Enkête ûnder ús lêzers: hoe kin It Nijs (noch) better wurde?

Enkête ûnder ús lêzers: hoe kin It Nijs (noch) better wurde?

🕔13:00, 5.Jan 2019

It Nijs bestiet hast tsien jier en hat yn dy tiid in eigen karakter en in fêst lêzerspublyk krige. De makkers wolle wolris witte oft de lêzers ek ideeën hawwe om it webstee noch nijsgjirriger te meitsjen. Dêrom freegje wy

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

🕔09:34, 5.Jan 2019

Kening fan alle folken Ik nim myn learlingen mei nei in moai plak yn Galileä, deunby Caesareä Filippy, in net-Joadske stêd. Dêr helje ik oan wat ien fan ’e profeten sein hat: As frjemdfolk by de Hear hearre wol om

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum presintearret oersjochsútstalling Éric Van Hove

Frysk Museum presintearret oersjochsútstalling Éric Van Hove

🕔10:01, 4.Jan 2019

Fan 2 febrewaris 2019 ôf presintearret it Frysk Museum yn Ljouwert de grutte oersjochsútstalling Éric Van Hove: Fenduq. Mei in tiim fan ynternasjonale ambachtslju reprodusearret Van Hove (Algerije, 1975) yndustriële motorblokken en reau. Hûnderten ûnderdielen wurde mei de hân neimakke

Lês it folsleine artikel
Gemeentewapen Noardeast-Fryslân ûntbleate

Gemeentewapen Noardeast-Fryslân ûntbleate

🕔10:37, 3.Jan 2019

Op 2 jannewaris 2019 is yn de earste riedsgearkomste fan de nije gemeente Noardeast-Fryslân troch waarnimmend boargemaster Hayo Apotheker it gemeentewapen ûntbleate. Lykas bekend binne yn Noardeast-Fryslân de gemeenten Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân c.a. opgien. Harren wapens binne ferwurke yn

Lês it folsleine artikel
Fryslân wer in pear gemeenten earmer

Fryslân wer in pear gemeenten earmer Fernijd

🕔09:32, 1.Jan 2019

Hjoed set de nije gemeente Noardeast-Fryslân útein. Dat betsjut dat de kaart fan gemeenten yn Fryslân nei de gemeentlike fúzjes fan de lêste jierren al wer ienfâldiger wurdt. Soks jildt net foar de fúzje sels. Want ynearsten wie it de

Lês it folsleine artikel
Galery Bax Kunst set it nije jier útein mei ekstra grutte eksposysje

Galery Bax Kunst set it nije jier útein mei ekstra grutte eksposysje

🕔09:58, 31.Dec 2018

Fan 5 jannewaris oant en mei 16 febrewaris binne der op mar leafst fjouwer lokaasjes keunstwurken te sjen fan de keunstner Jan Peter van Opheusden út Eindhoven. Der binne ek bylden te sjen fan de bekende keunstner Gerard Engels. In

Lês it folsleine artikel
Rêder fan It Nijs giet mei pensjoen

Rêder fan It Nijs giet mei pensjoen

🕔09:00, 31.Dec 2018

Fan it deistich bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging Neidat de Frysktalige nijsside It Nijs in pear jier aardich draaid hie, rekke de Ried fan de Fryske Beweging as oanbieder fan It Nijs frijwat oantangele mei de kontinuïteit

Lês it folsleine artikel
De populêrste artikels fan 2018, mei Swarte Pyt, Redbad en Sis Tsiis

De populêrste artikels fan 2018, mei Swarte Pyt, Redbad en Sis Tsiis

🕔07:53, 31.Dec 2018

Wat ynteressearre de lêzers fan It Nijs it measte yn 2018? Yn ‘e foarige jierren wiene dat almeast fideokolleezjes, stikken oer de Fryske taal en eroatyske bydragen. Dat wie it ôfrûne jier in bytsje oars. Hjirby de top tsien: 10. Aant

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Lokkich mei minder

Aant Mulder: Lokkich mei minder

🕔07:31, 31.Dec 2018

Kollum Okkerwyks stie der yn de Ljouwerter krante in artikel oer de Fryske paradoks, dat we lokkich binne mei minder. Lokkich mei minder jild. Lokkich, wylst we it mear as oaren ha moatte fan sosjale foarsjenningen as bystân, Wajongregeling en

Lês it folsleine artikel
Minister moat reagearje op ideeën Fryske Beweging

Minister moat reagearje op ideeën Fryske Beweging

🕔18:09, 30.Dec 2018

De Ried fan de Fryske Beweging rêdt it op en freegje mei sukses omtinken foar it Frysk yn De Haach. Soks nei oanlieding fan it ôfsluten fan in nije bestjoersôfspraak oer de Fryske taal en kultuer tusken it Ryk en

Lês it folsleine artikel