Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Sinneblom (gedicht)

Sinneblom (gedicht) Fernijd

🕔09:00, 12.Oct 2019

Sinneblom As siedsje yn it hinnefoer hold ik dy yn in hânfol oer en plante dy yn de hoop op letter yn in bakje modder mei wat wetter. Nei in tiidsje stekst as griene sprút boppe de swarte grûn al

Lês it folsleine artikel
Teatse mei de Fryske flogger

Teatse mei de Fryske flogger Fernijd

🕔15:00, 9.Oct 2019 https://www.youtube.com/watch?v=HPtq4pvMKPE Lês it folsleine artikel
Ribe (gedicht)

Ribe (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 5.Oct 2019

Ribe Ik ha der west, op ’e ein fan ús âld lân, dêr’t de wrâld einiget yn ’e see en tsjokke dize. Besketten yn ’t ûnlân tusken waad, see en strân, leit dêr ús âld Fryske hannelsstêd, Ribe De âlde

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger en it boereprotest

De Fryske flogger en it boereprotest

🕔20:41, 3.Oct 2019 https://www.youtube.com/watch?v=1u4V9d2hpn4 Lês it folsleine artikel
Pastadream

Pastadream Fernijd

🕔07:00, 28.Sep 2019

Ferhaal fan Mattijs Verkuijl Yn ien fan de keukensladen is it somtiden in hiele drokte, benammen om itenstiid hinne. Net elkenien kin dat goed hearre, mar ast goed harkest, hearst ferkate stimmen. It liket wol oft se dêr spul hawwe

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger – ôfsjen yn de Italiaanske bergen

De Fryske flogger – ôfsjen yn de Italiaanske bergen Fernijd

🕔15:00, 25.Sep 2019 https://youtu.be/J1yUEvYAO7Q Lês it folsleine artikel
Fat man’s tsjusternis 090845

Fat man’s tsjusternis 090845

🕔09:30, 21.Sep 2019

Der wennet in dwaas yn it Wite Hûs yn Washington. Begjin augustus stapte Amearika út it INF-raketferdrach mei Ruslân. Dêrmei liket de doar iepenset foar in nije wapenwedrin. Net allinne de grutte weareldmachten boartsje mei fjoer, dat dogge ek lytsere

Lês it folsleine artikel
It ûntbleate langstme (gedicht)

It ûntbleate langstme (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 14.Sep 2019

It ûntbleate langstme Justjes kipet it moanneskyn op dyn bleate fel sa wiet, wylst de weagen tear slikje oan dyn fuotten. It ûntbleate langstme, in broazel ferset fergiet. In gleone fonk skuort my troch de skurte. Diz’ lange nacht hâld

Lês it folsleine artikel
Mâle Thomas (ferhaal)

Mâle Thomas (ferhaal)

🕔07:41, 7.Sep 2019

By it eardere slûske yn de Paden nei de Boppeknipe wenne Foppe Hoekstra. Neist syn deistich berop as timmerman wie er ek noch slûswachter. Yn dy tiid moast alles noch mei preammen ferfierd wurde: gers, hea en net te ferjiten

Lês it folsleine artikel
Hantwurkklup ‘De wapperjende wjukjes’

Hantwurkklup ‘De wapperjende wjukjes’

🕔09:15, 31.Aug 2019

Wy dogge ek altiten itselde, fûn Hindrikje de Hin, it gie har hielendal net mear nei ’t sin. Aaiwaarmerkes, pikemûtskes, wy ha alles al hân, mar der is dochs mear te belibjen yn dit lân? Hindrikje sloech oan it ‘googeljen’

Lês it folsleine artikel