Petear mei Lutz Jacobi (PvdA)

Petear mei Lutz Jacobi (PvdA)

🕔16:38, 5.Jun 2010

Fragen oan (takomstige) Twadde Keamerleden. De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is in belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette wolle foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in

Lês it folsleine artikel
Justysje garandearret taalrjochten

Justysje garandearret taalrjochten

🕔11:00, 5.Jun 2010

LJOUWERT – It Iepenbier Ministearje nimt maatregels om te garandearjen dat Frysktaligen en Hollânsktaligen elk har eigen taal prate kinne yn de rjochtsseal. Ofsiers fan justysje fan bûten Fryslân wurde bypraat oer de meartaligens fan Fryslân en de talige rjochten

Lês it folsleine artikel
Anonime hoareka-testers

Anonime hoareka-testers

🕔11:00, 5.Jun 2010

LJOUWERT – Restaurants, hotels en musea yn Ljouwert kinne de kommende tiid besite krije fan minsken dy’t ûndersykje hoe gastfrij dy ynstellings binne. Fyftjin mystery guest fan Marketing Leeuwarden gean as gewoane toerist de stêd yn. De kontroleurs sjogge net

Lês it folsleine artikel
Schotanus wint Sulveren Spjelde

Schotanus wint Sulveren Spjelde

🕔00:02, 5.Jun 2010

DE GORDYK – Skriuwer Jan Schotanus (sjoch foto) hat freedtemiddei de Sulveren Spjelde 2010 wûn foar syn boek Bor en de boef. De priis wurdt útrikt troch de berneboekesjuery, dy’t bestiet út sa’n seishûndert Fryske bern. De berneboekesjuery is in

Lês it folsleine artikel
Skeel oer Reaklif

Skeel oer Reaklif

🕔00:01, 5.Jun 2010

WARNS – De rjochtbank bûgde him freedtemiddei oer in skeel tusken de Stifting Slach by Warns en de eigner fan in fakânsjehûs op it Reaklif by Warns. It konflikt spilet al langere tiid. It giet oer in stik grûn. De

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 6 juny 2010

Fryske tsjerketsjinsten 6 juny 2010

🕔14:57, 4.Jun 2010

Drachten Grutte tsjerke: 11.00 o. dû A.J. Nicolai Earnewâld Herf. gem., 9.30 o. dr R. Klooster (OW) Foudgum Prot. gem. ‘Mei-inoar ien’: 9.30 o. dû G. Bilker Ingwierrum Prot. gem., 9.30 o. dû B. Visser Hegebeintum Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30

Lês it folsleine artikel
Taalefterstân troch Hollânsk praten

Taalefterstân troch Hollânsk praten

🕔11:00, 4.Jun 2010

ROTTERDAM – Heiten en memmen kinne harren bern al tariede op skoalle troch foar te lêzen, ferhalen te fertelen en mei de bern te diskusjearjen. It makket dêrby net út yn hokker taal oft dat bart. De úteinlike behearsking fan

Lês it folsleine artikel
Fryske ekonomy waakst stadich

Fryske ekonomy waakst stadich

🕔11:00, 4.Jun 2010

LJOUWERT – De ekonomy fan Fryslân waakst minder hurd as dy fan Grinslân en Drinte. Dat docht de Ljouwerter Krante te witten. De krante basearret him op groeisifers fan de ING-bank. It kin wol takom jier wurde ear’t de groei

Lês it folsleine artikel
Grutte boeke-opromming

Grutte boeke-opromming

🕔00:15, 4.Jun 2010

DE GORDYK – Wa’t syn foarrie Fryske boeken goedkeap oanfolje wol, moat nei de Gordyk. Boekferkeaper Steven Sterk rommet nammentlik op. Hjoed en fan ‘t wykein binne foar lytse pryskes gâns boeken te besetten, ek yn it Nederlânsk. Elk dy’t

Lês it folsleine artikel
Piter Wilkens hat in nije cd

Piter Wilkens hat in nije cd

🕔23:00, 3.Jun 2010

MARSUM – Piter Wilkens hat woansdei syn nije cd “De fleanende Hollanner” presintearre. It is it twadde album fan Piter Wilkens mei Frysktalige oersettings fan ferskes fan de Sweedske trûbadoer Cornelis Vreeswijk. In suster fan de ferstoarne Vreeswijk hat woansdei

Lês it folsleine artikel