Konferinsje oer J.J. Slauerhoff

Konferinsje oer J.J. Slauerhoff

🕔13:46, 28.Oct 2010

Op 19 novimber organisearret it Obe Postma Selskip yn Tresoar in lanlike konferinsje oer Jan Jacob Slauerhoff (sjoch www.obepostma.nl). Sân sprekkers sille it wurd fiere. Guon lêzings geane oer Slauerhoffs heitelân; ek syn relaasje mei de Fryske dichter Obe Postma

Lês it folsleine artikel
Elkenien ken it Hollânske -baas-

Elkenien ken it Hollânske -baas-

🕔11:00, 28.Oct 2010

ROTTERDAM – It wurd baas is it Nederlânske wurd dat it faakst troch oare talen liend is. Der binne 57 talen dy’t it oernommen hawwe – soms fuort út it Hollânsk, soms fia it Amerikaanske Ingelsk, dêr’t it ferbastere is

Lês it folsleine artikel
Anatevka-skriuwer Joseph Stein dea

Anatevka-skriuwer Joseph Stein dea

🕔03:30, 27.Oct 2010

NEW YORK – De skriuwer fan Anatevka is dea. Joseph Stein, dy’t wrâldferneamd waard troch syn musical Fiddler on the roof, is snein ferstoarn by in ûngemak yn syn wente yn New York. Hy is 98 jier wurden. It stik

Lês it folsleine artikel
Grutte boekferkeap by Tresoar

Grutte boekferkeap by Tresoar

🕔14:00, 26.Oct 2010

LJOUWERT – Elk jier wurde boeken fan Tresoar dy’t om de ien of oare reden net yn de kolleksje opnommen wurde, troch de Freonen fan Tresoar ferkocht. By dy boeken sit ferskaat, âld en wat minder âld, boeken oer skiednis,

Lês it folsleine artikel
Boeken oer kening Arthur online

Boeken oer kening Arthur online

🕔11:00, 25.Oct 2010

AMSTERDAM – Yn de rige online-blêderboeken hat de Keninklike Bibleteek okkerdeis tsien midsieuske ridderromans oer kening Arthur online set (klik hjir). It giet om ûnder oaren Lanceloet, Queeste van den Grale en Arturs doet – de trije boeken dêr’t beskreaun wurdt hoe’t Arthur syn

Lês it folsleine artikel
Protest tsjin bibleteekslutings

Protest tsjin bibleteekslutings

🕔10:00, 25.Oct 2010

DE HAACH – De koepelorganisaasje fan iepenbiere bibleteken VOB wol alle minsken mei in bibleteekpaske yn it gewear bringe. De VOB ropt harren op om te demonstrearjen tsjin de plende bibleteekslutings. Minsken moatte har gemeente oanskriuwe, maile of belje mei

Lês it folsleine artikel
Jane Austen wie stilistysk swak

Jane Austen wie stilistysk swak

🕔17:05, 24.Oct 2010

LONDEN – It Ingelsk fan skriuwster Jane Austen (1775-1817) koe eins gjin sprekken lije. Hja makke in soad staveringsflaters en har sinnen wienen gauris de brike kant it neist. De skriuwster fan Pride and prejudice en Sense and sensibility gou

Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra: swammen

DI-FERS fan Henk Veenstra: swammen

🕔15:47, 24.Oct 2010 Lês it folsleine artikel
Dei fan de Fryske Taalkunde.

Dei fan de Fryske Taalkunde.

🕔12:17, 21.Oct 2010

  It Taalkundich Wurkferbân organisearret dit jier foar de fjirde kear de Dei fan de Fryske Taalkunde.       De dei is ornearre foar elkenien dy’t direkt of yndirekt dwaande is mei de Fryske taal.  Tiid: freed 29 oktober 2010

Lês it folsleine artikel
Fiif graden

Fiif graden

🕔22:20, 17.Oct 2010

(Tink derom: befettet gryslike bylden) “Klimaatferoaring is it doek dêr’t de skiednis fan de 21e ieu op malke wurde sil”, skriuwt wittenskipssjoernalist Mark Lynas yn syn boek ‘Six Degrees’. Klimaatferoaring is der yn gradaasjes, fernijt Lynas ús. Ien graad ‘koarts’

Lês it folsleine artikel