Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

🕔08:09, 17.Aug 2019

Wat in widdo jout Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der

Lês it folsleine artikel
Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

🕔20:45, 14.Aug 2019

Yn it ferline wie it Jiddysk in taal dy’t praat waard troch 12 miljoen minsken. Yn hiele buerten yn Antwerpen, Krakow en Odessa wie it hast it iennichste wat op strjitte te hearren wie: de tige op it Dútsk lykjende

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

🕔07:54, 10.Aug 2019

Wa docht Gods wil? De oare deis binne wy wer yn Jeruzalem. En as ik yn ’e timpel kuierje, komme de timpelautoriteiten nei my ta en freegje wêrom as ik de keaplju út ’e timpel wei jage haw. “Hoe komme

Lês it folsleine artikel
Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

🕔09:57, 8.Aug 2019

Tongersdei 15 augustus organisearje Willem Bruno van Albada en Henk van Manen (Teigetje en Woelrat) mei in ‘Lytse Plechtichheid’ it libben en wurk fan Gerard Kornelis van het Reve. Tradisjoneel mei it feest van Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús. Om

Lês it folsleine artikel
Nije ‘MB’ oer keunst en itensieden

Nije ‘MB’ oer keunst en itensieden

🕔09:18, 5.Aug 2019

De nije edysje fan it museumtydskrift MB ferskynt ta gelegenheid fan it fyftjinjierrige jubilieum fan Museum Belvédère. De feestlike útjefte stiet folslein yn it teken fan keunst en itensieden. Der is omtinken foar it legendaryske iel- en fiskrestaurant Op Hatsum

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78) Fernijd

🕔07:00, 3.Aug 2019

De ôfkarde figebeam, de ôfkarde hoekstien As wy de oare moarns út Betanië wei geane, sjoch ik in figebeam. Ik rin derhinne om te sjen oft der wat oan sit, mar ik fyn oars net as blêden. It is net

Lês it folsleine artikel
Fryske foardrachtswedstriid foar net-Fryske dichters

Fryske foardrachtswedstriid foar net-Fryske dichters Fernijd

🕔06:46, 31.Jul 2019

Foar it sechtichjierrich bestean fan stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum organiseaje Tresoar en Poetry Slam 058 in bysûndere foardrachtswedstriid. Trije dichters dy’t oars net yn it Frysk dichtsje krije de kâns om as ûnderdiel op de feestmiddei op 14

Lês it folsleine artikel
Gretchen Grosser is ferstoarn

Gretchen Grosser is ferstoarn

🕔13:56, 28.Jul 2019

Gretchen Grosser is ferstoarn. Hja wie ien fan de grutste foarfjochters fan it Frysk yn it Sealterlân, de Frysktalige feankoloanje tusken Leer en Kloppenburch. Gretchen Grosser, dy’t ek de nammen Margaretha Grosser en Gräitjen Grosser brûkte, hat har hiele libben

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77) Fernijd

🕔07:05, 27.Jul 2019

Yntocht yn Jeruzalem en it Foarhôf fan ’e Heidenen As wy ticht by Jeruzalem binne, by Betfage en Betanië, tsjin de Oliifberch oan, stjoer ik twa learlingen foarút mei de opdracht: “Gean nei it doarp ta hjir rjocht foaroer en

Lês it folsleine artikel
Salman Rushdie gadingmakker grutte priis foar net-publisearre boek

Salman Rushdie gadingmakker grutte priis foar net-publisearre boek

🕔23:13, 25.Jul 2019

It boek Quichotte fan de Yndiaask-Britske skriuwer Salman Rushdie moat noch útkomme, mar it stiet al op ‘e tiplist foar de Booker Prize, ien fan ‘e wichtichste literatuerprizen fan ‘e wrâld. Neffens de sjuery is Quichotte ‘in fernimstige skelmeroman oer it hjoeddeiske

Lês it folsleine artikel