Skatsykje by Uit in Huis yn it Princessehof

Skatsykje by Uit in Huis yn it Princessehof

🕔08:56, 5.Sep 2019

Snein 8 septimber is yn ’e binnenstêd fan Ljouwert de alderearste edysje fan Uit in Huis. Uit in Huis is de ôftraap fan it kulturele seizoen. Op dy snein is ek fergees de ferburgen wrâld te ûntdekken fan ynternasjonale hannel,

Lês it folsleine artikel
Aapke Aram: it ferhaal efter de poppe-orang-oetan fan Naturalis

Aapke Aram: it ferhaal efter de poppe-orang-oetan fan Naturalis

🕔07:54, 4.Sep 2019

Oer minske, bist en (ûn)skuld, dokumintêre fan 50 minuten. In meiwurker fan it natuerhistoaryske museum Naturalis fynt yn de kolleksje in lang fergetten fet. Net ien fan syn kollega’s wit wat der yn de plestik tonne sit, mar nei’t er

Lês it folsleine artikel
Kursussen Frysk sette wer útein

Kursussen Frysk sette wer útein

🕔07:44, 4.Sep 2019

Wa’t it Frysk goed leare wol, is by de Afûk oan it goede adres. Begjin oktober wurdt útein set mei de groepskursussen yn û.o. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. Gjin tiid om in groepskursus te folgjen mar wol nocht

Lês it folsleine artikel
Henny en Xander Vrienten nije húsband DWDD

Henny en Xander Vrienten nije húsband DWDD

🕔11:14, 3.Sep 2019

Henny en Xander Vrienten foarmje tegearre de húsband fan it fyftjinde seizoen fan De Wereld Draait Door. Heit en soan spylje alle lêste freeds fan de moanne yn dy media-útstjoering om de tafelûnderwerpen muzikaal te bekommentariearjen. Henny en Xander binne

Lês it folsleine artikel
Dûbel feest foar berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen

Dûbel feest foar berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen

🕔11:02, 3.Sep 2019

Op freed 30 augustus wie it feest op berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen. De lokaasje bestiet nammentlik fiif jier. Dat waard fierd mei ferskate aktiviteiten en traktaasjes foar alle bern dy’t op dizze lokaasje opfongen wurde. Fansels wienen de

Lês it folsleine artikel
Ruurd Wiersma Hûs krijt orizjinele dokuminten

Ruurd Wiersma Hûs krijt orizjinele dokuminten

🕔10:43, 3.Sep 2019

Sneon 31 augustus hat it bestjoer fan de Stichting Ruurd Wiersma yn Burdaard in bysûndere samling dokuminten en ynformaasje krigen fan it echtpear Kloos út Amsterdam. De oerdracht wie yn it museum Ruurd Wiersma Hûs. It giet benammen om dokumintaasje

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Sa sâlt ha ’k it nea…

Aant Mulder: Sa sâlt ha ’k it nea…

🕔07:00, 3.Sep 2019

Kollum Sa sâlt ha ’k it nea earder fretten, sa seine we dat alteast, hoewol’t no kreas yn ’t wurdboek stiet: Sa sâlt ha ’k it nea earder iten. Dizze kollum giet dus oer sâlt, om’t we meikoarten hjir in

Lês it folsleine artikel
Twa winners NTR Podcastpriis

Twa winners NTR Podcastpriis

🕔08:40, 2.Sep 2019

Céline Ottenburgh en Luke Thomas binne de winners fan de NTR Podcastpriis 2019, de jierlikse priis foar oankommende podcastmakkers. Hja diele de earste priis. Yn in spannende finale, sneintemiddei yn De Brakke Grond yn Amsterdam, lieten se de oare acht

Lês it folsleine artikel
Eeuwe Zijlstra lit it oargel yn Burchwert sjonge op freed 13 septimber

Eeuwe Zijlstra lit it oargel yn Burchwert sjonge op freed 13 septimber

🕔08:19, 2.Sep 2019

Oargelkonsert mei lieten foar sopraan en mei-inoar sjongen fan lieten fan Gysbert Japiks. De tsjerke fan Burchwert hat in prachtich histoarysk ynstrumint yn it Schwartzburg-oargel fan 1736, restaurearre yn 2011. It oargel stiet bekend om syn prachtige, waarme en heldere

Lês it folsleine artikel
Oprop!

Oprop!

🕔09:33, 1.Sep 2019

Binne jo kreatyf en skriuwe jo (Frysktalige) ferhalen of gedichten? Stjoer dy dan op nei de redaksje fan It Nijs. Alle sneonen meitsje wy romte om in ferhaal of in gedicht te publisearjen. Wy sjogge dernei út. Us mailadres is: ynfo@itnijs.frl.

Lês it folsleine artikel