Gedicht: Smoar

Gedicht: Smoar

🕔08:42, 20.Feb 2010

Ut en troch ferskine gedichten fan my op de side fan It Nijs. Ik tink dat myn fersen sawol serieus as boartlik wêze kinne: earnst mei in knypeach om my. Lês mar ris fierder. Bauke Miedema út Menaam. Smoar dy

Lês it folsleine artikel
Rink van der Velde-jier

Rink van der Velde-jier

🕔10:51, 19.Feb 2010

De gemeente Smellingerlân organisearret in Rink van der Velde-jier. Dêrmei hellet de gemeente ien fan de bekendste Fryske skriuwers nochris foar it fuotljocht. Yn Drachten en omkriten wurde it hiele jier bylâns ferskate aktiviteiten op priemmen set. Rink van der

Lês it folsleine artikel
Kolleezjedei oer Fedde Schurer yn Koornbeurs

Kolleezjedei oer Fedde Schurer yn Koornbeurs

🕔14:23, 15.Feb 2010

Koornbeurs, Noord 2 te Frjentsjer in kolleezjedei oer Fedde Schurer. Johanneke Liemburg, dy’t no boargemaster is, mar har karrière as sjoernaliste begûn, skreau in boek oer it libben fan dizze kleurrike ûnderwizer, skriuwer, aktivist, politikus, journalist en polemist. Sy sil

Lês it folsleine artikel
Floaris en Blankefloar

Floaris en Blankefloar Fernijd

🕔08:20, 14.Feb 2010

Oer it boek: Dit is it leafdesferhaal fan Floaris en Blankefloar, de reade roas (it fjoer fan de leafde) en de wite leelje (de reine ûnskuld). It ferhaal fan de leafde tusken twa jonge minsken fan in ferskillend leauwe: Blankefloar

Lês it folsleine artikel
Feanster Passy

Feanster Passy

🕔22:28, 9.Feb 2010

Maaie 2009 ferskynde it boek Feanster Passie. Feanster Passie beskriuwt mar leafst fiifentweintich portretten fan oan ’e fuotbalklup Hearrenfean relatearre persoanen, persoanen dy’t inoar fine yn ien en deselde passy, in Feanster Passy. Auteur Harry Walstra, dy’t earder de boeken

Lês it folsleine artikel
Tomke-foarlêsboekje

Tomke-foarlêsboekje

🕔14:20, 27.Jan 2010

Spesjaal foar de Nationale Voorleesdagen (bedoeld foar pjutten en beukers) hawwe de biblioteken in nijsgjirrich Tomke-foarlêsboekje makke. It wurdt yn dy perioade fergees útdield oan âlden dy’t mei harren bern yn de biblioteek komme. Fansels kinne pake en beppe ek

Lês it folsleine artikel
‘Biografie en Arbeidersbeweging’

‘Biografie en Arbeidersbeweging’

🕔15:08, 21.Jan 2010

Bysûnder dûbelnûmer fan It Beaken ‘Biografie en Arbeidersbeweging’ is it krekt ferskynde temanûmer fan It Beaken, it tydskrift fan de Fryske Akademy te Ljouwert. Foar likernôch de helte bestiet it nûmer út de delslach fan it ôfskiedssympoasium fan histoarikus Johan

Lês it folsleine artikel
75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek

75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek

🕔12:03, 17.Jan 2010

Sneon de 17e jannewaris fierde de KFFB op de heechste ferdjipping fan it WTC-hotel har 75-jierrich jubileum. Foar in sealfol minsken fertelde Bert Looper fan Tresoar dat de KFFB derfoar soarge hie dat 90.000 bledsiden Fryske teksten foar it neigeslacht

Lês it folsleine artikel
Foardrachten Literêr Sirkwy

Foardrachten Literêr Sirkwy

🕔13:43, 15.Jan 2010

Op Gedichtedei, 28 jannewaris, komt it Literêr Sirkwy nei De Jouwer. Under mear Jabik Veenbaas, Ytsje Hettinga en Hidde Boersma sille harren gedichten foar it fuotljocht bringe. Jabik Veenbaas is net allinne dichter, hy skreau ek ferhalebondels en essees. Syn

Lês it folsleine artikel
Krûpelhintsjes boek fan it jier

Krûpelhintsjes boek fan it jier

🕔09:32, 14.Jan 2010

It printeboek Krûpelhintsjes, skreaun troch Auck Peanstra, is in boek mei ferskes en opsisferskes foar jonge bern. It is troch de Stichting It Fryske Berneboek, foar de Nasjonale Foarlêsdagen, keazen ta Frysk printeboek fan it jier. De ferskes, yn kombinaasje

Lês it folsleine artikel