Fakmanskip te sjen op Frjentsjerter yndustryterrein East

Fakmanskip te sjen op Frjentsjerter yndustryterrein East

🕔10:02, 14.May 2019

Sneon 25 maaie is der op it yndustryterrein fan Frjentsjer-East in iepen dei. Hast alle bedriuwen dêr dogge deroan mei. It tema is Fakmanskip op East. Alle bedriuwen hawwe wat unyks te fertellen op it mêd fan it eigen fakmanskip.

Lês it folsleine artikel
Suksesfol jier foar Frysk Museum

Suksesfol jier foar Frysk Museum

🕔07:39, 14.May 2019

It Frysk Museum yn Ljouwert die it goed yn 2018. De Kulturele Haadstêd luts mei 350.000 minsken sawat twa kear safolle besikers as yn it foarige rekôrjier 2016 (doe 175.977). Hjirûnder wat gegevens út it jierferslach oer 2018. Eksposysjes It

Lês it folsleine artikel
Undernimmersdei Ljouwert 12 juny

Undernimmersdei Ljouwert 12 juny Fernijd

🕔09:13, 12.May 2019

Startersdagen.com organisearret yn gearwurking mei Gemeente Ljouwert, Rabobank & Interpolis op woansdei 12 juny in fergeze startersdei by NHL Stenden Hegeskoalle yn Ljouwert. De jûn befettet in protte ynformaasje en kennis oer ûndernimmerskip en is ornearre foar begjinnende ûndernimmers, starters,

Lês it folsleine artikel
Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

🕔10:40, 11.May 2019

De Frysk Fersetsmuseumpriis wurdt alle twa jier útrikt oan jonge minsken dy’t wat dogge om de oantinkens oan oarloch, besetting en ferfolging libben te hâlden. Dit jier hawwe de sjueryleden de skriuwers fan twa profylwurkstikken oanwiisd as winner. Woansdei 8

Lês it folsleine artikel
Nij distriktskantoar It Fryske Gea yn Rysterbosk

Nij distriktskantoar It Fryske Gea yn Rysterbosk

🕔07:10, 11.May 2019

Oant no brûkte It Fryske Gea in earder boerepleatske as distriktskantoar, mar it wie net mear by de tiid. Foar in nij kantoar hie de feriening wol in tal betingsten. It soe de garismatyske útstrieling hawwe moatte sa’t dy by

Lês it folsleine artikel
Bije- en ynsektemerk Park Hûs Olterterp

Bije- en ynsektemerk Park Hûs Olterterp

🕔15:51, 10.May 2019

Snein 19 maaie wurdt yn it ramt fan de ‘World Bee Day’ in bije- en ynsektemerk by Park Hûs Olterterp holden. Fan tsienen oant fjouweren binne der aktiviteiten foar jong en âld. Elkenien wit dat it net goed giet mei

Lês it folsleine artikel
Koaren yn koar op earste Sako-sjongdei

Koaren yn koar op earste Sako-sjongdei

🕔12:59, 10.May 2019

Sneon 18 maaie is der op it Hearrenfean in leechdrompelich koarefestival, dat organisearre wurdt troch de Stichting SAKO Fryslân yn ’e mande mei Keunstwurk. It is de earste edysje fan de SAKO ZangDag. It festival jout in poadium oan in

Lês it folsleine artikel
Achtkarspelen komt mei ‘Jongereinkomplimint’

Achtkarspelen komt mei ‘Jongereinkomplimint’

🕔10:38, 10.May 2019

Jongelju dy’t in positive, frijwillige bydrage leverje, wurde mei yngong fan dit jier troch de gemeente Achtkarspelen op it stuoltsje set. Dêr is de ûnderskieding ‘Jongereinkompliment’ foar betocht. It giet spesjaal om jongelju oant 22 jier dy’t in heldedied dien

Lês it folsleine artikel
‘Sykje’; in hommaazje oan Aggie van der Meer

‘Sykje’; in hommaazje oan Aggie van der Meer

🕔09:43, 10.May 2019

Stichting UP organisearret op sneon 6 en snein 7 july 2019 trije konserten yn de Broeretsjerke fan Boalsert, mei teksten fan Aggie van der Meer en komposysjes fan Hoite Pruiksma. Aggie van der Meer, hikke en tein yn Boalsert, wennet

Lês it folsleine artikel
Dûnsje mei Tomke

Dûnsje mei Tomke

🕔08:36, 10.May 2019

Fan 16 maaie oant en mei 2 july kinne pjutten en beukers yn it noarden fan Fryslân genietsje fan de workshop Dûnsje mei Tomke. Dy sil holden wurde yn njoggen biblioteken en yn it Trefpunt yn Hallum. Nei ôfrin krije

Lês it folsleine artikel