Fryske tsjerketsjinsten 21 febrewaris

Fryske tsjerketsjinsten 21 febrewaris

🕔15:05, 21.Feb 2010

Broeksterwâld, Griff. tsjerke, 9.30 o. dû G. Bilker Earnewâld, Herf. Gem., 9.30 o. dhr. J. Koops (ges. tsj.) Frentsjer, Sulverstrjitte tsjerke: 9.30 o. dû L. Bergstra. Hantumhuzen, PKN c.a., 9.30 o. dû J.P. Boomsma (OWD) Haulerwyk, Prot. gem., de Bining:

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Smoar

Gedicht: Smoar

🕔08:42, 20.Feb 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. Smoar dy

Lês it folsleine artikel
Rink van der Velde-jier

Rink van der Velde-jier

🕔10:51, 19.Feb 2010

De gemeente Smellingerlân organisearret in Rink van der Velde-jier. Dêrmei hellet de gemeente ien fan de bekendste Fryske skriuwers nochris foar it fuotljocht. Yn Drachten en omkriten wurde it hiele jier bylâns ferskate aktiviteiten op priemmen set. Rink van der

Lês it folsleine artikel
Meartaligens begjint al foar berte

Meartaligens begjint al foar berte

🕔00:56, 19.Feb 2010

Bern út twatalige mienskippen rjochtsje har fuort by de berte al op it learen fan twa talen. Yn ientalige kultueren is dat net it gefal. Dat seit de Kanadeeske taalkundige Janet Werker. Har ûndersyksteam is derachter kaam dat bern entûsjast

Lês it folsleine artikel
Pôllepop yn Wâldsein

Pôllepop yn Wâldsein

🕔18:55, 17.Feb 2010

Op sneon 27 febrewaris is it wer safier. Dan fynt foar de tredde kear it drok besochte Pôllepop Festival yn Wâldsein plak. Pôllepop is in festival mei in ferskaat oan bands dêr’t foar eltsenien wol wat moais by sit. En

Lês it folsleine artikel
Ynformaasjebyienkomst

Ynformaasjebyienkomst

🕔11:04, 17.Feb 2010

        18 maart: Ynformaasjebyienkomst Op tongersdei 18 maart e.k., fan 19.30 oere ôf, wurdt der in ynformaasjebyienkomst oer de Dei fan de Amateurkeunst hâlden, yn it Hûs foar Amateurkeunst, Wissesdwinger 1 yn Ljouwert. Alle belangstellenden wurde fan herten útnoege! Op

Lês it folsleine artikel
Dei fan de Amateurkeunst

Dei fan de Amateurkeunst

🕔11:00, 17.Feb 2010

  Hjirby wurde jo fan herten útnoege, om mei te dwaan oan de Dei fan de Amateurkeunst, dy’t hâlden wurdt op sneon 18 septimber 2010, yn Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert. It wurdt de fjirde kear dat dizze Dei fan de

Lês it folsleine artikel
Iepenloftspul Jorwert bringt It Feest

Iepenloftspul Jorwert bringt It Feest

🕔22:25, 15.Feb 2010

It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier in eigen bewurking fan de film Festen. Under de titel ‘It Feest’ spylje de Jorwerters it yntrigearjende ferhaal oer famyljegeheimen, in ferhaal fol lilkens en lawaai mar mei in grûntoan fan hoop en leafde.

Lês it folsleine artikel
Kolleezjedei oer Fedde Schurer yn Koornbeurs

Kolleezjedei oer Fedde Schurer yn Koornbeurs

🕔14:23, 15.Feb 2010

Koornbeurs, Noord 2 te Frjentsjer in kolleezjedei oer Fedde Schurer. Johanneke Liemburg, dy’t no boargemaster is, mar har karrière as sjoernaliste begûn, skreau in boek oer it libben fan dizze kleurrike ûnderwizer, skriuwer, aktivist, politikus, journalist en polemist. Sy sil

Lês it folsleine artikel
Floaris en Blankefloar

Floaris en Blankefloar Fernijd

🕔08:20, 14.Feb 2010

Oer it boek: Dit is it leafdesferhaal fan Floaris en Blankefloar, de reade roas (it fjoer fan de leafde) en de wite leelje (de reine ûnskuld). It ferhaal fan de leafde tusken twa jonge minsken fan in ferskillend leauwe: Blankefloar

Lês it folsleine artikel