In b(l)oeiend Fryslân foar de greidefûgels

In b(l)oeiend Fryslân foar de greidefûgels

🕔12:20, 14.Mar 2019

Op syn minst hûndert hektare nije blom- en krûderike greiderânen yn Fryslân. Dat is fan ’t jier it doel fan de kampanje Grutsk op ús Greidefûgels. Want in bloeiende agraryske natuer is goed foar de greidefûgels. Njoggen partijen komme mei-inoar yn aksje

Lês it folsleine artikel
Fairtrade wint terrein yn Fryslân

Fairtrade wint terrein yn Fryslân

🕔12:01, 14.Mar 2019

Omtrint tachtich persint fan alle Friezen, mear as 500.000 minsken, wennet yn in Fairtradegemeente. Tolve fan de achttjin gemeenten fiere it Fairtradesertifikaat. Dat docht bliken út in rapport fan Stichting Fairtrade Gemeente Nederland. Fryslân mei him op basis fan dat

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2019

🕔10:51, 13.Mar 2019

Gebedstsjinst foar gewaaks en wurk Feanwâlden Johannestsjerke, 19.30 o., ds. K. van Marrum Twizelerheide Grifformearde tsjerke, 19.30 o., drs. T. Simonides    

Lês it folsleine artikel
Snitser kantatekoar fiert jubileum mei konsert

Snitser kantatekoar fiert jubileum mei konsert

🕔15:33, 12.Mar 2019

Snein 24 maart 2019 jout it Sneeker Cantate-Koor syn jubileumkonsert yn ferbân mei syn tachtichjierrich bestean. Der wurde komposysjes útfierd foar koar, solisten en ynstrumintale begelieding fan Antonio Caldara, Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Michael Haydn. De solisten binne Tetsje

Lês it folsleine artikel
Kommissaris en dykgraaf yn 14 oeren by Fryske stimburo’s lâns

Kommissaris en dykgraaf yn 14 oeren by Fryske stimburo’s lâns

🕔11:17, 12.Mar 2019

Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok en dykgraaf Paul van Erkelens meitsje op ‘e ferkiezingsdei 20 maart in rûnte fan 14 oere by stimburo’s yn alle 18 Fryske gemeenten lâns. Dat dogge se om de oandacht te fêstigjen op

Lês it folsleine artikel
Kaartferkeap ‘Turks Fruit’ is los

Kaartferkeap ‘Turks Fruit’ is los Fernijd

🕔09:19, 12.Mar 2019

It is al in skoftke bekend: dit jier bringt it Iepenloftspul Dronryp Turks fruit op de planken. En de kaartferkeap foar dit stik is no al los! De premjêre fan Turks fruit is op 21 juny. De oare spyldata binne: 22,

Lês it folsleine artikel
Matteüspassy yn it Frysk

Matteüspassy yn it Frysk

🕔07:30, 12.Mar 2019

Op 30 en 31 maart sil Keamerkoar Hortus Vocalis de Matteüspassy fan Johan Sebastian Bach útfiere. Net yn it Dúts mar yn it Frysk – de ferfrysking troch Eppie Dam fan de Nederlânske tekst fan Jan Rot. De ynstrumintale begelieding

Lês it folsleine artikel
Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint-Vitustsjerke

Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint-Vitustsjerke Fernijd

🕔07:15, 12.Mar 2019

Yn de Blauhúster Sint-Vitustsjerke wurdt sneon 16 maart om 19.30 oere in folslein Fryske tsjerketsjinst holden. Dêr geane pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgywurkgroep yn foar.  It repertoire fan it Sint-Ceacilliakoar is ek yn it Frysk. De

Lês it folsleine artikel
Stim fan Stilte, konsert yn Riis

Stim fan Stilte, konsert yn Riis

🕔10:15, 11.Mar 2019

Sjoukje van der Land sil op snein 31 maart in konsert jaan yn de Teatertún te Riis. Under de titel ‘Stim fan Stilte’ sjongt se ûnder mear lietsjes fan har earste album, dat yn maaie 2018 útkaam, en nij repertoire

Lês it folsleine artikel
€ 5.000 foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken

€ 5.000 foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken

🕔09:11, 11.Mar 2019

Yn it ramt fan it Frysk taalbelied hat de gemeente Achtkarspelen besletten om foar de oanskaf fan Fryske berne- en jeugdboeken € 5.000 beskikber te stellen foar it foarskoalsk, primêr en fuortset ûnderwiis. De skoallen kinne foar € 200 Fryske

Lês it folsleine artikel