Sifers Fryske befolkingsprognoaze bekend

Sifers Fryske befolkingsprognoaze bekend

🕔12:03, 6.Jul 2020

De sifers fan de Fryske befolkingsprognoaze 2020 binne bekend. Gemeenten, de provinsje en allegearre oare partijen stimme har belied ôf op de Fryske befolkingsprognoaze. Dy foarmet ek de basis foar ûnder mear de wentebou-ôfspraken. By alles wat de provinsje docht

Lês it folsleine artikel
Hoareka yn Ljouwert organisearret Bajes Festival Terras

Hoareka yn Ljouwert organisearret Bajes Festival Terras

🕔09:01, 6.Jul 2020

Roast en Proefverlof organisearje yn ’e simmer fan 2020 in Bajes Festival Terras op it binnenplein fan de Blokhúspoarte yn Ljouwert. “Wy misse de stêd, de feesten en festivals! Foar ús de reden om te ferkennen hoe’t wy binnen de

Lês it folsleine artikel
GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân

GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân Fernijd

🕔08:46, 6.Jul 2020

Paulien Schreuder, direkteur Biblioteken Noard-Fryslân en Theo Hartman, ôfdielingshaad GGD Fryslân, ûndertekenje op woansdei 8 july yn Biblioteek Dokkum, it Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân. Dêr ist GGD Fryslân mei oansletten by it Taalakkoart fan Noard-Fryslân en de Fryske Waadeilannen. Regionaal Taalakkoart

Lês it folsleine artikel
Gjin publyk by rjochtsaak

Gjin publyk by rjochtsaak

🕔15:02, 5.Jul 2020

Nettsjinsteande de ferromming fan de koroanabeheiningen dy’t op 1 july yngie, wurdt by rjochtsittingen noch hieltyd gjin publyk talitten. Sa ek net by de saak tsjin de gemeente Waadhoeke dy’t oanspand is troch Jehannes Elzinga fan Frjentsjer. Dy saak wurdt

Lês it folsleine artikel
Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear

Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear

🕔08:51, 5.Jul 2020

Ynwenners fan Waadhoeke brûke harren memmetaal it measte yn ynformele sfeer. Yn formele sitewaasjes begjinne minsken faak yn it Nederlânsk omdat ‘it sa heart’ of út fatsoen. Dat docht bliken út in ûndersyk fan fiif pabo-studinten fan hegeskoalle NHL Stenden

Lês it folsleine artikel
De Oerpolder, It Heidenskip

De Oerpolder, It Heidenskip

🕔08:47, 4.Jul 2020

Toeristyske tip It Heidenskip, de oerpolder, dat is it gea fan lân, wyn en wetter. It lân fan de mûnen de Snipe en de Tjasker en fan de bocht mei de driigjende, nuvere namme de Hel. In namme dy’t tink

Lês it folsleine artikel
Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

🕔08:39, 4.Jul 2020

By de Afûk is ferskynd De lytse walfisk, skreaun en yllustrearre troch Benji Davies. Dat boek wie yn 2017 printeboek fan it jier. Underwilens binne der mear as 100.000 Nederlânsktalige eksimplaren fan ferkocht en is it oerset yn mear as

Lês it folsleine artikel
Ryk honorearret ynnovaasje-eksperiminten provinsje Fryslân

Ryk honorearret ynnovaasje-eksperiminten provinsje Fryslân

🕔16:21, 3.Jul 2020

It Ryk stipet twa fernijende projekten dy’t de provinsje Fryslân yntsjinne hat by it Innovatiebudget Digitale Overheid. De projekten Open Poen en Zicht op Stikstof krije elk trije ton. Fryslân eksperimintearret yn gearwurking mei oare oerheden mei digitale ynnovaasjes. Dy

Lês it folsleine artikel
Analyze effekten koroanakrisis op Fryske arbeidsmerk

Analyze effekten koroanakrisis op Fryske arbeidsmerk

🕔15:47, 3.Jul 2020

De ôfrûne wiken hat Fryslân Werkt![1] by alle Fryske gemeenten, BZF, UWV en ûnderwiis de gegevens garre oer alles wat mei wurk te meitsjen hat. Troch se te analisearjen moatte dy gegevens ynsicht jaan yn de effekten fan de koroanakrisis

Lês it folsleine artikel
Farske streekprodukten op Boeremerk Wâldsein op tongersdeis

Farske streekprodukten op Boeremerk Wâldsein op tongersdeis Fernijd

🕔08:48, 3.Jul 2020

Fan 9 july oant en mei 20 augustus wurdt yn Wâldsein sân wiken efterinoar de Boeremerk holden. Dy is tongersdeis fan 11.00 oant 17.00 oere op de Waechswâl yn it sintrum fan it doarp.  It stie faai oft de merk

Lês it folsleine artikel