Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77) Fernijd

🕔07:05, 27.Jul 2019

Yntocht yn Jeruzalem en it Foarhôf fan ’e Heidenen As wy ticht by Jeruzalem binne, by Betfage en Betanië, tsjin de Oliifberch oan, stjoer ik twa learlingen foarút mei de opdracht: “Gean nei it doarp ta hjir rjocht foaroer en

Lês it folsleine artikel
Salman Rushdie gadingmakker grutte priis foar net-publisearre boek

Salman Rushdie gadingmakker grutte priis foar net-publisearre boek

🕔23:13, 25.Jul 2019

It boek Quichotte fan de Yndiaask-Britske skriuwer Salman Rushdie moat noch útkomme, mar it stiet al op ‘e tiplist foar de Booker Prize, ien fan ‘e wichtichste literatuerprizen fan ‘e wrâld. Neffens de sjuery is Quichotte ‘in fernimstige skelmeroman oer it hjoeddeiske

Lês it folsleine artikel
Winners Rely Jorritsmapriis bekend

Winners Rely Jorritsmapriis bekend

🕔23:03, 23.Jul 2019

Twa ferhalen en trije gedichten wurde dit jier bekroane mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘Ik doch it foar dy’ fan Elmar Kuiper út Jorwert en ‘Kimboeëwij’ fan Geert Nauta út Wergea. De winnende gedichten binne ‘Sleau

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76) Fernijd

🕔07:30, 20.Jul 2019

De bline Bartimeüs nimt grûn yn beslach Yn Jericho sit de bline bidler Bartimeüs op ’e grûn, in kleed om him hinne tsjin it geweld fan ’e wrâld. As er heart dat ik tichtby bin, begjint er te roppen: “Jezus,

Lês it folsleine artikel
In oade oan Remco Campert

In oade oan Remco Campert

🕔09:07, 16.Jul 2019

Skriuwer en dichter Remco Campert fiert op 28 july syn njoggentichste jierdei. Yn ’e hjerst fan 2018 waard yn teater de Kleine Komedie yn Amsterdam de biografy oer Campert, skreaun troch Mirjam Hengel, oan him útrikt. Op dy feestlike jûn

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (75)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (75)

🕔06:43, 14.Jul 2019

De figebeam nimt grûn yn beslach In figebeam groeit no al jierren mar draacht gjin frucht. De eigener seit tsjin ’e túnman: “Set de bile der mar yn. Dat ding hat lang genôch romte ynnommen yn myn tún.” Mar de

Lês it folsleine artikel
‘Doarp oan see’ as byldferhaal

‘Doarp oan see’ as byldferhaal

🕔11:45, 8.Jul 2019

Fan de roman Doarp oan see (1960) fan Hein Faber is in skitterjende nije edysje útkommen: in byldferhaal makke troch bydzjend keunstner Frâns Faber, omkesizzer fan Hein Faber. Mei trochdat Hein sa’n byldzjend skriuwer wie, kaam Frâns op it idee

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74) Fernijd

🕔07:30, 6.Jul 2019

It minste plak Ik rop de tolve apostels by my en sis: “Jim witte dat alle bazen en bestjoerders in beskate macht oer minsken hawwe. En dy macht oefenje se graach út. Sy binne grut en oaren tsjinje. Sa mei

Lês it folsleine artikel
Lêzing Raerd: Ferhaal fan in wrâldreis

Lêzing Raerd: Ferhaal fan in wrâldreis

🕔09:09, 2.Jul 2019

Sneintemiddei 7 july wurdt yn de Laurentiustsjerke fan Raerd in lêzing organisearre oer in wrâldreis, dy’t de susters Jo en Addie van Slooten út Raerd fan 1909 oant 1911 makken. Jo hat fan dy reis in wiidweidich ferslach makke, dat

Lês it folsleine artikel
Boeken fan Popkema en Dam op ynternasjonale berneboekelist IBBY

Boeken fan Popkema en Dam op ynternasjonale berneboekelist IBBY

🕔08:58, 30.Jun 2019

Anne Tjerk Popkema syn Fryske oersetting Teltsjes fan Tellegen – Alventritich bisteferhalen is foardroegen foar de IBBY Honour List 2020 yn de kategory Oersetters. Yn de kategory Auteurs is foardroegen Tsjilp: 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters (DeRyp, 2017) fan Eppie

Lês it folsleine artikel