Tredde filmprojeksje op de Aldehou

Tredde filmprojeksje op de Aldehou

🕔08:49, 15.Jul 2018

Op freed 27 july giet de tredde Lân fan taal-projeksje op de Aldehou yn premjêre. It is de poëtyske koarte film One of Us, makke troch sjongeres/dichter Nynke Laverman, filmmakker Douwe Dijkstra en komponist/slachwurker Sytze Pruiksma. Mei meiwurking fan Katalaansk

Lês it folsleine artikel
Wintertuinfestival 2018 giet oer it lûd fan no

Wintertuinfestival 2018 giet oer it lûd fan no

🕔08:15, 15.Jul 2018

Wat hearre wy, as wy harkje? It Wintertuinfestival, dat fan 21 oant en mei 25 novimber 2018 holden wurdt yn Nimwegen, hat dit jier as titel: ‘Het geluid van nu’. Wat hearre wy, as wy harkje? Tsientallen skriuwers, dichters, wittenskippers,

Lês it folsleine artikel
Nij keunstwurk N381 by Appelskea

Nij keunstwurk N381 by Appelskea

🕔20:27, 14.Jul 2018

By de Oude Willem yn Appelskea komt in keunstwurk fan keunstner Frank Havermans. It moat de werkenberens en de útgongspunten fan de N381 fersterkje. De tafoeging fan keunst yn dy iepenbiere romte is ek in winsk fan de minsken út

Lês it folsleine artikel
Ynstjoerd stik

Ynstjoerd stik

🕔20:22, 14.Jul 2018

Jangerben Mulder skriuwt de redaksje oan fan ‘de Heerenveense Courant’: Achte redaksje. Wylst yn it fuotbalseizoen eltse fjirtsjin dagen it Frysk folkslied op it Hearrenfean te hearren is komt de Heerenveense courant oer as in anty Fryske krante. Yn it

Lês it folsleine artikel
Presintaasje boekje en app Taal fan it hert

Presintaasje boekje en app Taal fan it hert

🕔20:19, 14.Jul 2018

Op 17 july presintearret Provinsje Fryslân it boekje en de app Taal fan it hert yn MeM Livingroom of Languages yn de Ljouwerter Prinsetún. Yn it boekje en de app Taal fan it hert komt men mear te witten oer

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (24)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (24)

🕔08:15, 14.Jul 2018

Kies de smelle dyk, bou it goede hûs Do twivelest noch? Betink al: kinst net tagelyk twa bazen te freon hâlde. Of do kiest foar it iene en dan dochst dyn bêst om in goed minske te wêzen, of do

Lês it folsleine artikel
Aksje foar mear Kornyske ynternettelevyzje

Aksje foar mear Kornyske ynternettelevyzje

🕔20:30, 13.Jul 2018

De taal Kornysk wie útstoarn. De lêste sprekker is om 1800 hinne ferstoarn. Yn de tweintichste ieu begûnen minsken lykwols wer Kornysk te learen en wilens binne der sa’n trijetûzen sprekkers, fan wa’t sels guon de taal as memmetaal fan

Lês it folsleine artikel
Kulturele haadstêden ynearsten gjin spitsen wer

Kulturele haadstêden ynearsten gjin spitsen wer

🕔20:04, 12.Jul 2018

De bannen tusken Fryslân en Malta binne net better wurden nei in moeting tongersdei mei de minister fan Justysje en Kultuer fan Malta, Owen Bonnici. De minister wie hjir om antwurd te jaan op fragen oer de moard op sjoernaliste Daphne Caruana

Lês it folsleine artikel
25 tûzen berjochten op It Nijs

25 tûzen berjochten op It Nijs

🕔09:40, 11.Jul 2018

Doe’t Meindert Tjerkstra foar de Ried fan de Fryske Beweging yn augustus 2009 mei It Nijs begûn, wie dat in eksperimint. Nijs fan bûten Fryslân yn it Frysk, dat wie der eins noch net en it wie in gok oft

Lês it folsleine artikel
Frysk belied in poppesûger?

Frysk belied in poppesûger?

🕔13:44, 10.Jul 2018

It is moade dat gemeenten in nota Frysk belied útbringe. De triennen springe jin omtrint yn de eagen om te lêzen hoe goed oft se it foar hawwe mei it Frysk en de Fryske kultuer. Mar as men nei de

Lês it folsleine artikel