Ferhalewedstriid BoekHjerstBoek

Ferhalewedstriid BoekHjerstBoek Fernijd

🕔08:17, 29.Sep 2023

Yn it ramt fan de ferhalejûn BoekHjerstBoek skriuwt Boeken fan Fryslân in ferhalewedstriid foar lêzers út. Elkenien wurdt fan herten útnûge om in koart ferhaal mei as tema ‘Stoarm’ te skriuwen. Stoarmet it yn jo? Yn ’e holle, yn it

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger op Hûnekop Festival XXL Drachten

De Fryske flogger op Hûnekop Festival XXL Drachten

🕔09:27, 28.Sep 2023 Lês it folsleine artikel
Marcel Smit sfearmakker op it Reaklif

Marcel Smit sfearmakker op it Reaklif

🕔23:29, 27.Sep 2023

Nettsjinsteande fernijing yn it bestjoer fan de Stifting Slach by Warns, wie de Betinking op it Reaklif dit jier alhiel neffens tradysje foarm jûn. Lykwols fernuveren ferskate oanwêzigen harren oer de ienfâld fan it evenemint. Trouwe Warnsgonger Jehannes Elzinga fertolke

Lês it folsleine artikel
Redbad-regisseur Roel Reiné komt mei heldeferhaal oer Marco Kroon

Redbad-regisseur Roel Reiné komt mei heldeferhaal oer Marco Kroon

🕔19:25, 27.Sep 2023

Filmbesprek Yn 2018 kaam de film Redbad út. Ik seach him mei oaren dy’t der ek nijsgjirrich nei wiene op in grut doek op it Saailân yn Ljouwert, yn oanwêzigens fan cast en crew. It wie in grutte teloarstelling, ek

Lês it folsleine artikel
Op Europeeske Dei fan de Talen gie it dochs wer oer Frysk yn de rjochtbank

Op Europeeske Dei fan de Talen gie it dochs wer oer Frysk yn de rjochtbank

🕔13:49, 27.Sep 2023

Ferslach De ‘Dei fan de Talen’ (26 septimber) is in inisjatyf fan de Ried fan Europa. Sûnt 2001 wurdt dy dei fierd. Yn Europa kinne mear as twahûndert talen teld wurde; 81 dêrfan binne erkend as regionale of minderheidstalen, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Sjongmiddei yn Boalsert

Sjongmiddei yn Boalsert

🕔08:19, 27.Sep 2023

Op snein 8 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske Lieteboek – Sjonge

Lês it folsleine artikel
Streektaalkonferinsje 2023 yn Frjentsjer

Streektaalkonferinsje 2023 yn Frjentsjer

🕔08:13, 27.Sep 2023

Op 22 septimber 2023 waard de jierlikse Streektaalkonferinsje fan de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) yn it Gemeentehûs fan Waadhoeke yn Frjentsjer holden. Dy konferinsje is om it oare jier yn Nederlân en yn Flaanderen. Likernôch 60 à 70 persoanen –

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Fan ’e nút hân ha

Anne Dykstra: Fan ’e nút hân ha Fernijd

🕔08:00, 27.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (47) As in frou fan ’e nút hân hat, dan hat se it liif fol. Sels ken ik nút, as it om it seksuele giet, eins allinne yn de betsjutting fan tylbal. Meast wurdt nút dan yn

Lês it folsleine artikel
Streektaalkonferinsje yn Frjentsjer

Streektaalkonferinsje yn Frjentsjer

🕔15:30, 26.Sep 2023

Ferslach Op freed 22 septimber waard yn Frjentsjer in streektaalkonferinsje holden fan de Stichting Nederlandse Dialekten (SND). It tema wie de ‘Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Wethâlder Jan Dijkstra fan gemeente Waadhoeke iepene de konferinsje. Doe krige deputearre

Lês it folsleine artikel
Ljouwert siket Stedsdichter

Ljouwert siket Stedsdichter

🕔12:35, 26.Sep 2023

De gemeente Ljouwert is foar de kommende twa jier op ’e siik nei in stedsdichter foar de stêd en de 35 doarpen. Entûsjaste wurdkeunstners kinne har dêr oant 15 novimber foar oanmelde fia www.leeuwarden.nl/stadsdichter. De Stedsdichter skriuwt alle jierren in

Lês it folsleine artikel