Kertiermakker socht

Kertiermakker socht

🕔09:55, 24.Jan 2010

In protte organisaasjes yn Fryslân krigen juster in e-post fan de Provinsje. Der wurdt in kertiermakker socht om Ljouwert yn 2018 ta kulturele haadstêd fan Europa te meitsjen. Sjoch hjirûnder foar de fakatuere. De hiele oprop is yn it Nederlânsk skreaun, behalven

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 24 jannewaris

Fryske tsjerketsjinsten 24 jannewaris

🕔08:26, 24.Jan 2010

Damwâld, Griff tsjerke frijmakke, De Begroeting: 9.30 o. dû S. Cnossen Earnewâld, Herf. gem., 9.30 o. dû W. Tinga Ferwert, St. Martinustsjerke: 14.00 o. dû B.G. Keizer Hjerbeam, Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o. dhr. H. Giliam Jutryp/ de Hommerts, J.

Lês it folsleine artikel
FFG komt tasizzing nei!

FFG komt tasizzing nei!

🕔15:34, 23.Jan 2010

Ofrûne nacht, freed 22 jannewaris, is de Frije Fryske Grûn yn aksje kaam. Nei oanlieding fan de diskusje fan ôfrûne wike oer ‘TON & de FFG hat de Frije Fryske Grûn affysjes meitsje litten. Dy binne rûnom (en legaal!) yn

Lês it folsleine artikel
De Friezetsjerke yn Rome

De Friezetsjerke yn Rome

🕔08:46, 23.Jan 2010

[imagebrowser id=4] Yn Swingel 24 skreau Klaske Straatsma oer in Fryske les yn it Fatikaan. It tafal wol dat de frou en ik mei kunde fan ús in pear wike letter ek yn Rome wiene en dêr fansels in besite

Lês it folsleine artikel
‘Biografie en Arbeidersbeweging’

‘Biografie en Arbeidersbeweging’

🕔15:08, 21.Jan 2010

Bysûnder dûbelnûmer fan It Beaken ‘Biografie en Arbeidersbeweging’ is it krekt ferskynde temanûmer fan It Beaken, it tydskrift fan de Fryske Akademy te Ljouwert. Foar likernôch de helte bestiet it nûmer út de delslach fan it ôfskiedssympoasium fan histoarikus Johan

Lês it folsleine artikel
Ekstra foarstelling Wegerje noait in dûns

Ekstra foarstelling Wegerje noait in dûns

🕔12:15, 21.Jan 2010

Fanwegen de grutte belangstelling komt it Kritetoaniel Grou mei in extra foarstelling fan it stik ‘Wegerje noait in dûns’ fan Vonne van der Meer. Mei twa kear in folle seal en noch ferskillende oanfragen foar kaarten, is der besletten om

Lês it folsleine artikel
Sineesk Boeddhabyld kriget opknapbeurt

Sineesk Boeddhabyld kriget opknapbeurt

🕔08:02, 20.Jan 2010

It âldste boeddhistyske stânbyld yn Sina stiet op ynstoarten, mar wurdt ynkoarten foar in lytse 7,5 miljoen euro opknapt. Dat hat it Sineeske steatsparseburo Xinhua moandei te witten dien. It 1495 jier âlde Boeddhabyld yn de noardlike stêd Taiyuan wurdt

Lês it folsleine artikel
Tresoar krijt 290 meter argyf

Tresoar krijt 290 meter argyf

🕔07:09, 20.Jan 2010

It Frysk histoarysk letterkundich sintrum Tresoar krijt 290 meter oan argyfstikken der by. It binne dossiers fan de provinsje Fryslân. Kommissaris fan de keninginne John Jorritsma oerhandige it argyf út de perioade 1962-1986 symboalysk. De muorre fan papier is in

Lês it folsleine artikel
Akademy-lêzingen

Akademy-lêzingen Fernijd

🕔08:36, 18.Jan 2010

Tiisdei 19 jannewaris 2010 fynt de twadde dei fan de 52ste rige Akademy-lêzingen plak, de rige telt yn totaal trije lêzingedagen. De lêzingen, dy’t om 10.00 oere begjinne, wurde holden yn kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint te Ljouwert en yn

Lês it folsleine artikel
Frije Fryske Grûn jout in reaksje

Frije Fryske Grûn jout in reaksje

🕔21:35, 17.Jan 2010

De Frije Fryske Grûn wol graach in reaksje jaan op it artikel yn de Hearrenfeanster krante. _________________________ “Nederlân is mar in middelgrutte dielsteat fan Dútslân.” Verdonk wol in Fryslân dat foar in grut part bestjoerd wurdt troch net-Friezen. Yn har reaksje,

Lês it folsleine artikel