Elmar Kuiper eksposearret yn Dental Clinics Gallery yn Ljouwert

Elmar Kuiper eksposearret yn Dental Clinics Gallery yn Ljouwert

🕔09:49, 22.Mar 2019

Op freed 22 maart wurdt by Dental Clinics oan de Eastergrêftswâl yn Ljouwert de earste útstalling iepene. De muorren fan de hal en de wachtkeamer fan de toskedokterspraktyk toane it wurk fan byldzjend keunstner en dichter Elmar Kuiper. Foar de

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (4)

It is mei sizzen net te dwaan (4)

🕔19:39, 21.Mar 2019

troch Tom Dykstra Yn ôflevering 2 fan dizze rige stie it belied sintraal om te kommen ta desintralisaasje fan it foech oer it ûnderwiis yn it Frysk fan Ryk nei de provinsje Fryslân. Oflevering 3 joech in oersjoch fan hoe’t

Lês it folsleine artikel
Stichting Bildts Aigene hevelet doarpsargyf Minnertsgea oer

Stichting Bildts Aigene hevelet doarpsargyf Minnertsgea oer

🕔19:18, 21.Mar 2019

Alde foto’s en oare dokumintaasjematerialen dy’t op it webstee fan Stichting Bildts Aigene te besjen binne, wurde oerhevele nei https://minnertsgavroeger.nl. Sa ûntstiet in skieding fan de doarpsargiven fan de echte Biltdoarpen en Minnertsgea. De gemeentlike weryndieling fan ferline jier is

Lês it folsleine artikel
Presintaasje twa nije boeken Janneke Spoelstra

Presintaasje twa nije boeken Janneke Spoelstra

🕔09:05, 21.Mar 2019

Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum. Tiid: 15:00-17:00 oere (ynrin: 14:30 oere). Mei ynlieding op dichtbondel en roman troch

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum presintearret nij wurk Neo Matloga

Frysk Museum presintearret nij wurk Neo Matloga

🕔09:20, 20.Mar 2019

Fan 20 april oant en mei 18 augustus 2019 is yn it Frysk Museum de útstalling Neo Matloga: neo to love te sjen. De kollaazjeskilderijen fan Neo Matloga (Súd-Afrika, 1993) draaie om leafde, yntimiteit en it húshâldingslibben. Op grutte doeken

Lês it folsleine artikel
Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2019

Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2019

🕔11:31, 19.Mar 2019

Foar de sjuery fan de 13e edysje fan de Simke Kloosterman Priis is de earste kûgel troch de tsjerke. De sjueryleden Geart Tigchelaar, Sytske Eringa en Gerbrich van der Meer hawwe alle Frysktalige jeugd/berneboeken út de trije foargeande jierren lêzen en beoardiele.

Lês it folsleine artikel
Robert Frost yn it Frysk

Robert Frost yn it Frysk

🕔10:47, 19.Mar 2019

Yn Aldsyl City of Literature is moandei 18 maart ferskynd de blomlêzing In rûgel wyt. Gedichten fan Robert Frost, seleksje en oersetting troch Abe de Vries. In rûgel wyt wurdt oanbean as frij del te laten e-book en befettet 32

Lês it folsleine artikel
Jurjen van der Meer wint oersetwedstriid ‘De Nije’

Jurjen van der Meer wint oersetwedstriid ‘De Nije’

🕔14:27, 18.Mar 2019

Yn De Nije, in glimmer dy’t yn desimber 2019 útjûn is troch de Ried fan de Fryske Beweging, wie in oersetwedstriid opnommen. Ut de taljochting dêrby: “In the Big Rock Candy Mountains’ giet oer in swalker. Hy dreamt oer in

Lês it folsleine artikel
Ofspraken tusken Ryk en provinsje oer Limburchsk

Ofspraken tusken Ryk en provinsje oer Limburchsk

🕔14:11, 18.Mar 2019

De provinsje Limburch en it Ryk sille ôfspraken meitsje oer it stypjen fan de Limburchske streektaal. Dat hat minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren sneon buorkundich makke. It Limburchsk is in samling fan dialekten dy’t praat wurde yn de Nederlânske

Lês it folsleine artikel
Trije pjutteboartersplakken helje sertifikaat foar twatalich wurkjen

Trije pjutteboartersplakken helje sertifikaat foar twatalich wurkjen

🕔09:06, 18.Mar 2019

Yn trije ynstellingen foar pjutte-opfang hawwe de pedagogysk meiwurkersters koartlyn it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ behelle. It giet om Ukkepukkeplak yn Wergea, It Pjuttehonk yn Tsjerkwert en De Telle yn Wynjewâld, dy’t alle trije by in oare keat fan

Lês it folsleine artikel