Blomkemerk Ljouwert wer drok

Blomkemerk Ljouwert wer drok

🕔21:00, 13.May 2010

De tradisjonele blomkemerk yn de binnenstêd fan Ljouwert luts tongersdei wer tûzenen minsken. Op de Lange Merkstrjitte en de Tesselschadestrjitte hiene tsientallen blommeferkeapers harren guod útstald. Se komme út it hiele lân wei. Sa stie der sels in ferkeaper út

Lês it folsleine artikel
Knyfteswaaier yn Ljouwert

Knyfteswaaier yn Ljouwert

🕔17:19, 13.May 2010

LJOUWERT – In gefaarlike typstra hat juster yn Ljouwert ferskate minsken mei in mes oanfallen. Dat docht Nijsnet te witten. In man spruts op ‘e Wurdumerdyk in pear plysjes oan en sei dat er bedrige wie troch in man mei

Lês it folsleine artikel
It jierferslach fan Tryater

It jierferslach fan Tryater

🕔10:59, 12.May 2010

Nijsgjirrich om te lêzen wat Tryater yn 2009 allegear dien hat. Ek de takomst wurdt beskreaun yn hiel kleare taal. Tryater hat te lijen ûnder de finansjele krisis. Mar se dogge it hielendal net gek. Se bouwe rêstich fierder oan de

Lês it folsleine artikel
Finale Liet 2010

Finale Liet 2010

🕔10:32, 12.May 2010

Op sneon 22 maaie sil foar de 19e kear it Frysk sjongfestival Liet wêze yn Stedsskouboarch ‘De Harmonie’ yn Ljouwert. Oanfang  20:15 oere. Yn de moanne april binne der yn Heech, St. Japik, Kollum, Easterwâlde en Ljouwert foarwedstriden holden. Ut de

Lês it folsleine artikel
Wer fertochte Quatrebras-saak

Wer fertochte Quatrebras-saak

🕔10:00, 12.May 2010

De plysje hat tiisdei in santjinjierrige jonge út Feanwâlden oanholden. Hy wurdt fertocht fan betrutsenens by de dea fan Redmar Smedema en de mishanneling fan Gerard Dykstra yn Quatrebras. It is de twadde arrestaasje yn de saak. Snein waard in

Lês it folsleine artikel
Lokwinsk oan Friisk Foriining

Lokwinsk oan Friisk Foriining

🕔09:53, 12.May 2010

Tige achtenearre dames en hearen, De Ried fan de Fryske Beweging út Westerlauwersk Fryslân wol jimme hjirby hiel hertlik lokwinskje mei it feit, dat jim krewearjen beleanne is mei it ta stân kommen fan in nije radio-omrop mei de moaie

Lês it folsleine artikel
Bibel yn it Oertsjongersk

Bibel yn it Oertsjongersk

🕔09:00, 12.May 2010

WOLVEGEA – Hjoed wurdt de Oertsjongerske oersetting fan de Bibel presintearre. Oersetter Piet Bult en korrektor Frank de Vries hawwe seis jier lang yn it spier west om de tekst oer te setten. Neffens Omrop Fryslân hat er dêr in

Lês it folsleine artikel
Ljouwert skrast strjitlantearnen

Ljouwert skrast strjitlantearnen

🕔00:01, 12.May 2010

LJOUWERT – It wurdt in stik tsjusterder yn Ljouwert. Dat fernijt Omrop Fryslân hjoed op syn website. De gemeente Ljouwert hellet nammentlik op fjirtjin plakken yn ‘e stêd de strjitlantearnen fuort. Mei-inoar ferdwine mear as tûzen peallen op plakken dêr’t

Lês it folsleine artikel
Restauraasje Ljouwerter begraafplak

Restauraasje Ljouwerter begraafplak

🕔01:48, 11.May 2010

LJOUWERT – De gemeente Ljouwert giet woansdei fan start mei in grutte restauraasje fan it Algemiene Begraafplak oan de Spanjaardsleane yn de stêd. De hiele restauraasje fan it monumintale begraafplak fan Lucas Pieters Roodbaard sil sawat twa jier duorje. In

Lês it folsleine artikel
Ferbjustering oer oanhâlding

Ferbjustering oer oanhâlding

🕔23:53, 10.May 2010

DE WESTEREEN – Fuotbalferiening De Westereen is ferbjustere oer de oanhâlding troch de plysje fan in 18-jierrige jonge út Damwâld. Hy soe belutsen wêze by de geweldsynsidinten yn it wykein fan 17 en 18 april by Club Q yn Noardburgum.

Lês it folsleine artikel