De Halte: Freed 8 jannewaris 2010

De Halte: Freed 8 jannewaris 2010

🕔09:52, 9.Jan 2010

Apotheker komt nei Snits […]

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 10 jannewaris

Fryske tsjerketsjinsten 10 jannewaris

🕔09:51, 9.Jan 2010

Aldtsjerk, Prot. Gem. Trynwâlden, 9.30 o. dû G. Hoekstra Balk, It Breahûs: 9.30 o. dû S.T. Bergsma Bitgum, PKN-gem., 9.30 o. dû J.F. Kroon (H.N.) Boksum, PKN-gem., 9.30 o. dû A. Terlouw Damwâld, Minnistetsjerke: 9.30 o. dû K. Visbeek Earnewâld,

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Smeekbea fan de Itenser wynmole

Gedicht: Smeekbea fan de Itenser wynmole Fernijd

🕔08:41, 8.Jan 2010

Smeekbea fan de Itenser wynmole Al hast hûndert jier stean ’k hjir oan de dyk. De wyn dat wie myn maat, dy fong ik mei myn wyk. Ik mealde mei faasje en regele de stân fan ’t wetter. Boer en

Lês it folsleine artikel
Alvestêdekoarts: hotel hast fol

Alvestêdekoarts: hotel hast fol Fernijd

🕔09:09, 7.Jan 2010

It friest yn Nederlân en dat betsjut Alvestêdekoarts. Yn Fryslân wurde sels al hotelkeamers reservearre foar it gefal dat de tocht by de alve Fryske stêden lâns riden wurde sil. Chris van der Leij fan hotel ’t Anker yn Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Partij foar de Dieren freget jachtstop

Partij foar de Dieren freget jachtstop Fernijd

🕔08:16, 7.Jan 2010

Nei oanlieding fan de hjoeddeistige winterske omstannichheden freget de wurkgroep Friesland fan de Partij foar de Dieren oan it kolleezje fan Deputearre Steaten om in jachtferbod yn te stellen dat daliks yngean kin. Op it stuit hat men te krijen

Lês it folsleine artikel
Spyllist Tryater

Spyllist Tryater

🕔09:07, 6.Jan 2010

Arendz’ Arends In eigenwize dokumintêre Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling Arendz’ Arends yn reprize. Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat, de kriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear. Jan Arendz giet

Lês it folsleine artikel
Brief fan it Konsultatyf Orgaan

Brief fan it Konsultatyf Orgaan Fernijd

🕔09:30, 5.Jan 2010

It Konsultatyf Orgaan hat nei oanlieding fan de opmerking fan minister Plasterk oer de taalkar by Omrop Fryslân in brief oan de minister skreaun. Der is al in pear kear nei it brief frege. De Ried fan de Fryske Beweging

Lês it folsleine artikel
Fryslân frij?

Fryslân frij?

🕔09:01, 5.Jan 2010

Dizze twa foto’s binne nei âldjiersnacht naam.

Lês it folsleine artikel
Hauken sterk yn oantal tanommen

Hauken sterk yn oantal tanommen Fernijd

🕔10:34, 3.Jan 2010

Hauken binne sterk yn tal tanommen troch it ferbod op sommige bestridingsmiddels en de kolonisaasje fan jonge bosken. De populaasje naam yn 2000 oan 1800 briedpearkes ta en no is it tal sels heger as foar de fyftiger jierren.Yn sommige

Lês it folsleine artikel
Krystkongres 77:Fryslân hip meitsje

Krystkongres 77:Fryslân hip meitsje

🕔11:03, 2.Jan 2010

Op 28 en 29 desimber lêstlyn hat it jierlikse krystkongres fan de federaasje fan studinteferienings wer pleatsfûn. Dy twa dagen wienen tige nijsgjirrich en noch folle mear slagge. It wie in kongres dêr’t it yntellektuele nivo heech by lei en

Lês it folsleine artikel