Saskia Egtberts sjongt Sonneveld op 8 maart yn Doarpstsjerke Huzum

Saskia Egtberts sjongt Sonneveld op 8 maart yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:08, 20.feb 2024

Yn it Amsterdamske Carré waard yn 2017 de 100e bertedei fan Wim Sonneveld betocht en fierd. Yn de Doarpstsjerke Huzum wurdt op freedtejûn 8 maart syn 50e stjerdei betocht. Sjongeres Saskia Egtberts út Amsterdam bringt dan, begelaat troch toppianist Bouwe

Lês it folsleine artikel
Briefkje (104): In trúkje hawwe wy neat oan

Briefkje (104): In trúkje hawwe wy neat oan Fernijd

🕔08:00, 20.feb 2024

Bêste Jan, dyn brieven, en minent nammers ek, sitte faak mear ûnderwerpen (fragen en opmerkingen) yn as dat ik, en do dus ek, beäntwurdzje kin. Dat kin ek hast net oars, want oer taal rekket men nea útpraat. It ûnderwerp

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Tynge út reservaat Fryslân

Jaap Slager: Tynge út reservaat Fryslân

🕔09:35, 19.feb 2024

Blog – Kunt u geen Hollands praten? We zijn hier toch in Nederland! – Trije dingen, bêste man … Foarst, it Nederlân bestiet net! Dat is sa’n brike fynst fan dy sabeare ferdraachsume Hollanners, allyk as jo. Hollân is ien fan de Nederlannen — en Fryslân

Lês it folsleine artikel
Nij boerdspul ‘Streektaalstrijd’

Nij boerdspul ‘Streektaalstrijd’

🕔08:14, 19.feb 2024

By it nagelnije boerdspul ‘Streektaalstrijd’ beäntwurdet men tal fan fragen oer streektaal. Hoe mear fragen men goed hat, nammerste grutter de kâns dat men jins streektaal oer hiel Nederlân en Flaanderlân ferspriedt. Bygelyks: Wat betsjut it Grinslânske wurd ‘platjelopen’? Betsjut

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: Redyssaadsys

Hein Jaap Hilarides: Redyssaadsys

🕔08:00, 19.feb 2024

Stikky ’t Waar koade geel. ’t Regende en ’t woei ’n halve storm. Om half ses hine, ’t waar al hest donker, ston d’r ’n jonge jonge foor de deur. Naast him ston ’n fyts. Hij waar helendal bepakt en

Lês it folsleine artikel
Stedsdichter Marrit Jellema stelt har foar yn fideo

Stedsdichter Marrit Jellema stelt har foar yn fideo Fernijd

🕔08:16, 18.feb 2024

Stedsdichter Marrit Jellema hat in fideo opnommen dêr’t se it gedicht ‘Geen ode zonder pijn’ yn foardraacht en harsels foarstelt oan de bewenners fan de gemeente Ljouwert. Marrit Jellema fertelt ek wat se as Stedsdichter berikke wol. Hja wol yn

Lês it folsleine artikel
Skotske bern ferkenne mei in boek harren rjochten yn it Gaelysk

Skotske bern ferkenne mei in boek harren rjochten yn it Gaelysk

🕔08:16, 18.feb 2024

It boek Let’s explore our rights, yn it Gaelysk A’ Coimhead air ar Còraichean, yllustrearre troch Corinna Campbell út Inverness, nimt jonge bern mei op in reis om rjochten te ûntdekken. Bygelyks it hawwen fan in feilich hûs, it rjocht

Lês it folsleine artikel
It folksgerjocht yn Bûtenstfallaat (ferhaal)

It folksgerjocht yn Bûtenstfallaat (ferhaal)

🕔10:00, 17.feb 2024

Op in sneon tsjin de krystdagen fan 1934 wie der by de slûs yn it buorskip Bûtenstfallaat, oan de westkant fan Drachten, opskuor, en net sa sunich ek. Wa’t net wist dat it de bewenners fan De Wylgen wiene, soe

Lês it folsleine artikel
Utstalle yn it lyts yn Natuermuseum Fryslân

Utstalle yn it lyts yn Natuermuseum Fryslân Fernijd

🕔08:20, 17.feb 2024

Yn ’e krookjefakânsje kinne bern oan ’e slach mei mijn miNiATUUR museum. Fan it monumintale Nije Stedsweeshûs dêr’t it museum yn fêstige is, is in bouplaat makke. Dêr kinne bern thús harren eigen samling op útstalle. Mar foar’t it safier

Lês it folsleine artikel
Dissipels ‘The Passion’ bekend makke

Dissipels ‘The Passion’ bekend makke

🕔08:19, 17.feb 2024

Nei de haadrolspilers hat KRO-NCRV ek de nammen fan de dissipels fan The Passion foar de kommende edysje bekend makke. Aktrises Tamara Brinkman, Jolijn Henneman, Anna Speller, Sterre van Woudenberg, kabaretier Steven Brunswijk, beynfloeder Vera Camilla en acteurs Julian Ras

Lês it folsleine artikel