Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Ynterfrysk kongres op kommendewei

Ynterfrysk kongres op kommendewei

🕔08:10, 27.Apr 2015

Altyd al ris yn ‘e kunde komme wollen mei Noard- en Eastfriezen? Begjin juny is der in Ynterfrysk kongres op it Noard-Dútske eilân Sylt. Sjoch hjirûnder de útnûging. Útnûging Ynterfrysk kongres fan 4 – 7 juny op Söl (Sylt) /

Lês it folsleine artikel
Heard by it waarberjocht

Heard by it waarberjocht

🕔18:30, 25.Apr 2015 Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 26 april 2015

Fryske tsjerketsjinsten 26 april 2015

🕔07:03, 24.Apr 2015

Boarnburgum Prot. Gemeente, 9.30 o., ds. D. Geertsma Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., ds. P. Beintema Droegeham Grifformeard-frijmakke Tsjerke, 9.30 o., ds. J.J. Poutsma Hjerbeam Niklaastsjerke, Fr. Oek. Wurkferbân Hjelbeam, 15.00 o., ds. K. Visbeek, fiering 40-jierrich bestean FOW Hjelbeam Ie Ebenhaezertsjerke,

Lês it folsleine artikel
Hofstêd Ljouwert kleuret oranje

Hofstêd Ljouwert kleuret oranje

🕔18:40, 22.Apr 2015

Ljouwert hyt jierliks op Keningsdei sa’n hûnderttûzen gasten wolkom. Ek dit jier, op 27 april wurdt it wer in gesellige boel. Mei ien fan de grutste frijmerken fan it Noarden en ferskate feesten yn ‘e binnenstêd. Maatregels Om alles yn

Lês it folsleine artikel
Widdo dokter Tuitjenhorn ferklaget ynspeksje

Widdo dokter Tuitjenhorn ferklaget ynspeksje

🕔20:33, 19.Apr 2015

Anneke Tromp (foto), de widdo fan húsdokter Nico Tromp, dy’t kwea ferneamd waard troch de saneamde saak-Tuitjenhorn, klaget de Ynspeksje foar de Folkssûnens oan, om’t hja ha wol dat dy har man om ‘e nocht op non-aktyf set hat. Mei

Lês it folsleine artikel
Superheldenijs!

Superheldenijs!

🕔19:54, 16.Apr 2015

Goeie! Op dizze Fryske Twitterdei skriuw ik foar jim de earste echte edysje fan Superheldenijs! Yn ferskate kategoryen lit ik jim witte wat der allegear te belibjen wie (en is) op it mêd fan comics, films, searjes en oare oan

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 18 en 19 april 2015

Fryske tsjerketsjinsten 18 en 19 april 2015

🕔15:59, 16.Apr 2015

Sneon 18 april Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke, 15.00 o., Oanbieding en presintaasje Lieteboek – Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Snein 19 april Blije Prot. Gemeente,  9.30 o., frou M. Bijleveld De Jouwer De Oerdracht, 10.00 o., ds. C.

Lês it folsleine artikel
Fryske Beweging: ien telefoangids Fryslân

Fryske Beweging: ien telefoangids Fryslân

🕔14:36, 13.Apr 2015

Al jierrenlang binne der twa telefoangidsen foar Fryslân. Ien dy’t de noardlike helte omfiemet, de oare de súdlike helte. Nei withoefolle ‘klachten’ dy’t ynkaam wienen by de Ried fan de Fryske Beweging (RFFB) hat de RFFB kontakt opnommen mei de

Lês it folsleine artikel
Boekeloo (3)

Boekeloo (3)

🕔09:24, 10.Apr 2015

Diskear helle ik út de bibleteek Bedoarne hannel, Friese Pers Boekerij 2014, skreaun troch Ferdinand de Jong. It boek hannelet oer de gizeling fan in jongfaam fan in jier as 19. Fan hoe’t  Sjaak Rijke befrijd is troch Frânske troepen 

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 12 april 2015

Fryske tsjerketsjinsten 12 april 2015

🕔08:26, 10.Apr 2015

Boksum Sint Margryttsjerke, 9.30 o., P. Fortuin, Besletten Peaske Dolsterhuzen Jacobustsjerke, 9.30 o., ds. T Osinga Eastermar De Hege Stins, 9.30 o., ds.W.Feenstra Mullum Prot. Gemeente, 9.30 o., ds. C. Glashouwer Twizel Grifformearde tsjerke, 9.30 o., ds. P. Hekstra Ysbrechtum

Lês it folsleine artikel