Provinsjale en gemeentlike stipe foar nominaasje wrâlderfgoed Planetarium

Provinsjale en gemeentlike stipe foar nominaasje wrâlderfgoed Planetarium

🕔08:47, 5.Nov 2019

Mei it beskikber stellen fan € 50.000 hat de gemeenteried fan Waadhoeke ferline wike tongersdeitejûn symboalysk it startskot jûn foar de foardracht fan it Keninklik Eise Eisinga Planetarium as Unesco wrâlderfgoed. De provinsje Fryslân stelde earder ferline wike ek €

Lês it folsleine artikel
Frysk Biografy Ynstitút

Frysk Biografy Ynstitút

🕔08:34, 5.Nov 2019

In inisjatyfgroep is úteinset om in Frysk Biografy Ynstitút yn it libben te roppen. It doel fan it inisjatyf is om Fryske organisaasjes, ynearsten ûnder auspysjes fan it Biografy Ynstitút fan de Ryksuniversiteit Grins, ta in gearwurkingsferbân te smeien, dat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De wierheid lige

Aant Mulder: De wierheid lige

🕔07:00, 5.Nov 2019

Kollum Ik ha sneon 12 oktober net nei it Sieperda Sympoasium yn it HCL (Histoarysk Sintrum Ljouwert) ta west. Efterôf muoit my dat. Ik hie de ferhalen oer ‘Redbad en syn tiid’ grif nijsgjirrich fûn. Dat jildt benammen foar it

Lês it folsleine artikel
Princessehof presintearret soloútstalling Jennifer Tee

Princessehof presintearret soloútstalling Jennifer Tee

🕔08:23, 4.Nov 2019

Fan 23 novimber 2019 o/m 25 oktober 2020 presintearret Keramykmuseum Princessehof it wurk fan Jennifer Tee (Arnhim, 1973). De útstalling Jennifer Tee: Falling Feathers lit ferskate skulpturale wurken sjen, wêrûnder fantasyrike kollaazjes en twa ynstallaasjes fan swarte en wite porsleinen

Lês it folsleine artikel
Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

🕔16:39, 3.Nov 2019

Universiteiten en hegeskoallen yn Nederlân kinne net goed útlizze wêrom’t hja op kolleezje safolle Ingelsk brûke. De wet skriuwt foar dat de ûnderwiistaal Nederlânsk is. In ûnderwiisynstelling dy’t fan dy regel ôfwike wol, moat dêr in goede reden foar hawwe.

Lês it folsleine artikel
Alve skriuwers meitsje noch kâns op Piter Jellespriis

Alve skriuwers meitsje noch kâns op Piter Jellespriis

🕔16:07, 3.Nov 2019

Alve kandidaten meitsje dit jier kâns op de literêre Piter Jellespriis. Dy ûnderskieding wurdt ien kear yn de fjouwer jier útrikt, oan in persoan dy’t of in projekt dat in bydrage leveret oan de Fryske of Nederlânske taal. De sjuery

Lês it folsleine artikel
Dichter Jelle Zwart is ferstoarn

Dichter Jelle Zwart is ferstoarn

🕔15:14, 2.Nov 2019

Jelle Zwart is ferstoarn. De dichter is 93 jier wurden. Zwart is berne yn Ljouwert en groeide op yn Dokkum. Hy debutearre as dichter doe’t er al op jierren wie. Dat wie yn 2004 yn de Fryske skriuwerskalinder, mei syn

Lês it folsleine artikel
Spaanske kroanprinsesse Leonor praat by besite oan Kataloanië foaral Katalaansk

Spaanske kroanprinsesse Leonor praat by besite oan Kataloanië foaral Katalaansk

🕔12:50, 2.Nov 2019

De Spaanske kroanprinsesse Leonor sil kommende moandei foar it earst in besite bringe oan Kataloanië. De fjirtjinjierrige prinsesse sil by dy gelegenheid benammen Katalaansk prate. Yn dy taal hat hja jierren les hân, krekt as har suske Sofía. It keninklik

Lês it folsleine artikel
Antyswartepiters by Sinteklaasyntocht yn Ljouwert en Grins

Antyswartepiters by Sinteklaasyntocht yn Ljouwert en Grins

🕔12:32, 2.Nov 2019

As Sinteklaas op 16 novimber yn Ljouwert oankomt, komme leden fan de aksjegroep Kick Out Zwarte Piet (Ingelsk foar ‘Skop Swarte Pyt derút’) út de Rânestêd nei Fryslân ta om fernimme te litten dat se it mier oan de Sint

Lês it folsleine artikel
Gryksktalige Italianen sjogge keatsen as manier om taal te rêden

Gryksktalige Italianen sjogge keatsen as manier om taal te rêden

🕔12:22, 2.Nov 2019

Yn it uterste suden fan Italië, yn de streek Kalabrië, tsjin Sisilië oan, wennet fanâlds in groep sprekkers fan in Gryksk dialekt. Harren Kalabrysk Gryksk stjert stadichoan út. Der binne mar in pear hûndert sprekkers oer. Dy dogge harren bêst

Lês it folsleine artikel