Programma ‘Bitterswiet’ op 9 novimber yn Keunsthûs SYB

Programma ‘Bitterswiet’ op 9 novimber yn Keunsthûs SYB

🕔08:15, 29.Oct 2023

Op tongersdei 9 novimber presintearret Keunsthûs SYB yn gearwurking mei keunstner Liza Prins dy har nije publikaasje Bitterswiet: A Tiny Mulder Inquiry in Word and Voice mei in spesjaal programma. It programma is ûnderdiel fan de Fryske Boekewike, dy’t fan

Lês it folsleine artikel
Krekt útkommen: ‘Sirkelgong de see’

Krekt útkommen: ‘Sirkelgong de see’

🕔07:05, 29.Oct 2023

Reisferhalen fan in seeman By útjouwerij Wijdemeer is krektlyn Sirkelgong de see útkommen, in bondel reisferhalen fan Jaap de Jong. De skriuwer is seekapitein en wend om op syn reizen goed om him hinne te sjen. Yn syn ferhalen siket

Lês it folsleine artikel
Krekt útkommen: ‘De groep fan Mees Bok’ fan Lida Dykstra

Krekt útkommen: ‘De groep fan Mees Bok’ fan Lida Dykstra Fernijd

🕔08:18, 22.Oct 2023

Op freed 20 oktober binne de earste eksimplaren fan de prachtige nije boekesearje De groep fan Mees Bok, foar begjinnende Frysk-lêzers, oanbean oan de bern fan groep 3-4 fan KBS De Oanrin yn Twizel. De rige fan fiif nije boekjes

Lês it folsleine artikel
Nije Dichter fan Fryslân op 16 novimber bekend

Nije Dichter fan Fryslân op 16 novimber bekend Fernijd

🕔08:17, 22.Oct 2023

Op tongersdei 16 novimber om 16.00 oere wurdt de nije Dichter fan Fryslân offisjeel beneamd. Dat bart yn de Stedskas fan it Explore the North-festival op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Foardat deputearre Eke Folkerts de nije Dichter fan Fryslân offisjeel

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: De púntún fan Eden

Arjan Hut: De púntún fan Eden

🕔19:30, 16.Oct 2023

Mei de dichters komt it wol goed, mar der is noed oer de takomst fan de proazaskriuwers yn Fryslân. Jetske Bilker neamt it yn in ynterview troch Jaap Krol (ien fan de proazaskriuwers dy’t him dizze iuw oppenearre) foar it

Lês it folsleine artikel
Gysbert Japicxpriis 2023 útrikt oan Jetske Bilker

Gysbert Japicxpriis 2023 útrikt oan Jetske Bilker

🕔09:09, 16.Oct 2023

Op sneon 14 oktober waard de Gysbert Japicxpriis, de wichtichste provinsjale priis foar Fryske literatuer, oan Jetske Bilker útrikt. Se krige de priis foar har roman Spegel en sonde mei as tema demintens. De priis waard troch taaldeputearre Eke Folkerts

Lês it folsleine artikel
Genoatskipslêzing mei Philipp Blom op sneon 28 oktober 2023

Genoatskipslêzing mei Philipp Blom op sneon 28 oktober 2023

🕔08:14, 15.Oct 2023

Op sneon 28 oktober 2023 sil de earste Genoatskipslêzing fan it Keninklik Frysk Genoatskip (oprjochte yn 1827) holden wurde, mei Philipp Blom as sprekker. De lêzing giet oer it folgjende tema: Yn it westerske tinken wurdt de minske sjoen as

Lês it folsleine artikel
‘Lân, loft en leafde’ – in middei en jûn om Tsjêbbe Hettinga hinne

‘Lân, loft en leafde’ – in middei en jûn om Tsjêbbe Hettinga hinne

🕔08:23, 14.Oct 2023

Tsien jier ferlyn ferstoar Tsjêbbe Hettinga, ien fan de grutste en meast foaroansteande nei-oarlochske Fryske dichters. Snein 26 novimber set Stichting Een brug slaan yn ’e Klameare yn Warkum in middei en jûn op priemmen dêr’t de persoan en it

Lês it folsleine artikel
Krekt ferskynd: ‘FC Nostalgia’ fan Romke Toering

Krekt ferskynd: ‘FC Nostalgia’ fan Romke Toering Fernijd

🕔08:18, 10.Oct 2023

By de Afûk is koartlyn it boek FC Nostalgia fan Romke Toering útkommen. It like as moast Romke Toering yn sân hasten in punt efter it libben sette. En wat dogge jo dan mei de tiid dy’t der noch is?

Lês it folsleine artikel
Lêzing skriuwer Vamba Sherif yn Deinum

Lêzing skriuwer Vamba Sherif yn Deinum

🕔09:54, 7.Oct 2023

Op snein 15 oktober 2023 is skriuwer Vamba Sherif te gast yn de Sint-Jan fan Deinum. Vamba Sherif is berne yn Libearia en wennet al tritich jier yn Nederlân. Hy hat in stikmannich romans yn it Nederlânsk publisearre en skriuwt

Lês it folsleine artikel