Frysk Museum wjerleit klisjeebyld mei útstalling ‘Wij Vikingen’

Frysk Museum wjerleit klisjeebyld mei útstalling ‘Wij Vikingen’

🕔09:12, 10.Sep 2019

Fan 19 oktober 2019 oant en mei 15 maart 2020 presintearret it Frysk Museum yn Ljouwert Wij Vikingen. Dêr wurdt it klisjeebyld fan Wytsingen yn wjerlein. De besiker ûntdekt dat mei it wurd wytsing net in folk, mar in libbensstyl

Lês it folsleine artikel
Dielnimmers Digy-Taalhûs bringe poëzijbondel út

Dielnimmers Digy-Taalhûs bringe poëzijbondel út

🕔08:13, 9.Sep 2019

De dielnimmers fan it Digy-Taalhûs Harns en Dokkum hawwe de ôfrûne perioade wurke oan in poëzijbondel, mei de tiel Dichterbij, Tichterby. Biblioteek Noard Fryslân hat yn acht fêstigings op ’e fêste wâl in Digy-Taalhûs dêr’t ynwenners fan Noard Fryslân terjochte

Lês it folsleine artikel
Teatrale presintaasje oer relaasje tusken boer en boarger

Teatrale presintaasje oer relaasje tusken boer en boarger

🕔09:07, 8.Sep 2019

Boeren en boargers, noch nea like de ôfstân tusken harren sa grut. Wat fine se faninoar? En hoe fine se inoar? Dat stiet sintraal yn it teaterprojekt Molke 2.0 dat spilet yn 2019 en 2020. Teatermakker Janneke de Haan en

Lês it folsleine artikel
33 gadingmakkers foar boargemasterspost It Amelân

33 gadingmakkers foar boargemasterspost It Amelân

🕔08:36, 7.Sep 2019

Trijeëntritich persoanen hawwe sollisitearre nei de fakatuere fan boargemaster fan It Amelân. Der reagearren 22 manlju en alve froulju. Njoggen kandidaten binne tusken de fjirtich en fyftich jier âld, santjin tusken de fyftich en sechtich jier. Der reagearren fiif sechtichplussers.

Lês it folsleine artikel
Dit is ús taal

Dit is ús taal

🕔08:26, 7.Sep 2019

Taal is altyd yn beweging. Sa ek de Fryske taal. Mei de komst fan sosjale media feroaret ek de posysje fan it Frysk. Der wurdt mear Frysk skreaun as oait, jongerein dielt massaal Frysktalige memes en de Frysktalige band De

Lês it folsleine artikel
Gemeente oan ’e slach mei duorsumheidsaginda

Gemeente oan ’e slach mei duorsumheidsaginda

🕔08:23, 7.Sep 2019

De ambysjes op it gebiet fan duorsumheid binne heech yn de gemeente Waadhoeke. Der waard al in soad dien, mar der wie noch gjin oerkoepeljend belied. De gemeenteried hat dêrom op 5 septimber in startnotysje duorsumheidsaginda fêststeld. De startnotysje is

Lês it folsleine artikel
Alde tagong nei gerjochtshûs Kollum ûntdutsen

Alde tagong nei gerjochtshûs Kollum ûntdutsen

🕔09:34, 6.Sep 2019

By de rekonstruksjewurksumheden oan de Djipswâlen yn Kollum is ûnder de brêge by de Foarstrjitte in âlde tagong nei it eardere gerjochtshûs ûntdutsen. Efter in stienlaach fûn de oannimmer in trep dy’t yn it ferline nei de kelders fan it

Lês it folsleine artikel
It Fryske Gea wol it fean rêde!

It Fryske Gea wol it fean rêde!

🕔07:55, 6.Sep 2019

Lykas bekend stiet it Fryske feangreidegebiet ûnder grutte druk. As it sa trochgiet is binnen fyftich jier sa’n bytsje alle fean yn Fryslân ferdwûn troch ûntwettering en oksidaasje, mei alle negative gefolgen dy’t dêrmei anneks binne. Dêrby moat tocht wurde oan

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019 Fernijd

🕔06:17, 6.Sep 2019

Tolfde snein fan de simmer Deinum Sint-Janstsjerke , 9.30 o., ds. H. Strubbe, fiering fan Skrift en Tafel De Hommerts J. de Dopertsjerke, 9.30 o., ds. L.H. Westra Raard Martatsjerke, 11.00 o., ds. A. Elverdink      

Lês it folsleine artikel
Mienskipsdei 2019

Mienskipsdei 2019

🕔10:54, 5.Sep 2019

Yn de oanrin nei Mienskipsdei 2019 – 28 septimber op it Reaklif – skriuwt Tom Dijkstra, foarsitter fan Stichting Betinking Slach by Warns, in koarte rige skôgingen ûnder de titel ‘Betinking Slach by Warns in mienskipsdei’. It Nijs publisearret hjoed

Lês it folsleine artikel