Fragen oer sloop Hûs Vianen, Beetstersweach

Fragen oer sloop Hûs Vianen, Beetstersweach

🕔10:25, 2.Jul 2020

Der wurdt grute dat it opfallende en pittoreske hûs Vianen oan de Van Harinxmawei by Beetstersweach (sjoch foto) sloopt wurde sil. Dat is foar de fraksje GroenLinks-OpsterLanders oanlieding om skriftlike fragen oan it kolleezje fan B&W fan de gemeente Opsterlân

Lês it folsleine artikel
Konsert Noord Nederlands Orkest live by Omrop Fryslân

Konsert Noord Nederlands Orkest live by Omrop Fryslân Fernijd

🕔08:56, 2.Jul 2020

It Noord Nederlands Orkest komt op 3 july werom nei de konsertseal yn SPOT/De Oosterpoort. Yn in symfoanyske besetting spilet it NNO in seleksje fan klassike topstikken dirigearre troch de fêste gastdirigint Antony Hermus. It konsert is live te folgjen

Lês it folsleine artikel
Nije jeugdwurkster foar it Noard-Frysk

Nije jeugdwurkster foar it Noard-Frysk

🕔13:35, 1.Jul 2020

Op 1 augustus begjint Güde Boysen fan Loonham as jeugdwurkster foar it Noard-Frysk. Har wichtichste taak is it organisearjen fan aktiviteiten foar bern en jongelju yn Noard-Fryslân. By dy aktitviteiten spilet it Frysk fan dy streek in rol. It opheinen

Lês it folsleine artikel
Fjouwer nije skriuwers oan ‘De berchrede fan it flakke lân’

Fjouwer nije skriuwers oan ‘De berchrede fan it flakke lân’

🕔08:59, 1.Jul 2020

De berchrede fan it flakke lân, part 3 en 4 Wylst de Fryske Europarlemintariër Anja Haga hurd wurke oan har ideaal fan in duorsumere maatskippij, waard se troffen troch it koroanafirus. Dochs skriuwt ek sy mei oan it ferfolch fan

Lês it folsleine artikel
Tritich miljoen euro foar fernijing yn kultuer

Tritich miljoen euro foar fernijing yn kultuer

🕔08:47, 1.Jul 2020

Seis musea en sânentweintich keunstorganisaasjes krije de kommende fjouwer jier subsydzje. Provinsje Fryslân folget dêrmei it advys fan twa ûnôfhinklike advyskommisjes. It giet om in totaalbedrach fan goed 30 miljoen euro. Kultuerdeputearre Sietske Poepjes is bliid mei de nije plannen.

Lês it folsleine artikel
FNP: mear ynsette op fakmanskip

FNP: mear ynsette op fakmanskip

🕔19:24, 30.Jun 2020

Sybren Posthumus: ‘In goede technikus is goud wurdich’ Fakmanskip en de ambachtsekonomy moatte in plak krije yn de nije provinsjale nota Ekonomy. De Steatefraksje fan de FNP achtet dat fan grut belang. It tekoart oan fakkundich personiel wurdt hieltyd grutter.

Lês it folsleine artikel
Ynskriuwaksje werprintinge ‘Wadden Grimm’

Ynskriuwaksje werprintinge ‘Wadden Grimm’

🕔08:55, 30.Jun 2020

Fanwegen in oerweldigjende ynteresse wie it nije mearkeboek Wadden Grimm. Sprookjes van Grimm in de eilandtalen (ein maaie 2020) yn in pear dagen nei ferskinen al útferkocht. Op Amelân is, koördinearre troch Stichting De Ouwe Pôlle Ameland, daliks in yntekenaksje

Lês it folsleine artikel
Jongelju sille gear oer takomst Frysk

Jongelju sille gear oer takomst Frysk

🕔15:14, 29.Jun 2020

De Brede Maatskiplike Diskusje oer de takomst fan it Frysk, dêr’t al jierren sprake fan is, liket stadichoan op gong te kommen. It Friesch Dagblad fan hjoed wit te melden dat de Stichting BMD-Frysk takomme maitiid sa’n tritich jongelju út

Lês it folsleine artikel
Ynskripsje út 1614 fûn yn earder stedhûs Boalsert

Ynskripsje út 1614 fûn yn earder stedhûs Boalsert

🕔09:29, 29.Jun 2020

By de ferbou fan it eardere stedhûs fan Boalsert ta kultuerhistoarysk sintrum De Tiid, is yn ien fan de balken fan de souder boppe de riedseal de tekst fûn dy’t stedstimmerman Abraham Jacobs dêr yn 1614 yn fike. It bestean

Lês it folsleine artikel
By gemeente Ljouwert is alles kultureel ientûtmem – en dat moat fan de rie tenei oars

By gemeente Ljouwert is alles kultureel ientûtmem – en dat moat fan de rie tenei oars

🕔19:39, 28.Jun 2020

De gemeente Ljouwert moat “een inclusieve werkcultuur realiseren”. Dat is it betinken fan fiif riedsfraksjes yn ‘e gemeente Ljouwert. De fraksjes hawwe mei-inoar in mearderheid yn ‘e Ljouwerter gemeenterie. Woansdei sille PvdA, PAL GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren en

Lês it folsleine artikel