Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Fryske Beweging: ien telefoangids Fryslân

Fryske Beweging: ien telefoangids Fryslân

🕔14:36, 13.Apr 2015

Al jierrenlang binne der twa telefoangidsen foar Fryslân. Ien dy’t de noardlike helte omfiemet, de oare de súdlike helte. Nei withoefolle ‘klachten’ dy’t ynkaam wienen by de Ried fan de Fryske Beweging (RFFB) hat de RFFB kontakt opnommen mei de

Lês it folsleine artikel
Boekeloo (3)

Boekeloo (3)

🕔09:24, 10.Apr 2015

Diskear helle ik út de bibleteek Bedoarne hannel, Friese Pers Boekerij 2014, skreaun troch Ferdinand de Jong. It boek hannelet oer de gizeling fan in jongfaam fan in jier as 19. Fan hoe’t  Sjaak Rijke befrijd is troch Frânske troepen 

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 12 april 2015

Fryske tsjerketsjinsten 12 april 2015

🕔08:26, 10.Apr 2015

Boksum Sint Margryttsjerke, 9.30 o., P. Fortuin, Besletten Peaske Dolsterhuzen Jacobustsjerke, 9.30 o., ds. T Osinga Eastermar De Hege Stins, 9.30 o., ds.W.Feenstra Mullum Prot. Gemeente, 9.30 o., ds. C. Glashouwer Twizel Grifformearde tsjerke, 9.30 o., ds. P. Hekstra Ysbrechtum

Lês it folsleine artikel
Superheldenijs!

Superheldenijs!

🕔20:00, 9.Apr 2015

Goeie! Ik bin it, jim ferneamde superheld de Opfrysker! Yn dizze nije rubryk sil ik mei jim it nijs diele oer myn kollega-superhelden út de strips, telefyzjesearjes en films. Alle wiken jou ik jim in gearfetting fan de nijste ûntwikkelings

Lês it folsleine artikel
Peaske

Peaske Fernijd

🕔17:09, 3.Apr 2015 Lês it folsleine artikel
Sinneblom

Sinneblom Fernijd

🕔09:19, 31.Mar 2015 Lês it folsleine artikel
Filmke: master leart Frysk fan ‘e bern

Filmke: master leart Frysk fan ‘e bern

🕔14:40, 27.Mar 2015

De skoalmaster ken gjin Frysk. Dan draaie de rollen om: de bern leare de master nije wurdsjes. Dat lit taalorganisaasje Afûk yn it ûndersteande filmke sjen. Aldergeloks leare alle oankommende juffen en masters yn Fryslân it Frysk op ‘e pabû.

Lês it folsleine artikel
Filmke: de juf ferstiet it Frysk net

Filmke: de juf ferstiet it Frysk net

🕔14:40, 26.Mar 2015

Kin it dat in skoaljuffrou yn Fryslân gjin Frysk ferstiet? Taalorganisaasje Afûk út Ljouwert makket yn it ûndersteande filmke dúdlik wat der dan barre kin. Aldergeloks leare alle oankommende juffen en masters yn Fryslân op ‘e pabû de Fryske taal.

Lês it folsleine artikel
Filmke: wat dogge jo as kollega’s lêbje oer jo taal?

Filmke: wat dogge jo as kollega’s lêbje oer jo taal?

🕔14:31, 25.Mar 2015

Hoe kinne jo reagearje as in Amsterdamske kollega it Frysk de gek oanstekt en Friezen oantsjut as ‘dialectdownies’? Taalorganisaasje Afûk út Ljouwert jout in suggestje:

Lês it folsleine artikel
Tegeltsjespreuk

Tegeltsjespreuk Fernijd

🕔17:27, 23.Mar 2015

Boarne: Afûk, Praat mar Frysk

Lês it folsleine artikel