Oarloch en fete neier besjoen

Oarloch en fete neier besjoen

🕔12:06, 15.Oct 2009

De Fryske Akademy organisearret yn it ramt fan de ‘Wike fan de Skiednis’ op woansdei 21 oktober 2009 in temamiddei ‘Oarloch en fete…’, teffens wurdt de prof. Van Winterpriis útrikt oan Akademy-ûndersiker dr. Han Nijdam foar syn dissertaasje Lichem, eare

Lês it folsleine artikel
Iepen dei Bernlef 15 oktober

Iepen dei Bernlef 15 oktober

🕔21:54, 14.Oct 2009

Tongersdei 15 oktober is it wer safier, de Iepen Dagen fan Bernlef! Tisdei spilet Piter Wilkens fan in oere as 21.30 ôf op de soas. Dat wurdt grif wer in moai feest! Dus nim al dyn freonen en freondinnen mei

Lês it folsleine artikel
RfdFB krijt brief Amnesty

RfdFB krijt brief Amnesty

🕔12:40, 14.Oct 2009

Earst de brief dy’t de Ried fan de Fryske Beweging stjoerd hat en dêrnei it antwurd fan Amnesty. Eala, Yn jo e-post fan 9 september 2009 freegje jo minsken om jo aksje Stop discriminatie te stypjen. It sprekt hast fansels

Lês it folsleine artikel
Dútsk yn grûnwet

Dútsk yn grûnwet

🕔22:17, 8.Oct 2009

Yn Dútslân wol de CDU/CSU it Dútsk yn de grûnwet fêstlizze. De partij hat by de lêste ferkiezings wûn, en is no dwaande om mei de FDP ta in nije koalysje te kommen. Yn 2008 waard by in ledegearkomste fan

Lês it folsleine artikel
Soad ytsteurings ûnder manlju

Soad ytsteurings ûnder manlju

🕔10:44, 7.Oct 2009

Manlju foarmje de helte fan alle minsken mei ytsteurings. In swierrichheid is dat manlju net sa maklik oer harren swierrichheden prate, seit psychoterapeut P. Daansen fan de Haachske ynstelling PsyQ. It giet yn in soad gefallen om binge eating disorder.

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje: de Hobbit

Boekpresintaasje: de Hobbit

🕔19:37, 6.Oct 2009

It tiidleaze mearke fan Bilbo Balsma ‘De Hobbit’ is oerset. It is de prolooch fan de ferneamde The Lord of the Rings trilogy. It ferhaal oer de lytse hobbit ferskynde yn 1937 en wie skreaun troch de Brit John Ronald

Lês it folsleine artikel
Talinten ûntdekke yn Biblioteek

Talinten ûntdekke yn Biblioteek

🕔16:12, 6.Oct 2009

Woansdei 28 oktober jouwe Jose Jansen en Stefan Boorsma, beide wurkcoaches fan it UWV Wurkbedriuw Drachten, in Talinteworkshop yn de Biblioteek yn Burgum. De workshop jout de dielnimmers ynsjoch yn harren eigen kinnen. De iene kin goed organisearje, de oare hat gefoel

Lês it folsleine artikel
Mei it liet de tiden troch

Mei it liet de tiden troch

🕔15:41, 6.Oct 2009

Op 11 oktober sil de jierlikse sjongmiddei fan de YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst) holden wurde. Dizze kear is dat op De Jouwer, yn ’e mande mei de Kommisje Foarming en Tarissing fan de Protestantske Gemeente dêr. It

Lês it folsleine artikel
Lêzing 17 oktober Appelskea

Lêzing 17 oktober Appelskea

🕔12:38, 6.Oct 2009

De hear Rensen fan Wolvegea sil op sneon 17 oktober in lêzing mei dia’s fersoargje foar de Histoaryske feriening Appelskea e.o.. Rensen is lid fan “De Feriening fan belangstellenden yn spoar en tram”. Dat is in lanlike feriening. De lêzing folget de

Lês it folsleine artikel
Tentoanstelling  yn Museum Martena

Tentoanstelling yn Museum Martena

🕔21:15, 5.Oct 2009

Op 4 april iepene H.K.H.Prinses Laurentien de tentoanstelling “Nuttig leren voor iedereen” yn it Nationaal Onderwijsmuseum yn Rotterdam. Yn dy tentoanstelling wurdt it 225-jierrich bestean fan de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (yn it koart ‘it Nut’) foar it

Lês it folsleine artikel