‘De Winskhoed fan Fortunatus’ fan Waling Dykstra ferskynt yn boekfoarm

‘De Winskhoed fan Fortunatus’ fan Waling Dykstra ferskynt yn boekfoarm

🕔08:18, 20.Maaie 2023

Foar it earst ferskynt de ferhalesyklus De Winskhoed fan Fortunatus fan Waling Dykstra (1821-1914) yn boekfoarm. Abe de Vries, gastûndersiker by de Fryske Akademy, brocht de ferhalen yn in justjes modernisearre Fryske stavering byinoar en fersoarge ek de oersetting nei

Lês it folsleine artikel
(Berne)kolleezjes oer Ketikoti op snein 21 maaie

(Berne)kolleezjes oer Ketikoti op snein 21 maaie

🕔08:17, 20.Maaie 2023

Mei Ketikoti wurdt it ôfskaffen fan de slavernij betocht en fierd. Ketikoti betsjut ‘kettingen ferbrutsen’. Yn oanrin nei it Surinaamske feest (op 1 july) organisearret it Prinsessehof op snein 21 maaie, yn gearwurking mei it Frysk Museum, twa kolleezjes oer

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 maaie 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 21 maaie 2023

🕔19:26, 19.Maaie 2023

Aldegea (SWF) Ankertsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Bitgum Sint-Martinustserke, 9.30 oere, ds. G.S. Groeneveld Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, ds. W. Feenstra, mei blokfluittrio Gaudette Hurdegaryp Nij Perspektyf, 9.30 oere, ds. H. Vlasman Ljouwert/Huzum Oaze, 9.30 oere, ds. H.T. Wagenaar

Lês it folsleine artikel
FNP mei filmke op ’e siik nei nije meiwurker

FNP mei filmke op ’e siik nei nije meiwurker

🕔10:21, 19.Maaie 2023

“Op moandei begjinne do en dyn kollega mei in bakje kofje en nimme de wike troch. De fraksje kriget de stikken foar de gearkomste fan it wyklikse fraksje-oerlis op tiisdei. Dêr wurd de strategy yn de fraksje útset. Do en

Lês it folsleine artikel
Iepening swimwetter Fryslân mei frisse dûk

Iepening swimwetter Fryslân mei frisse dûk

🕔08:16, 19.Maaie 2023

Mei in frisse dûk yn de Langwarder Wielen joech deputearre Sietske Poepjes woansdeitemoarn 17 maaie it startsein foar it swimmen yn it Fryske bûtenwetter. Dat barde nei in útlis fan deputearre Douwe Hoogland oer hoe’t swimwetteradvizen ta stân komme. Alle

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK ‘Unkrûd bestiet net’ te sjen op 20 en 21 maaie

FryslânDOK ‘Unkrûd bestiet net’ te sjen op 20 en 21 maaie Fernijd

🕔08:22, 18.Maaie 2023

Yn de FryslânDOK ‘Unkrûd bestiet net’ helpt Douwe minsken dy’t it dreech hawwe. Sa lêst er brieven, bringt er klean en docht er boadskippen. Douwe harket en oardielet net. Net oer wat minsken net kinne, wêr’t se weikomme, hoe’t se

Lês it folsleine artikel
Edukative en ûnderhâldende ‘Dei fan de Sealterfriezen’

Edukative en ûnderhâldende ‘Dei fan de Sealterfriezen’

🕔07:58, 17.Maaie 2023

Op 24 juny organisearje de Fryske Akademy en it Seeltersk Kontoor de Dai fon do Seelter op it Landgasthof Dockemeyer yn Ramsloh-Hollen. Sealterlanners en oare belangstellenden wurde útnûge om mei te dwaan. Lêzingen oer de Sealterske taal en skiednis wurde

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân fiert 100e jierdei mei festival

Natuermuseum Fryslân fiert 100e jierdei mei festival

🕔08:21, 16.Maaie 2023

Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert hat in bysûndere jierdei te fieren. Tongersdei 18 maaie is it nammentlik presys hûndert jier lyn dat it museum oprjochte waard. En om’t de jierdei yn it himelfeartswykein falt, is der in festival fan mear as

Lês it folsleine artikel
Tryater bringt muzykteäterfoarstelling ‘Sâlt’ op Oerol

Tryater bringt muzykteäterfoarstelling ‘Sâlt’ op Oerol Fernijd

🕔08:27, 15.Maaie 2023

Fan 9 oant en mei 18 juny spilet aktrise en teätermakker Eva Meijering op Oerol it persoanlike Sâlt, mei muzikale begelieding fan Michelle Samba. In foarstelling oer it balansearjen tusken kontrôle en oerjefte. It stik is spesjaal foar it Oerol-festival

Lês it folsleine artikel
Frysk strângedicht socht foar de Vliehors Expres

Frysk strângedicht socht foar de Vliehors Expres

🕔08:22, 14.Maaie 2023

Al tweintich jier rydt de Vliehors Expres de moaiste dichtrigels út oer it strân fan Flylân. Alle jierren wurdt der in wedstriid útskreaun foar nije dichtrigels. Vliehors Expres en Ljouwert Unesco City of Literature dogge no in oprop om in

Lês it folsleine artikel