toppop

50-jierrich jubileum fan Toppop

🕔11:41, 5.Aug 2020

Fyftich jier lyn, om krekt te wêzen op 22 septimber 1970, seach Toppop it libbensljocht. It muzykprogramma dat al gau tige by it publyk populêr waard en dêr’t hiele generaasjes mei opgroeiden. De grutste artysten fleagen spesjaal nei Nederlân om

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers ûntdekke bonkekanker by dinosaurus

Wittenskippers ûntdekke bonkekanker by dinosaurus

🕔10:19, 4.Aug 2020

Kanadeeske wittenskippers hawwe foar it earst oanwizingen fûn dat dinosaurussen ek bonkekanker krije koene. Dat ûntdutsen paleontologen, doe’t se misfoarmingen op it fossyl fan in sentrosaurus nochris ûndersochten. Dy hoarnedinosaurussoarte, dy’t planten friet, libbe goed santich miljoen jier lyn yn

Lês it folsleine artikel