Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Gedicht: plôkje de dei

Gedicht: plôkje de dei

🕔09:35, 4.May 2019

plôkje de dei juster is hjoed net en hjoed is net moarn dat is ek mar better want moarn komt letter en juster ha we hân hjoed is hjoed dus Carpe Diem plôkje de dei want foardatst it witst is

Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔10:20, 1.May 2019 Lês it folsleine artikel
Redbad en Radboud

Redbad en Radboud Fernijd

🕔08:00, 27.Apr 2019

Redbad en Radboud Wy kenne Redbad, de Fryske kening dy’t yn it jier 719 stoar en wy kenne de Redbad- of Radboudtsjerke fan Jorwert. Se sille dêr de tsjerke dochs net neamd hawwe nei in kening dy’t him by eintsjebeslút

Lês it folsleine artikel
De krún fan ’e seedyk

De krún fan ’e seedyk

🕔08:05, 21.Apr 2019

De krún fan ’e seedyk                     I.M. Sis Tsiis Te uzes wie der altyd rjucht om foar te striden en, yn dit lân, altyd wat te finen om te ferbieden. In twangsom leafst tige te nullifisearjen, in moaiprater meast net

Lês it folsleine artikel
Kening Redbad wegeret de doop

Kening Redbad wegeret de doop Fernijd

🕔07:10, 13.Apr 2019

In leginde oer Wulfram en Redbad Yn de keningsseal fan de boarch siet kening Redbad op syn troan en neist him siet syn suster. “Broer”, sei se, “wolsto de fromme Wulfram ûntfange? Hy sil dy fan Kristus fertelle.” De kening

Lês it folsleine artikel
Skip fûgel lân

Skip fûgel lân

🕔09:30, 6.Apr 2019

Boppe de Waadeilannen rint ien fan de drokste skipsfeartrûtes fan Europa. De kâns op ûngelokken is net lyts. Begjin jannewaris gie it mis doe’t it Panamese frachtskip MSC Zoë 345 konteners mei gefaarlike stoffen en plestik rotsoai ferlear. In ekologyske

Lês it folsleine artikel
Jangerben Mulder: SD trapet yn Nico’s bluf

Jangerben Mulder: SD trapet yn Nico’s bluf

🕔07:13, 30.Mar 2019

Histoarysk ferhaal Begjin april 1945 wie de befrijing oansteande. De Nederlânske Binnenlânske Striidkrêften (NBS) stiene klear om it wêromlûken fan de Dútsers sa dreech mooglik te meitsjen. Mar it boadskip om op tiisdei 10 april yn aksje te kommen, pakte

Lês it folsleine artikel
Woede

Woede

🕔09:39, 23.Mar 2019

WOEDE * Hoe’t immen, al tikjendewei, in bom fan haat yn it hert omjaget, in trein, winkel of tram ynstapt en bûten sinnen mei in kop fol nacht, djip yn himsels ferdwaald, himsels yn woede en geweld in útwei tinkt

Lês it folsleine artikel
Nútsjesmoar

Nútsjesmoar

🕔07:07, 16.Mar 2019

troch Auck Bosch Under de Fryske les kaam it wurd nútsjesmoar oan ’e oarder en doe’t ik nei hûs ta fytste tocht ik, der wie wat mei it wurd pindakaas. It hie te krijen mei de suvel. Hoe’t it ek

Lês it folsleine artikel
Wurd socht foar yrritante of gefaarlike telefoanbrûker

Wurd socht foar yrritante of gefaarlike telefoanbrûker

🕔07:16, 10.Mar 2019

Omrop Fryslân hie okkerdeis in wedstryd om in nij wurd te betinken foar it froulik skamdiel. Flomke waard de winner. In grutte kâns dat sa’n wurd ynboargeret, is der net. Meastal bliuwe sok wurdbetinkwedstriden by in aardichheidsje. Dat it Frysk al

Lês it folsleine artikel