Ulbe Tjallingii en Vronie de Vreeze yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum

Ulbe Tjallingii en Vronie de Vreeze yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum

🕔12:22, 28.Sep 2022

Freed 7 oktober 2021 fan 17.00 oant 18.00 oere jouwe Ulbe Tjallingii (oargel) en Vronie de Vreeze (sopraan) in konsert yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum te Ljouwert. Dat is it fêste tiidstip dêr’t sa no en dan op dy lokaasje konserten

Lês it folsleine artikel
Doarpskwis yn Burgum

Doarpskwis yn Burgum

🕔08:17, 28.Sep 2022

Op woansdei 28 desimber 2022 wurdt de earste Burgumer Doarpskwis organisearre. Ploegen yn alle soarten kinne har oaninoar mjitte. Hokker ploech wit it measte oer Burgum? Hokker orizjinele namme kriget in ploech en wa wurdt dêr de oanfierder fan? Der

Lês it folsleine artikel
Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

🕔06:46, 28.Sep 2022

Hjoed organisearret it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal dwaande hâldt – in gearkomste dêr’t ynsprutsen wurde kin. De Ried fan de Fryske Beweging nimt syn trekken waar om in grut

Lês it folsleine artikel
Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

🕔09:39, 27.Sep 2022

De provinsje Fryslân is útein set mei in online enkête oer de streektalen yn Fryslân. Wa’t dêr niget oan hat, en yn in gemeente mei streektalen wennet, kin de enkête oant 15 oktober online ynfolje. It makket dêrby net út

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (32)

Briefkje oer taal (32) Fernijd

🕔08:00, 27.Sep 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (31) | It Nijs) Bêste Jan, om taalstruktueren begripe te kinnen, helpt it o sa as der dúdlike regels binne. De systematyk by it meartal fan wurden op

Lês it folsleine artikel
Rowan út Garyp mei Frysktalich liet nei heale finale Holland’s Got Talent

Rowan út Garyp mei Frysktalich liet nei heale finale Holland’s Got Talent

🕔08:46, 26.Sep 2022

De 17-jierrige Rowan Veltman fan Garyp song freedtejûn by Holland’s Got Talent syn Fryske ferzje fan it nûmer ‘Everything I wanted’ fan de Amerikaanske sjongeres Billie Eilish. Syn nûmer hat de titel ‘Myn dream’. De sjuery fûn it sa bysûnder

Lês it folsleine artikel
75e betinking slach by Warns

75e betinking slach by Warns

🕔19:08, 25.Sep 2022

Op it Reaklif hat in moai ploechje minsken sneon de slach by Warns fan 1345 betocht. De Hollânske greve Willem de fjirde besocht doe om Fryslân te feroverjen. Hy hie fan de keizer tastimming krige om oer Fryslân te regearjen,

Lês it folsleine artikel
Frysktalich tydskrift stiet faai

Frysktalich tydskrift stiet faai

🕔09:49, 25.Sep 2022

Om feardich te bliuwen yn in taal is it hjoed-de-dei nedich om dy skriftlik te behearskjen. Dêr is it om te begjinnen wichtich foar dat dy taal op skoalle ûnderwiisd wurdt, mar om it learde te ûnderhâlden moat dy ek

Lês it folsleine artikel
Jazz en iten, sneins yn De Rottefalle

Jazz en iten, sneins yn De Rottefalle

🕔08:41, 25.Sep 2022

De Herberg van Smallingerland yn De Rottefalle organisearret Sunday Afternoon Jazz & Diner Dat der njonken folle boarden ek smaaklike muzyk servearre wurdt, is nij foar de Herberg van Smallingerland. Freddy Bult: “Aukje en ik binne gasthear en gastfrou yn

Lês it folsleine artikel
Thekla Reuten en Fedja van Huêt gadingmakkers foar Oscar

Thekla Reuten en Fedja van Huêt gadingmakkers foar Oscar Fernijd

🕔08:37, 25.Sep 2022

Narcosis is dit jier de Nederlânske Oscarynstjoering. De debútfilm fan regisseur Martijn de Jong giet oer in húshâlding dy’t de ferdwining fan de heit by in dûktocht ferwurkje moat. De film waard troch de seleksjekommisje út de Nederlânske filmsektor út

Lês it folsleine artikel