‘Ganz: How I Lost My Beetle’

‘Ganz: How I Lost My Beetle’

🕔09:41, 13.Jan 2020

De Folkswein Kever, ien fan de ferneamdste auto’s ea, kaam yn 1938 op ’e merk, nei in yn opdracht fan Adolf Hitler makke ûntwerp fan Ferdinand Porsche. De bydrage fan de Joadske auto-yngenieur Josef Ganz waard soarchfâldich stilholden. De dokumintêre

Lês it folsleine artikel
Nei 25 jier gjin nije aventoeren mear fan Bear Boeloe

Nei 25 jier gjin nije aventoeren mear fan Bear Boeloe

🕔09:30, 13.Jan 2020

“Bear Boeloe, Bear Boeloe, Boeloe de bear, wat oh wat belibbet er dizze kear.” Ferskate generaasjes binne opgroeid mei dat ferske en de aventoeren fan Bear Boeloe. 25 jier nei de start fan it programma yn jannewaris 1995 komt der

Lês it folsleine artikel
Geologywykein oer swalkstiennen yn Natuermuseum Fryslân

Geologywykein oer swalkstiennen yn Natuermuseum Fryslân Fernijd

🕔08:56, 12.Jan 2020

Alle jierren yn jannewaris organisearret de GEA Kring Fryslân yn gearwurking mei it Natuermuseum Fryslân in geologysk wykein. Dit jier is dat op 18 en 19 jannewaris. It tema is IIskâld & Stiengoed, swalkstiennen út de iistiden. Op ’e sângrûn

Lês it folsleine artikel
Underwiis: kearndoelen foar Nedersaksysk ambisjeuzer as foar Frysk

Underwiis: kearndoelen foar Nedersaksysk ambisjeuzer as foar Frysk

🕔15:35, 11.Jan 2020

Skoallen dy’t wat dogge mei it Nedersaksysk, ferwachtsje dat bern skriuwe neffens de staveringsregels foar dy taal. Foar it Frysk is dy eask der net. Wat dat oangiet, binne de nije kearndoelen foar it skoalfak Nedersaksysk ambisjeuzer as dy foar

Lês it folsleine artikel
Suksesfolle ambachtsútstalling Frysk Museum reizget troch nei Sweden

Suksesfolle ambachtsútstalling Frysk Museum reizget troch nei Sweden

🕔09:02, 11.Jan 2020

De útstalling Érik van Hove: Fenduq, dy’t dit wykein foar it lêst te sjen wie yn it Frysk Museum yn Ljouwert, hat 136.986 besikers lutsen. It ynternasjonale keunstprojekt wie in grut sukses. Neffens NRC makke ‘de botsing fan kultueren en

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

🕔08:14, 11.Jan 2020

Sjoch Gods Soan Nei de bespotting lûke se My it poarper kleed ôf en dogge My myn eigen klean wer oan. Se presje in foarbygonger om myn krús te dragen. It is Simon fan Cyrene, dy’t krekt fan it lân

Lês it folsleine artikel
Besjoch krekt opdûkte nije filmbylden befrijing Ljouwert

Besjoch krekt opdûkte nije filmbylden befrijing Ljouwert

🕔09:46, 10.Jan 2020

By it Frysk Filmargyf binne nije filmbylden fan de befrijing fan Ljouwert opdûkt. It giet om twa films fan yn totaal acht minuten fan de Ljouwerter binnenstêd op 15 april 1945. It Frysk Filmargyf hat de bylden digitalisearre en hat

Lês it folsleine artikel
Kreative en muzikale start fan 2020 troch dosinten De Lawei

Kreative en muzikale start fan 2020 troch dosinten De Lawei

🕔08:58, 10.Jan 2020

Mei-inoar fersoargje de dosinten dy’t lesjouwe by De Lawei alle jierren in programma mei in grut ferskaat oan kar-út yn de sjenres (klassike) muzyk, fotografy, byldzjende keunst, dûns, teäter en wolwêzen foar jong en âld. Yn opdracht fan de gemeente

Lês it folsleine artikel
In oare wei – mei oare eagen

In oare wei – mei oare eagen

🕔19:25, 9.Jan 2020

In earlik en inspirearjend ferhaal fan in sterke frou dy’t de moed hat, har eigen wei te gean Op in dei, as Willemien op har wurk dwaande is mei in folder, giet it net sa’t se wol. Se makket in

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

🕔14:30, 9.Jan 2020

Dichter Piet Paaltjens skreau ris oer it Frysk dat it “naar ploeg en koestal” flechte wie. Histoarikus Oebele Vries brûkte dy dichtrigel letter foar in boek oer it ferdwinen fan de Fryske skriuwtaal nei de midsiuwen. Yn in artikel op

Lês it folsleine artikel