Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Pakes comeback (51)

Pakes comeback (51) Fernijd

🕔08:00, 23.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: (ropt:) Nynke! Hei-eit! Wêr binn’ jim?… Kom asjebleaft werom!… We moatte ommers nei it sikehús! Oars komt it net goed! Heit! Yn de goedichheid, kom werom!… O, asjebleaft, Nynke, ik wol dy net

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Griene hierscooters troch hiel Ljouwert

De Fryske flogger: Griene hierscooters troch hiel Ljouwert Fernijd

🕔09:30, 22.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (50)

Pakes comeback (50)

🕔08:00, 21.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: No, hoechst net sa grimmitich te dwaan. Wy moatte op sa’n stuit net begjinne te hottefyljen, dat wurket earslings. Douwe: Ja, ik hè gjin nummers fan dokters en sa. Hjir op it portal

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (49)

Pakes comeback (49) Fernijd

🕔08:00, 20.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Mar wêrom litte se sa ’n wiif no sok wurk dwaan? Pake: Wêrom net? Oars soe it faaks diskriminaasje wêze. Sytske: Haha! Douwe: Miskien past se allinnich even op, binn’ de oaren even

Lês it folsleine artikel
Oebele de Oaljefant (gedicht)

Oebele de Oaljefant (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 18.Jul 2020

Oebele de Oaljefant Oebele de Oaljefant hat in grut ferstân, mar dêrmei hast it dan wol hân. Hy is o sa koart foar de kop. Giet it him net nei’t sin, dan is it ien en al geraas en gerop.

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (48)

Pakes comeback (48)

🕔08:00, 17.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Dat duorret fierstente lang. Pak myn telefoan mar, dêr stiet it nûmer fan it sikehûs wol yn. Douwe: Wêr hest dy dan? Sytske: Och, dy ha ’k seker thús lizze litten. (Se timmeret

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (47)

Pakes comeback (47)

🕔08:00, 16.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: Mar toen kaam Mr. Right! Aiaiaiaiai, alles wie right an him… Watte?… Jeffry, nee dy trysteling wyt noch fan niks fanself, ik woe dý earst om raad freegje… Nee, chill effe, ik sol

Lês it folsleine artikel
Filmke oer Obe Postma

Filmke oer Obe Postma Fernijd

🕔09:30, 15.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comback (46)

Pakes comback (46)

🕔08:00, 14.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Ja, nee, ábsolút, mar… mar hjir wurd ik al even stil fan… Nynke: Watte? Ooh, pake wol njange. Lekker belangryk. Pake: (docht nei 10 seconden de eagen wer iepen en de hannen útinoar)

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (45)

Pakes comeback (45) Fernijd

🕔08:00, 13.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: Yn it begjin wat chille, dat wie héél relaxed. Onwiis gaaf! Mar letter dy nacht siet ik der hélemaal trochhinne… Ja, ik wie net allinnich fet stronko, mar ik onwiis skatta; kaffa sizze

Lês it folsleine artikel