‘Fan ús’, efter de skermen by it Frysk Museum

‘Fan ús’, efter de skermen by it Frysk Museum Fernijd

🕔09:09, 7.Jun 2019

Tiisdeis om 17.35 oere by Omrop Fryslân op TV. Yn it nije programma Fan ús fan Omrop Fryslân sjogge we yn fiif ôfleveringen hoe’t it efter de skermen wurket by it Frysk Museum. De mear as 200.000 items dy’t it

Lês it folsleine artikel
Op reis troch Bhutan

Op reis troch Bhutan

🕔11:06, 6.Jun 2019

Earste ôflevering fan nije searje De Toren. Wêrom begjint ien mei it sammeljen fan likernôch alles? Wêrom giet ien troch mei sammeljen oant er mear as 42 miljoen objekten hat? En wêrom soe ien der dochs eins oan begjinne? Yn

Lês it folsleine artikel
Relaasjeterapy foar boer en boarger

Relaasjeterapy foar boer en boarger

🕔07:57, 5.Jun 2019

Op 17 juny set Keunstwurk mei it sosjaal-keunstsinnich projekt Molke 2.0 útein. Acht boeren en acht boargers mei in folslein ferskillende eftergrûn hawwe dan in koarte ôfspraak mei-inoar. It projekt giet troch op it teaterprojekt LAB Molke út 2015 oer

Lês it folsleine artikel
Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

🕔12:31, 4.Jun 2019

As in taal hiel lyts is, is it lestich om goede leararen te finen dy’t him oanleare kinne. Dat fernimme de Sorben, in taalminderheid yn de East-Dútske streek Lausitz. Ut ûndersyk hat bliken dien dat de leararen Sorbysk de taal

Lês it folsleine artikel
Tsien jier ferplichte taaltoets Lúksemburchsk

Tsien jier ferplichte taaltoets Lúksemburchsk

🕔12:01, 4.Jun 2019

Wa’t it Lúksemburger steatsboargerskip hawwe wol, moat Lúksemburchsk behearskje. Benammen taalorganisaasje INL (Institut National des Langues) hat dêr jern mei bespûn. De INL is tsien jier lyn oprjochte, doe’t de offisjele Sproochentest Lëtzebuergesch ferplichte waard foar wa’t Lúksemburger wurde wol. Wilens

Lês it folsleine artikel
De neilittenskip fan Erwin Olaf

De neilittenskip fan Erwin Olaf Fernijd

🕔08:50, 4.Jun 2019

Fotograaf Erwin Olaf (60) wachtet in nij hichtepunt. Earder dit jier presintearre er syn wurk yn in grutte oersjochsútstalling yn it Haachsk Gemeentemuseum en Fotomuseum. Yn july folget it Ryksmuseum mei in greep út syn bêste foto’s; ûnderdiel fan in

Lês it folsleine artikel
11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

🕔07:42, 4.Jun 2019

Op de tiisdei nei de Pinkster moetsje alle jierren ynwenners fan de trije Fryslannen inoar by de Opstalsbeam by Auwerk (Aurich) by Rahe yn East-Fryslân. Dat giet werom op de midsiuwen, doe’t ôffurdigen fan de sân frije Fryslannen dêr gearkamen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

🕔06:53, 4.Jun 2019

Kollum Krantlêze is rûtinewurk. Moarns daliks efkes de koppen en wat letter op ’e dei, ornaris nei de kofje, de hiele krante. Om’t ik fakentiden it grutte nijs al op smartphone of tablet sjoen ha, giet it by it krantlêzen

Lês it folsleine artikel
Fiif kânshawwers foar de Gysbert Japicxpriis

Fiif kânshawwers foar de Gysbert Japicxpriis

🕔19:47, 3.Jun 2019

De sjuery fan de Gysbert Japicxpriis hat fiif Fryske skriuwers dy’t foar dy priis yn ommenaasje komme. De Gysbert Japicxpriis bestiet út in bedrach fan tsientûzen euro en foarmet de grutste literatuerpriis yn it Fryske taalgebiet. De kânshawwers binne Hein

Lês it folsleine artikel
‘Leuk’ is goed Frysk wurden

‘Leuk’ is goed Frysk wurden

🕔14:39, 3.Jun 2019

‘Leuk’ is goed Frysk wurden. It wurd wurdt troch leararen Frysk en oare betûfte Fryskskriuwers as ynboargere beskôge. Dat jildt ek foar meartallen lykas ‘gemeentes’ en ‘boetes’. Dat docht bliken út ûndersyk nei in grut tal wurden en konstruksjes dy’t

Lês it folsleine artikel