Frysktalige tsjerketsjinsten 3 desimber 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 3 desimber 2023

🕔08:22, 1.Dec 2023

Oerterp Sint-Pitertsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra Surhústerfean Doarpstsjerke, 9.30 oere ds. H.J. de Groot Winaam Andreästsjerke, 9.30 oere fr. A.M. Dijkstra-van der Woude    

Lês it folsleine artikel
Subsydzjeregeling wolfkearende maatregels útwreide

Subsydzjeregeling wolfkearende maatregels útwreide Fernijd

🕔08:17, 1.Dec 2023

Oanfregers fan de subsydzjeregeling ‘Voorkomen schade door wolven’ krije tenei de subsydzje foardat se wolfkearende roasters oanskaffe. Earder wie dat efterôf, mar Deputearre Steaten meitsje de subsydzjeregeling no tagonkliker foar de feehâlders. Foar kij, hynders en ponnys jildt de subsydzjeregeling

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing gearfette

Fedde Schurerlêzing gearfette Fernijd

🕔13:37, 30.Nov 2023

Wiidweidige gearfetting fan de Fedde Schurerlêzing 2023 Frede of Pasifisme troch Wiep Koehoorn* Oan de râne fan Europa is it oarloch, al hast twa jier yn Oekraïne, en sûnt koart ek yn Israel / Palestina. Dêrom stiet de jierlikse Fedde

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK ‘Skrinende ferealens’ te sjen op 2 en 3 desimber

FryslânDOK ‘Skrinende ferealens’ te sjen op 2 en 3 desimber

🕔08:26, 30.Nov 2023

Fredesaktiviste en skriuwster Aggie van der Meer is fan ’t simmer yn ’e âldens fan 95 jier ferstoarn. Foar har oeuvre krige sy yn 2019 de Gysbert Japickxpriis, de heechste ûnderskieding yn de Fryske literatuer. Dat wie oanlieding om in

Lês it folsleine artikel
Omtinken foar poëzy fan Fedde Schurer

Omtinken foar poëzy fan Fedde Schurer

🕔20:43, 29.Nov 2023

By de Fedde Schurerlêzing ôfrûne sneon wie der, neist it filosofearjen oer oarloch en frede, ek omtinken foar poëzy fan de alsidige nammejouwer fan de gearkomste. Sa begûn deifoarsitter Reinder Reitsma (ynterimfoarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging) by

Lês it folsleine artikel
Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 2: Gabor Landman

Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 2: Gabor Landman

🕔08:18, 29.Nov 2023

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit. Yn de twadde ôflevering is Gabor Landman te gast. Gabor Landman is fan de Stifting European Language Rights en der

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Strjitpraat Hearrenfean

De Fryske flogger: Strjitpraat Hearrenfean Fernijd

🕔09:00, 28.Nov 2023 Lês it folsleine artikel
Solo-eksposysje Henk Vissers by Galery Bax Kunst

Solo-eksposysje Henk Vissers by Galery Bax Kunst Fernijd

🕔08:14, 27.Nov 2023

Henk Vissers ekposearret op it stuit mei syn stielen skulptueren, skilderijen en seefprinten by Galery Bax Kunst yn Snits. Lang lyn hie er ek al ris in útstalling yn Snits. Nei jierren fan ôfwêzichheid fynt de keunstner út Limburch it

Lês it folsleine artikel
Frede mei alle geweld?

Frede mei alle geweld?

🕔14:39, 26.Nov 2023

Fedde Schurer wie oertsjûge pasifist en no is der oarloch deun by ús. De Fedde Schurerlêzing, dêr’t in lytse hûndert minsken op ôfkommen wiene, gie dit jier dêrom oer oarloch en frede. Sprekkers wiene teolooch en pasifist Harry Pals en

Lês it folsleine artikel
Provinsje Fryslân sjit 18 miljoen euro foar agrarysk natuerbehear foar

Provinsje Fryslân sjit 18 miljoen euro foar agrarysk natuerbehear foar

🕔08:18, 26.Nov 2023

It Agrarysk Natuer- en Lânskipsbehear (ANLb) yn Fryslân kriget in stevich ferfolch, nettsjinsteande in tekoart op de begrutting troch it heger wurden fan de behearskosten. De provinsje nimt syn ferantwurdlikheid foar de agraryske kollektiven en hat besletten om it tekoart

Lês it folsleine artikel