‘Aldfaers Erfroute’ bliuwt by de tiid

‘Aldfaers Erfroute’ bliuwt by de tiid

🕔11:11, 10.Apr 2015

Om aloan wer publyk te lûken, moat de Aldfaers Erfroute him ek hieltyd wer fernije. Besikers ferwachtsje hjoeddeis hieltyd mear belibbing by har besite oan musea en it museum yn Allingawier en Eksmoarre ûntkomt net oan dy ûntjouwing. Aldfaers Erfroute profilearret himsels as ‘nostalgyske tocht by gebouwen lâns fan it Fryske

Lês it folsleine artikel
Opfallende transmediale aksje Fries Museum

Opfallende transmediale aksje Fries Museum

🕔15:46, 7.Apr 2015

It Fries Museum is net allinnich mar skathâlder fan kultuer, mar ek ferteller fan ferhalen. Ta gelegenheid fan de nominaasje foar de Museumpriis 2015, fertelde it museum it ferhaal fan Grutte Pier. Om sjen te litten hoe wichtich oft de

Lês it folsleine artikel
Maria Louise Jier set út ein

Maria Louise Jier set út ein

🕔13:29, 6.Apr 2015

Op twadde peaskedei, 9 april, 1765 rekke Marijke-muoi wei. Dat is no 250 jier lyn en sadwaande begjint dizze tongersdei 9 april it Maria Louise Jier. Dat set út ein mei in sletten gearkomste yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert.

Lês it folsleine artikel
Fryslân 40-45 | Wat de oarloch mei ús die (1)

Fryslân 40-45 | Wat de oarloch mei ús die (1)

🕔13:35, 4.Apr 2015

Fryslân DOK op snein 12 april Nei oanlieding fan 70 jier befrijing begjint Fryslân DOK snein mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 40-45 | Wat de oarloch mei ús die’. Yn fiif dielen wurdt in yngeand byld sketst fan de oarlochsjierren

Lês it folsleine artikel
Hongerbern – De opfang yn Fryslân

Hongerbern – De opfang yn Fryslân

🕔08:15, 4.Apr 2015

Yn ‘e winter fan 1944 – 1945 is it iten krap, fral yn it Westen. Yn provinsjes lykas Fryslân is noch wol iten genôch. Dreaun troch wanhoop stjoere âlden harren ûnderfuorre bern dêrom ‘nei de boeren’. In grutte operaasje wêrby’t

Lês it folsleine artikel
Maria Louise, mei de eagen fan no

Maria Louise, mei de eagen fan no

🕔08:30, 29.Mar 2015

Trije ieuwen lyn libbe der yn ús lân in Máxima avant-la-lettre: de Dútske prinsesse Maria Louise van Hessen-Kassel. Fanwegen har grutte populêrens waard se Marijke Meu neamd, oftewol muoike Marijke. Yn har 250ste stjerjier dûkt Fryslân DOK yn it bysûndere

Lês it folsleine artikel
Clemens van den Brink yn De Hoolten Klinte

Clemens van den Brink yn De Hoolten Klinte

🕔09:00, 15.Mar 2015

Op útnûging fan de Historische Vereniging Appelscha e.o. komt Clemens van den Brink, hikke en tein yn Feanhuzen, sneon 21 maart in ynlieding hâlden oer dit doarp yn De Hoolten Klinte. It doarp kin himsels skoan rêde, it soe selsstannich

Lês it folsleine artikel
Fryslân fierder sûnder swurd?

Fryslân fierder sûnder swurd?

🕔14:55, 8.Mar 2015

It swurd fan Grutte Pier giet mooglik nei Amearika. In Amerikaansk abbekatekantoar hat yn in brief oan it Fries Museum witte litten dat de 2.15 meter grutte Bidenhänder opeaske is. It kantoar hannelet út namme fan in Amerikaan dy’t kleemt

Lês it folsleine artikel
‘Allochtoanen’ yn de 17e ieu

‘Allochtoanen’ yn de 17e ieu

🕔09:29, 5.Mar 2015

De Nederlânske ekonomy koe yn ‘e Gouden Ieu inkeld mar waakse trochdat der arbeidskrêften út it bûtenlân kamen. Doe wiene der ek al klachten oer allochtoanen. Se soene it systeem misbrûke en op it toaniel waarden ‘poepen’ de gek oanstutsen.

Lês it folsleine artikel
Aktive skoalbern foar betinking 70 jier frijheid

Aktive skoalbern foar betinking 70 jier frijheid Fernijd

🕔09:00, 25.feb 2015

Dit jier is it 70 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. De gemeente Littenseradiel wol hjir ekstra omtinken oan jaan troch it programma fan de gemeentlike 4 maaie-betinking út te wreidzjen. De tradisjonele stille tocht

Lês it folsleine artikel