Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 6.Sep 2022 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk?

🕔17:32, 5.Sep 2022 Lês it folsleine artikel
Heechmoed (folksferhaal)

Heechmoed (folksferhaal)

🕔09:00, 3.Sep 2022

Neigeraden yn ’e rin fan de iuwen der hieltyd mear minsken op de wrâld wenje falle de haadsûnden lang om let mear op as de deugden. Mear, mear en mear as de oaren, mar ek grutter en heger. Sjoch mar

Lês it folsleine artikel
Frachtriders yn Fryslân

Frachtriders yn Fryslân

🕔08:00, 2.Sep 2022

Yn 1925 namen in stikmannich frachtriders it beslút om harren te ferienigjen. Troch har yn ferieningsferbân te organisearjen koene se harren belangen better behertigje as yndividueel. De organisaasje krige de namme: Nut en Genoegen. Dy waard fêstige op de Gordyk.

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 2.Sep 2022 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 1.Sep 2022 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 31.Aug 2022 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 30.Aug 2022 Lês it folsleine artikel
Boris de Boarre (gedicht)

Boris de Boarre (gedicht)

🕔13:42, 28.Aug 2022

Boris de Boarre is de hiele nacht op reis, fan poes nei poes is er ûnderweis. Se sjogge him graach kommen, hy hat se allegear al in kear nommen. Wol is er hieltyd gauwer út de liken, dat docht moarns

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 26.Aug 2022 Lês it folsleine artikel