Fergeze temapakketten foar pjutten yn Achtkarspelen

Fergeze temapakketten foar pjutten yn Achtkarspelen

🕔10:54, 28.Mar 2020

Sûnt freed dielt de gemeente Achtkarspelen, yn ’e mande mei berne-opfangorganisaasjes dêr, temapakketten út oan alle pjutten yn dy gemeente. Mei’t pjutten troch de koroanakrisis net nei it pjutteboartersplak of de dei-opfang kinne, misse se ûntwikkelingskânsen dy’t sy normaal sprutsen

Lês it folsleine artikel
Besoarchtsjinst foar hoareka en winkeliers yn koroanakrisis

Besoarchtsjinst foar hoareka en winkeliers yn koroanakrisis

🕔08:56, 26.Mar 2020

Nei it beslút fan it kabinet op snein 15 maart om alle hoarekagelegenheden te sluten, gean in protte hoarekaûndernimmers oer op thúsbesoarging fan harren produkten. Winkeliers fernimme ek in delgong fan it tal besikers yn de winkel en biede thúsbesoarging

Lês it folsleine artikel
BZF iepenet digitaal loket foar Tozo-oanfragen

BZF iepenet digitaal loket foar Tozo-oanfragen

🕔08:35, 26.Mar 2020

Sûnt woansdei 25 maart kinne ûndernimmers dy’t driuwend jild nedich hawwe foar de earste libbensbehoeften in foarskot oanfreegje op basis fan de Tozo-regeling. De Tozo (tydlike oerbrêgingsregeling selsstannich ûndernimmers) is ien fan de maatregels dy’t it Ryk troffen hat om

Lês it folsleine artikel
Aktiviteiten 75 jier frijheid yn Fryslân fersobere of útsteld

Aktiviteiten 75 jier frijheid yn Fryslân fersobere of útsteld

🕔08:22, 26.Mar 2020

Om de fersprieding fan it koroanafirus tsjin te gean wurdt  yn Fryslân de fiering fan 75 jier frijheid ek flink fersobere. Dat betsjut dat in protte eveneminten en aktiviteiten yn it ramt fan 75 jier befrijing yn in oare foarm

Lês it folsleine artikel
De Matteüs yn it Frysk op radio en TV

De Matteüs yn it Frysk op radio en TV

🕔08:26, 25.Mar 2020

De Matthäus Passion fan Bach, útfierd troch it Noord Nederlands Orkest (NNO) yn in Fryske oersetting fan Peter Sijbenga, wurdt op sneontejûn 28 maart 2020 folslein útstjoerd op Omrop Fryslân Radio. De Fryslân DOK oer de tariedingen en de earste

Lês it folsleine artikel
Skylge kriget waarnimmend boargemaster

Skylge kriget waarnimmend boargemaster

🕔15:56, 24.Mar 2020

Jon Hermans Vloedbeld (VVD, 66 jier) is moandeitejûn yn de wenning fan kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok beëdige as waarnimmend boargemaster fan Skylge. De beneaming giet yn op 1 april. It beslút ta de beneaming kaam ta stân

Lês it folsleine artikel
Amarins Geveke nije haadredakteur ‘de Moanne’

Amarins Geveke nije haadredakteur ‘de Moanne’

🕔08:11, 24.Mar 2020

Amarins Geveke (1974) is mei yngong fan 1 april de nije haadredakteur fan kultureel tydskrift de Moanne. Geveke is no noch direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân, presintator en gearstaller fan de talkshow IepenUP en wie earder redakteur en ferslachjouwer by Omrop

Lês it folsleine artikel
Wiziging yn de programmearring fan Museum Belvédère

Wiziging yn de programmearring fan Museum Belvédère

🕔09:25, 23.Mar 2020

Hoewol’t Museum Belvédère no ticht is, wurkje se dêr efter de skermen hurd troch oan de programmearring. Fanwege de hjoeddeiske situaasje is besletten om ien eksposysje – op fersyk – te ferlingjen en twa oare útstallingen te ferpleatsen. De ûntwikkelingen

Lês it folsleine artikel
Maityd yn it lân

Maityd yn it lân

🕔20:39, 22.Mar 2020

Men soe it yn ‘e roerige koroanarite hast ferjitte, mar it is maityd. Sneon is de maityd yn it lân kommen. Jit ien wike folgje de klokken de wintertiid. Kommend wykein springe se in oere foarút, dan giet de simmertiid

Lês it folsleine artikel
Wurdearring wethâlder Achtkarspelen foar ûnderwiis en berne-opfang

Wurdearring wethâlder Achtkarspelen foar ûnderwiis en berne-opfang

🕔13:10, 21.Mar 2020

Wethâlder Jouke Spoelstra fan Achtkarspelen hat by ferskillende skoallen en ynstellingen foar berne-opfang yn syn gemeente op besite west. Yn bernesintrum Harkelein prate André de Jong, direkteur fan Tiko, him by: “We ha alles ûnder kontrôle en kinne op goede kontakten

Lês it folsleine artikel