Gerrit Cnossen

Gerrit Cnossen

🕔09:15, 18.Mar 2010

De keunstner Gerrit Cnossen is berne op 9 maaie 1959. De earste tsien jier fan syn libben spilen him ôf yn de provotiid, syn namme betsjut sterk mei de spear, en dat hat der de basis foar west dat Gerrit

Lês it folsleine artikel
Goud uit Georgië. Eksposysje Assen.

Goud uit Georgië. Eksposysje Assen.

🕔12:49, 15.Mar 2010

It Drents Museum yn Assen giet dizze simmer ticht foar in grutte ferbouwing. Foar it sa fier is komme hja op ‘e nij mei in moaie eksposysje: “Goud uit Georgië. De mythe van het Gulden Vlies”. De tentoanstelling is iepene

Lês it folsleine artikel
Fredde White yn de Skierstins

Fredde White yn de Skierstins

🕔10:45, 15.Mar 2010

Yn Fryslân is hy sa goed as ûnbekend, mar yn Ierland is hyj in echte leginde: Freddie White. De Ierse sjonger-lietsjeskriuwer komt op sneon 20 maart nei De Skierstins foar in konsert. Meer oer dit konsert is te lêzen op de

Lês it folsleine artikel
Laaksum yn 1964

Laaksum yn 1964

🕔10:51, 14.Mar 2010

In nijsgjirrich filmke út 1964. De kameraman ferteld oer it haventsje by Laaksum, en oer de minsken dy’t dêr húsmanje. De lytse privee dokumintêre is yn it Frysk. Der binne fansels wol âldere Fryske filmbylden bekend, mar dy binne faak

Lês it folsleine artikel
Gedicht: turbine

Gedicht: turbine

🕔10:09, 14.Mar 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. je kinn’

Lês it folsleine artikel
Priisfraach Lietoersetten YKFE

Priisfraach Lietoersetten YKFE

🕔08:57, 13.Mar 2010

Yn 2009 hat de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst in priisfraach útskreaun, mei it doel om nije talinten te ûntdekken dy’t goed binne yn it oersetten fan teksten fan godstsjinstige lieten. De oersetopdracht bestie út twa frij lange en

Lês it folsleine artikel
Nijs út Ierlân

Nijs út Ierlân

🕔20:49, 12.Mar 2010

1. Taal jout mooglikheden yn Sina It berjocht dat Sina op ien fan ’e universiteiten fan Beijing it Iersk yn it programma opnommen hat, is tige goed nijs op taalkundich en ekonomysk mêd foar Ierlân. Irish Examiner, 22 febrewaris 2.

Lês it folsleine artikel
Henk Keizer kertiermakker

Henk Keizer kertiermakker

🕔14:08, 12.Mar 2010

Henk Keizer wurdt de kertiermakker dy’t lieding jaan sil oan de tariedingen foar Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018. Hy sil 1 juny o.s. yn tsjinst komme fan de meikoarten foar de kandidaatstelling op te rjochtsjen Stifting, neffens it

Lês it folsleine artikel
Yn it begjin wie der nimmen

Yn it begjin wie der nimmen

🕔11:41, 12.Mar 2010

Kulturen hawwe mear mei elkoar mien as it polarisearjende debat witte wol. Wêr komme wy wei? Wa wiene de earste minsken? Hoe komt it dat der manlju en froulju binne? Ferhalen oer it begjin ûntstean út wêzenlike fragen en yn

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Tiid

Gedicht: Tiid

🕔09:38, 12.Mar 2010

De tiid giet foarby, sizze wy. Mar wy fersinne ús. Wy binne it, dy’t foarby geane. De beammen gean foarby. De snie geit foarby. Wy libje yn de ivichheid Mar wy leauwe yn de tiid Klaske Hiemstra

Lês it folsleine artikel