Hypoteekgarânsje (NHG) yn trek

Hypoteekgarânsje (NHG) yn trek

🕔15:05, 17.Oct 2009

Hieltyd mear wenningkeapers slute in hypoteek ôf mei Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Dat docht bliken út it lêste fearnsjierberjocht fan NHG. Neffens Karel Schiffer, direkteur fan NHG, is it tal oanfragen mei 30 % omheech gien. De populariteit is net ferwûnderlik.

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 18 oktober

Fryske tsjerketsjinsten 18 oktober

🕔16:11, 16.Oct 2009

Fryske tsjinsten Boksum, PKN-gem., 9.30 o. dû K. Visbeek Broeksterwâld, Griff. tsjerke, 9.30 o. dû G. Bilker Donkerbroek, Griff. tsjerke, 9.30 o. dû P. Hekstra Earnewâld, Herf. gem., 9.30 o. dhr. P. Fortuin Eksmoarre, Prot. gem., 9.30 o. dû H.

Lês it folsleine artikel
Baas op eigen hiem

Baas op eigen hiem

🕔14:16, 16.Oct 2009

Op it stuit spaant de kommisje Hoekstra yn Fryslân om. Hoekstra is de oanfierder fan in lytse kommisje dy’t ynsteld is nei oanlieding fan it rapport fan de saneamde kommisje Lodders oer it desintralisearjen fan rykstaken[1]. Eins hâldt de klub

Lês it folsleine artikel
Minder minsken op hjerst fakânsje

Minder minsken op hjerst fakânsje

🕔12:12, 16.Oct 2009

Dit jier sille sa’n 1,25 miljoen minsken fuort yn de hjerstfakânsje. Dat ferwachtet it Nederlânske buro foar toerisme. Dat binne 100.000 minsken minder as foarich jier. Neffens it NBTC komt dat troch de ekonomyske krisis, mar it hat ek te

Lês it folsleine artikel
De Gysbert Japicxpriis wurdt oars!

De Gysbert Japicxpriis wurdt oars!

🕔21:59, 15.Oct 2009

De Gysbert Japicxpriis moat deselde útstrieling krije as de lanlike PC Hoofdprijs. It prizejild moat in stik omheech en der moat folle mear organisearre wurde. Dan krijt de Gysbert in hegere status as grutste priis fan de poëzy en literatuer.

Lês it folsleine artikel
Oarloch en fete neier besjoen

Oarloch en fete neier besjoen

🕔12:06, 15.Oct 2009

De Fryske Akademy organisearret yn it ramt fan de ‘Wike fan de Skiednis’ op woansdei 21 oktober 2009 in temamiddei ‘Oarloch en fete…’, teffens wurdt de prof. Van Winterpriis útrikt oan Akademy-ûndersiker dr. Han Nijdam foar syn dissertaasje Lichem, eare

Lês it folsleine artikel
Iepen dei Bernlef 15 oktober

Iepen dei Bernlef 15 oktober

🕔21:54, 14.Oct 2009

Tongersdei 15 oktober is it wer safier, de Iepen Dagen fan Bernlef! Tisdei spilet Piter Wilkens fan in oere as 21.30 ôf op de soas. Dat wurdt grif wer in moai feest! Dus nim al dyn freonen en freondinnen mei

Lês it folsleine artikel
RfdFB krijt brief Amnesty

RfdFB krijt brief Amnesty

🕔12:40, 14.Oct 2009

Earst de brief dy’t de Ried fan de Fryske Beweging stjoerd hat en dêrnei it antwurd fan Amnesty. Eala, Yn jo e-post fan 9 september 2009 freegje jo minsken om jo aksje Stop discriminatie te stypjen. It sprekt hast fansels

Lês it folsleine artikel
Gastfrij yn it Frysk?

Gastfrij yn it Frysk?

🕔11:37, 14.Oct 2009

Albert Hendriks beklaget him der yn de Ljouwerter Krante fan 13 oktober oer dat deputearre Jannewietske de Vries har taspraak yn Snits yn it Frysk hold. Hendriks is direkteur fan it toerismeburo “Friesland-Holland”. It is deselde dy’t it  foarop rûn

Lês it folsleine artikel
FNP kritysk oer asfaltsintrale

FNP kritysk oer asfaltsintrale

🕔11:11, 14.Oct 2009

De steatefraksje fan FNP stelt skriftlike fragen oer de mooglike komst fan in asfaltfabryk op it nije bedriuweterrein Nieuw Stroomland by Ljouwert. De steatefraksje freget him ôf oft dit net in selde soart ynstallaasje is (swiere yndustry) as de REC

Lês it folsleine artikel