Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Jiertiid

Jiertiid

🕔07:05, 2.Jun 2019

Jiertiid Brûzjend libben Optilde maitiidsgrûn De earstelingen hawwe it ljocht wer fûn Langer daagje Yn simmerske kleuren Kuoljend wyntsje mei in miks fan geuren It oan ’e beam ûntfallen blêd dat al dea achte wie Mar op in hjersttwirkje noch

Lês it folsleine artikel
Piter Kikkert (ferhaal)

Piter Kikkert (ferhaal)

🕔07:55, 25.May 2019

Piter Kikkert In histoarysk ferhaal optekene troch Jangerben Piter Kikkert is berne yn 1845 te Skuorregea. Hy wie troud mei Hendrikje Kramer. Letter binne se skieden. Piter kaam doe yn ’e kost by Tjalke en Gryt Blauw yn Jobbegea, de

Lês it folsleine artikel
Utnaaid

Utnaaid

🕔09:00, 18.May 2019

Mickey, sa hjit de meanmasine fan ús âlde buorfrou Tine. Alle dagen krûpt er oer har bleek en meant dan streek foar streek it gers moai koart sûnder dat buorfrou der omsjen nei hat. Mar lêsten, alhiel oerstjoer kaam buorfrou

Lês it folsleine artikel
Us heit en de oarloch

Us heit en de oarloch

🕔10:49, 11.May 2019

Ferhaal Op Befrijingsdei wiene myn man en ik mei de bern op besite by ús heit, Ruerd Wiersma. Wy hiene it deroer dat der alle jierren wer nije ferhalen oer de oarloch foar it ljocht komme, mar dat it dit

Lês it folsleine artikel
Gedicht: plôkje de dei

Gedicht: plôkje de dei

🕔09:35, 4.May 2019

plôkje de dei juster is hjoed net en hjoed is net moarn dat is ek mar better want moarn komt letter en juster ha we hân hjoed is hjoed dus Carpe Diem plôkje de dei want foardatst it witst is

Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔10:20, 1.May 2019 Lês it folsleine artikel
Redbad en Radboud

Redbad en Radboud Fernijd

🕔08:00, 27.Apr 2019

Redbad en Radboud Wy kenne Redbad, de Fryske kening dy’t yn it jier 719 stoar en wy kenne de Redbad- of Radboudtsjerke fan Jorwert. Se sille dêr de tsjerke dochs net neamd hawwe nei in kening dy’t him by eintsjebeslút

Lês it folsleine artikel
De krún fan ’e seedyk

De krún fan ’e seedyk

🕔08:05, 21.Apr 2019

De krún fan ’e seedyk                     I.M. Sis Tsiis Te uzes wie der altyd rjucht om foar te striden en, yn dit lân, altyd wat te finen om te ferbieden. In twangsom leafst tige te nullifisearjen, in moaiprater meast net

Lês it folsleine artikel
Kening Redbad wegeret de doop

Kening Redbad wegeret de doop Fernijd

🕔07:10, 13.Apr 2019

In leginde oer Wulfram en Redbad Yn de keningsseal fan de boarch siet kening Redbad op syn troan en neist him siet syn suster. “Broer”, sei se, “wolsto de fromme Wulfram ûntfange? Hy sil dy fan Kristus fertelle.” De kening

Lês it folsleine artikel
Skip fûgel lân

Skip fûgel lân

🕔09:30, 6.Apr 2019

Boppe de Waadeilannen rint ien fan de drokste skipsfeartrûtes fan Europa. De kâns op ûngelokken is net lyts. Begjin jannewaris gie it mis doe’t it Panamese frachtskip MSC Zoë 345 konteners mei gefaarlike stoffen en plestik rotsoai ferlear. In ekologyske

Lês it folsleine artikel