Wêrom’t ‘skûlk’ inkeld mar yn it Frysk ûntstean koe

Wêrom’t ‘skûlk’ inkeld mar yn it Frysk ûntstean koe

🕔16:51, 29.Jul 2020

It wurd ‘skûlk’ hie yn it Hollânsk nea ûntstean kinnen. It is ferkoarte út ‘skûteldoek’ op in manier dy’t neffens it Fryske taalgefoel wol kin, mar net neffens it Hollânske taalgefoel. Dat komt trochdat de Fryske yntonaasje oars wurket en

Lês it folsleine artikel
Jo deistige anty-Fryske tweet

Jo deistige anty-Fryske tweet

🕔16:02, 29.Jul 2020

In Fries hoecht almeast net sa lang te wachtsjen oant ien lêbich docht oer syn taal. Taaldiskriminaasje komt in soad foar. Ut en troch jouwe wy der in priuwke fan. Lykas hjoed:  

Lês it folsleine artikel
15 augustus: Rûnom Fedde

15 augustus: Rûnom Fedde Fernijd

🕔06:56, 29.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Fryske skriuwers kreauwe oer Rely Jorritsmapriis

Fryske skriuwers kreauwe oer Rely Jorritsmapriis

🕔13:18, 28.Jul 2020

Is de sjuery fan de Rely Jorritsmapriis wol profesjoneel genôch? Dêr liket it debat oer te gean dat op it stuit op ynternet fierd wurdt. Friduwih Riemersma hat in kritysk stik skreaun en Koos Tiemersma reagearret dêrop. Frou Riemersma hie

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Sneon en snein

Aant Mulder: Sneon en snein

🕔07:00, 28.Jul 2020

Kollum It sil wol komme om’t it fakânsjetiid is, om’t we it mei-inoar wat minder drok ha en om’t we dêrom wat mear tiid ha foar prakkesaasjes, dat ik samar ynienen oan de tiid sels tink. Wy ha de tiid

Lês it folsleine artikel
Nije ynwijing stânbyld Fedde Schurer: no wol yn it Frysk

Nije ynwijing stânbyld Fedde Schurer: no wol yn it Frysk

🕔17:21, 27.Jul 2020

It Nijs berjochte de ôfrûne dagen in pear kear oer it feestje ta gelegenheid fan de ferpleatsing fan it stânbyld fan Fedde Schurer op it Hearrenfean. Dat wie lang net elk nei ‘t sin. Hylke Speerstra bleau fuort, om’t er

Lês it folsleine artikel
Gearwurking RTV NOF en Omrop Fryslân: sterkere lokale sjoernalistyk

Gearwurking RTV NOF en Omrop Fryslân: sterkere lokale sjoernalistyk

🕔15:16, 27.Jul 2020

De streekomrop foar de regio Noardeast Fryslân, RTV NOF, en Omrop Fryslân sille yntinsiver gearwurkje om de lokale sjoernalistyk te fersterkjen. De omroppen hawwe in subsydzje fan in heal miljoen euro krige út de pot ‘Versterking van de Lokale Journalistiek’

Lês it folsleine artikel
Babs Haenen yn keramykmuseum Prinsessehôf

Babs Haenen yn keramykmuseum Prinsessehôf Fernijd

🕔11:00, 27.Jul 2020

De ferneamde keunstneres en keramiste Babs Haenen (Amsterdam, 1948) kriget fan ’t jier de Van Achterberghpriis. By gelegenheid dêrfan lit it Prinsessehôf yn Ljouwert fan 5 septimber oant en mei 3 jannewaris 2021 in seleksje fan har ymposante wurk sjen. Njonken

Lês it folsleine artikel
Wêrom sa’n “suterige” ûntbleating fan stânbyld Fedde Schurer?

Wêrom sa’n “suterige” ûntbleating fan stânbyld Fedde Schurer?

🕔21:29, 26.Jul 2020

De FNP-fraksje yn de gemeente Hearrenfean stelt fragen oan boargemaster en wethâlders oer de neffens de partij ‘suterige’ gong fan saken by de ûntbleating fan it stânbyld fan Frysk dichter en strider Fedde Schurer ôfrûne sneon. “Der wiene gjin blommen

Lês it folsleine artikel
Skriuwwedstriid: ferslaan Grutte Pier… mei wurden

Skriuwwedstriid: ferslaan Grutte Pier… mei wurden

🕔08:51, 26.Jul 2020

Dit jier is it 500 jier lyn dat de Fryske frijheidsstrider Pier Gerlofs Donia, better bekend as Grutte Pier, stoar. It berteplak fan Pier is Kimswert en dêr ûntstie it inisjatyf om doarpsgenoat Pier te betinken mei in skriuwwedstriid. Grutte

Lês it folsleine artikel