De Fryske flogger: Spûkjeie yn Ljouwert

De Fryske flogger: Spûkjeie yn Ljouwert

🕔11:03, 14.feb 2024 Lês it folsleine artikel
Koar gemeentehûs Roomelse sjongt liet yn it Sealterfrysk

Koar gemeentehûs Roomelse sjongt liet yn it Sealterfrysk

🕔08:13, 14.feb 2024

Hjoed, op Falentynsdei is foar it earst in hit yn it Sealterfrysk op de radio te hearren. In gelegenheidskoar fan it Sealterske gemeentehûs hat ûnder de namme Die Saterfriesen de hit “Ganz ganz tief in meinem Herzen” fan Peter Sebastian

Lês it folsleine artikel
Presintaasje konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer

Presintaasje konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer

🕔08:12, 14.feb 2024

Hjoed, woansdei 14 febrewaris 2024, wurde yn it Provinsjehûs de konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer presintearre en oanbean oan deputearre Folkerts. Dêrmei giet offisjeel de folgjende faze fan de kurrikulumfernijing foar de kearndoelen Frysk fan start. Dêryn teste skoallen de

Lês it folsleine artikel
RfdFB: Nije presidint rjochtbank moat noed stean foar it Frysk

RfdFB: Nije presidint rjochtbank moat noed stean foar it Frysk

🕔16:02, 13.feb 2024

De Ried fan de Fryske Beweging freget yn in brief oan de Ried foar de Rjochtspraak yn De Haach om by de beneaming fan in nije presidint fan de rjochtbank Noard-Nederlân rekken te hâlden mei de posysje fan it Frysk

Lês it folsleine artikel
Krekt útkommen by de Afûk: ‘Gozert’

Krekt útkommen by de Afûk: ‘Gozert’

🕔08:17, 13.feb 2024

It bekroande berneboek Gozert, skreaun troch Pieter Koolwijk, is no oerset nei it Frysk troch Rymke Zijlstra. De boekpresintaasje wie op woansdei 7 febrewaris, tagelyk mei de premjêre fan de teäterfoarstelling Gozert foar basisskoallen, spile troch Jeugdtheater Frets. Yn 2021

Lês it folsleine artikel
Nije Fryske webside www.tiidwurden.frl

Nije Fryske webside www.tiidwurden.frl

🕔09:17, 12.feb 2024

Yn jannewaris is de Fryske webside www.tiidwurden.frl lansearre. De side jout tagong ta tûzenen tiidwurden yn it Frysk en it Nederlânsk. Ideaal foar it ûnderwiis en elkenien dy’t de taal leare of him dêryn ferbetterje wol. De webside is in

Lês it folsleine artikel
Jelle Wiersma dochs wer kampioen Frysk damjen

Jelle Wiersma dochs wer kampioen Frysk damjen

🕔09:09, 12.feb 2024

Ferslach troch Siebren Dyk Regearjend kampioen Jelle Wiersma hie sneon yn Hartwert in beroerde start, mar hy wraksele him yn ‘e rin fan it persoanlik kampioenskip damjen Frysk spul dochs omheech. By it begjin fan ‘e lêste twa omlopen stie

Lês it folsleine artikel
Utstel foar nij guozzebelied yn Fryslân: ‘Goes yn balâns’

Utstel foar nij guozzebelied yn Fryslân: ‘Goes yn balâns’ Fernijd

🕔08:14, 12.feb 2024

It hjoeddeiske guozzebelied yn Fryslân is oan fernijing ta. It kolleezje fan Deputearre Steaten advisearreet Provinsjale Steaten om te kiezen foar it senario ‘Goes yn balâns’. It doel fan dat senario is om balâns te krijen tusken oan ’e iene

Lês it folsleine artikel
Ofskied Geeske Krol-Benedictus as adviseur fan de Ried

Ofskied Geeske Krol-Benedictus as adviseur fan de Ried

🕔16:55, 10.feb 2024

Nei tal fan jierren aktive belutsenens by de Ried fan de Fryske Beweging set Geeske Krol-Benedictus no in punt achter har funksje fan adviseur fan de Ried. Tritich jier lang, ûnder mar leafst fiif foarsitters, hat de Ried profitearje kind

Lês it folsleine artikel
Oankomst Sint Piter

Oankomst Sint Piter

🕔11:37, 10.feb 2024

Fan ‘e moarn is Sint Piter yn Grou ferwolkomme troch boargemaster Sybrand van Haersma Buma. In wiidweidige registraasje fan de oankomst is hjirûnder werom te sjen.  

Lês it folsleine artikel