DI-FERS fan Henk Veenstra:eartiids

DI-FERS fan Henk Veenstra:eartiids Fernijd

🕔15:38, 19.Sep 2010 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
Pyt Paulusma yn Hollywoodfilm

Pyt Paulusma yn Hollywoodfilm

🕔12:30, 19.Sep 2010

In reklamefilmke fan waarman Pyt Paulusma wurdt brûkt yn in grutte Hollywoodfilm. It filmke út 2007 is makke foar in lanlike garaazjestring. Paulusma stiet by ‘t winter it waarberjocht te presintearjen by in sebrapaad en wurdt oanriden troch in auto.

Lês it folsleine artikel
Sprektaal is gjin reklametaal

Sprektaal is gjin reklametaal

🕔16:27, 18.Sep 2010

AMSTERDAM – In kleansaak ferkeapet Quality Fashion, yn in restaurant kin men in  ŞİŞ SCHOTEL bestelle en in kafee biedt Poeiermolke oan. Loulou Edelman hat ûndersocht oft teksten yn de iepenbiere romte skreaun binne yn de taal fan de bewenners. Dat is lang

Lês it folsleine artikel
Oprop fan Ensafh

Oprop fan Ensafh

🕔09:00, 18.Sep 2010

Niiskrekt skille ik mei it “callcenter” fan ús haadstêd en stelde yn ’t Frysk in fraach. “Wat zegt u meneer, ‘snijn’?” Ja, sis ik, snein, ……zondag. O. No wit ik dat ús haadstêd net al te botte fryskminded is, mar

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 19 septimber

Fryske tsjerketsjinsten 19 septimber

🕔17:59, 17.Sep 2010

Burgum ¦lt;br /> PKN, Krústsjerke, 09.30 o. ds. D. Wiersma Damwâld ¦lt;br /> PKN, De Ontmoeting, 09.30 o. ds. F.G. Fink  ¦lt;br /> Menniste gemeente, 09.30 o. ds K. Visbeek Deinum ¦lt;br /> PKN, Sint Jan, 09.30 o. ds. A. Terlouw

Lês it folsleine artikel
Partelot kostet jin maten

Partelot kostet jin maten

🕔10:19, 17.Sep 2010

OXFORD – Wa’t stive ferkearing kriget, kin twa maten ôfskriuwe. Dat sizze ûndersikers fan de universiteit fan Oxford. Hja hawwe 540 minsken frege om harren freonerûnte te beskriuwen. Dat late ta in hurde konklúzje: as men oan ‘e faam –

Lês it folsleine artikel
Tzum-priis foar Lanoye

Tzum-priis foar Lanoye

🕔09:00, 17.Sep 2010

GRINS – Skriuwer Tom Lanoye hat de jierlikse Tzum-priis fan it literêre tydskrift Tzum wûn foar de moaiste sin. It giet om in sin út syn roman Sprakeloos. Lanoye kriget in beker en in jildpriis fan 49 euro – ien

Lês it folsleine artikel
Minder keunst en amtners

Minder keunst en amtners

🕔23:17, 16.Sep 2010

DE HAACH – In wike foar kofferketiisdei geane gâns besunigingsplannen fan it regear al oer de buorren. De keunstsektor moat it belije, sa docht bliken. 22% fan it budzjet foar keunst wurdt skrast. Benammen orkesten, teater- en dûnsselskippen en festivals

Lês it folsleine artikel
Ljouwert mei oan it Frysk

Ljouwert mei oan it Frysk

🕔13:03, 16.Sep 2010

De gearfoeging fan Boarnsterhim mei Ljouwert kriget gefolgen foar it Frysk taalbelied yn de haadstêd fan Fryslân. It Europeesk hânfêst foar minderheidstalen skriuwt dat de rjochten fan sprekkers fan dy talen troch in fúzje net minder wurde meie. De gemeente

Lês it folsleine artikel
Klassikers yn it Frysk

Klassikers yn it Frysk

🕔11:00, 16.Sep 2010

WARKUM – Op freed 17 septimber presintearret útjouwerij Elikser de Fryske oersettings fan fjouwer tige ferskillende mar allegear kanonike boeken út de Grykske, de Ingelske en de Nederlânske literatuer. It giet om de midsieuske ‘roman van Walewein’ fan Penninc en

Lês it folsleine artikel