Gjin Oerol yn New york

Gjin Oerol yn New york

🕔19:48, 25.Jan 2011

Der is net genôch subsydzje om in teaterfestival te hâlden yn New York. Twa jier lyn wie de earste edysje fan it New Island Festival op in eilantsje by Manhattan. It krijt gjin ferfolch. Joop Mulder, de Oeral-direkteur hie ferwachte

Lês it folsleine artikel
NSO komt yn Ljouwert

NSO komt yn Ljouwert

🕔23:26, 24.Jan 2011

LJOUWERT – Foar it earst yn it sechstichjierrich bestean fan it Nederlânsk Studinte Orkest (NSO) wurdt takom jier in optreden jûn yn Fryslân. Op 15 febrewaris 2012 strykt it hûndertkoppige symfonyorkest del yn De Harmonie yn Ljouwert. Oant no ta

Lês it folsleine artikel
Bettere Frysktalige manuskripten

Bettere Frysktalige manuskripten

🕔14:07, 24.Jan 2011

It is no trije jier ferlyn dat it Skriuwersboun, as belangebehertigingsorganisaasje fan Fryske skriuwers, mei it projekt Skriuw út ein set is. It doel fan it projekt is om skriuwers stipe en begelieding te jaan en sa te kommen ta

Lês it folsleine artikel
Sûpe- en molkekwestje yn nij jaske

Sûpe- en molkekwestje yn nij jaske

🕔23:56, 23.Jan 2011

 It liket hast as binne wy sechtich jier tebek yn ‘e tiid. It gefal wol dat Jochum Rypma-en-dy harren eigen suvelprodukten fan Frysktalige etiketten foarsjogge. De Rypma’s meitsje har produkten fan de eigen buorkerij oan de Swette. Hja besykje op in sa sûn mooglike

Lês it folsleine artikel
Ferneamde band hâldt op

Ferneamde band hâldt op

🕔11:38, 23.Jan 2011

Nei tweintich jier is it klear. Jitiizer hâldt op mei spyljen. Ôfrûne sneon hat de band foar it lêst spile yn it sealesintrum yn Sint Nyk. It súkses fan de Fryske tonger Core Band begûn tweintich jier lyn by it iepen

Lês it folsleine artikel
DI-FERS Henk Veenstra: Farsk Gers

DI-FERS Henk Veenstra: Farsk Gers

🕔08:40, 23.Jan 2011

Farsk gers op ‘e rêch, yn it farske gers stoarjend nei loft en sinne tink ik nei oer myn libben foaral oer foarhinne

Lês it folsleine artikel
Hipperhapke wurdt al brûkt

Hipperhapke wurdt al brûkt

🕔12:10, 22.Jan 2011

Op it mêd fan iterij woll’ se graach wat nijs betinke. Elk jier komt der wol wat by om te iten of te drinken. Mar dit is dochs wol wat gek: hâlde s’ ús no foar it lapke? Mei wat

Lês it folsleine artikel
Feriene Naasjes: mear jild foar Samy

Feriene Naasjes: mear jild foar Samy

🕔15:59, 21.Jan 2011

GENÈVE – Noarwegen, Sweden en Finlân moatte mear jild besteegje oan it behâld fan de minderheidstaal Samy. Dat skriuwt in ûndersykskommisje fan de Feriene Naasjes dy’t de posysje fan de Samy-praters ûndersocht hat. It Samy (ek wol Sami, Saami, Lapsk)

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 23 jann.

Fryske tsjerketsjinsten 23 jann.

🕔08:33, 21.Jan 2011

Dokkum PKN, De Herberch, 9:30 o. ds. G. Bilker Hjelbeam Fr. Oek. Wurkferbân Hjelbeam, 9:30 o. dhr. P. Fortuin It Heidenskip PKN, 9:30 o. dhr. H. Giliam Ljouwert Waalske tsjerke, 19.00 o. Fespertsjinst Winsum Griff. tsjerke, 9:30 o. ds. T.

Lês it folsleine artikel
Yn ien wurd prachtich: Nasa

Yn ien wurd prachtich: Nasa

🕔22:53, 20.Jan 2011

Even sjen en even neitinke!

Lês it folsleine artikel