Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔17:00, 9.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔17:00, 7.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔17:00, 5.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Strjitpraat op It Amelân

De Fryske flogger: Strjitpraat op It Amelân Fernijd

🕔17:00, 4.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
Streekdichter fan Noardeast-Fryslân: Klisjees

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân: Klisjees Fernijd

🕔09:30, 3.Apr 2021

Klisjees mei-inoar de skouders derûnder en mei-inoar troch de wrâld binne fan dy klisjees dy’tst net brûke meist yn in gedicht krûpe se wei dêr’t wierheden allang skûlje wy net langer foar ússels mar foar de oar dy’t foaral oars

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔17:00, 1.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔17:00, 30.Mar 2021 Lês it folsleine artikel
Resept foar boerejonges

Resept foar boerejonges

🕔16:00, 28.Mar 2021

Boerejonges is yn de noardlike provinsjes bekend. Yn East-Fryslân heart boerejonges ta de bekendste kulinêre spesjaliteiten en wurdt dêr ‘Bohntjesopp’, ‘Kinnertön’ of ‘Branntwien mit Rosienen’ neamd. It waard eartiids foaral op hjeldagen en jierdeis nuttige. Yngrediïnten: – 500 gr. rezinen

Lês it folsleine artikel
Nuvere kostgongers

Nuvere kostgongers

🕔08:47, 27.Mar 2021

De geregelde lêzers fan It Nijs witte wol dat ik graach yn âlde tydskriften sneupe mei. Okkerdeis beseach ik De Strikel, kultureel moanneblêd. Dat begûn yn 1958 te ferskinen en is letter yn De Moanne opgien. Fedde Schurer hie dêr

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔10:00, 26.Mar 2021 Lês it folsleine artikel