Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (73)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (73)

🕔08:46, 29.Jun 2019

De bêste plakken Jakobus en Johannes freegje: “Wy hawwe in winsk dy’t Jo wier meitsje kinne.” Ik freegje: “Wat wolle jim fan my?” En se sizze: “Lit ús beide aansen yn ’e himel lofts en rjochts njonken Jo sitte.” Ik

Lês it folsleine artikel
RIXT Frisian Poets Pack online

RIXT Frisian Poets Pack online

🕔08:21, 27.Jun 2019

It webstee fan it Frysk Dichterskollektyf RIXT hat no ek in Ingelske fariant. In grut part fan de 45 dichters dy’t by RIXT oansletten binne, hat oersettings fan eigen gedichten foar de webside ynstjoerd. Boppedat hawwe de RIXT-dichters no njonken

Lês it folsleine artikel
Skriuwster Akky van der Veer ferstoarn

Skriuwster Akky van der Veer ferstoarn

🕔15:20, 26.Jun 2019

Skriuwster Akky van der Veer is ôfrûne snein op 75-jierrige leeftyd ferstoarn. Van der Veer publisearre har boeken yn it Frysk. It meast bekend waard se troch har berneboeken, mar se skreau ek romans en foar toaniel. Se wûn yn

Lês it folsleine artikel
It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

🕔22:40, 24.Jun 2019

Troch Henk Wolf De Nederlânske Ryksoerheid is net fan doel om folle hurder te wurkjen foar de lytse talen lykas it Frysk. Dat is rûchwei it boadskip fan it ferslach dat it Ministearje fan Binnenlânske Saken dizze wike skreaun hat

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (72)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (72)

🕔09:52, 22.Jun 2019

Oalje foar wa’t stjerre sil As ik yn Betanië bin, yn it hûs fan Simon de melaatske, lis ik oan op in bank by de tafel. Der komt in frou ta de keamer yn mei in albasten krûk fol mei

Lês it folsleine artikel
Lida Dykstra wurdt de Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân

Lida Dykstra wurdt de Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân

🕔10:28, 21.Jun 2019

Skriuwster Lida Dykstra wurdt as Berneboekeambassadeur (BBA) oansteld, sa is hjoed op it WOW Meartalich kongres fan Cedin bekendmakke. Fan jannewaris 2020 ôf sil Dykstra twa jier lang promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske taal in gesicht jaan. It

Lês it folsleine artikel
Utnûging útrikking D.A. Tammingapriis 2019

Utnûging útrikking D.A. Tammingapriis 2019 Fernijd

🕔08:23, 18.Jun 2019

Jo wurde útnûge foar de útrikking fan de D.A. Tammingapriis op freedtemiddei 21 juny om 15.30 oere by Tresoar, Gysbert Japicxseal, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert. De D.A. Tammingapriis sil foar de tredde kear útrikt wurde, diskear foar it bêste proazadebút

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

🕔07:00, 18.Jun 2019

Kollum Koartlyn lies ik dat Baukje Zijlstra foar har debútroman de D.A. Tammingapriis kriget. Dat fernuvere my wat en it sette my opnij oan it neitinken oer dy roman. De D.A. Tammingapriis waard yn 2013 ynsteld as in soarte fan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

🕔07:32, 15.Jun 2019

Haadstik 9 De nôtkerl moat stjerre As de nôtkerl net stjert Twa Griken geane nei Filippus ta dy’t sy út Betsaïda kenne en freegje him: “Filippus, wy soene graach Jezus moetsje wolle.” Filippus seit it tsjin Andreäs en tegearre freegje

Lês it folsleine artikel
Monumintale biografy oer tragyske libben Gerhard Fockens

Monumintale biografy oer tragyske libben Gerhard Fockens

🕔09:00, 14.Jun 2019

Hjoed 14 juny ferskynt by Utjouwerij Matrijs De hemelvorser. Gerhard Fockens (1810-1870) troch prefester Mart van Lieburg. Prefester dr. Mart van Lieburg skreau in monumintale biografy oer it tragyske libben fan Gerhard Fockens. De dûmnyssoan waard in súksesfol stjerrekundige yn

Lês it folsleine artikel