Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Fan bûgjen frjemd?

Fan bûgjen frjemd?

🕔12:27, 17.Jun 2015

Wat makket immen in echte Fries? Yn in wrâld dy’t rap globalisearret, wurdt ús identiteit bleatsteld oan feroarings. Friezen hawwe in taal en in folksliet, mar wat is it aard fan de Friezen? De jonge sjoernalist Timo Jepkema giet yn

Lês it folsleine artikel
‘de Moanne’ kriget stipe Nederlands Letterenfonds

‘de Moanne’ kriget stipe Nederlands Letterenfonds

🕔14:19, 16.Jun 2015

It Nederlands Letterenfonds hat ‘de Moanne’ in twajierrige subsydzje takend foar online bydragen. De beoardielingskommisje wie helder yn syn einoardiel: ‘de Moanne’ opereert in een klein taalgebied en doet dat al jarenlang prima: niet alleen is het professioneel in zijn

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân moat bestjoerlik en organisatoarysk selsstannich bliuwe.

Omrop Fryslân moat bestjoerlik en organisatoarysk selsstannich bliuwe.

🕔13:58, 14.Jun 2015

Dat fynt ‘it Skriuwersboun’, dat de belangen behertiget fan sa’n twahûndert Frysktalige skriuwers, sjoernalisten, oersetters, dosinten en bloggers. It bûn is net rêstich ûnder de posysje fan it Frysk by de Omrop as dy syn selsstannigens kwytrekket en opgiet yn

Lês it folsleine artikel
Fleishannel

Fleishannel

🕔11:08, 11.Jun 2015

Rinie van der Zanden fan Partij van de Dieren soe it grif net goed fûn hawwe. In nochteren keal mei de poaten fêstbûn yn in koer foar op de fyts. Dat wie in oare tiid. Wy kinne har reaksje fan

Lês it folsleine artikel
MidSimmerJûn snein 21 juny

MidSimmerJûn snein 21 juny

🕔15:15, 7.Jun 2015

RIE – Foar de fyfde kear sil fan ‘t jier wer in MidSimmerJûn holden wurde yn Rie. De langste dei falt dit jier op in snein, dus it programma wurdt wat earder op de dei holden, sadat it in moai

Lês it folsleine artikel
Mylde winter en dochs mear stjergefallen

Mylde winter en dochs mear stjergefallen

🕔11:59, 2.Jun 2015

Nettstjinsteande de relatyf mylde temperatueren binne de ôfrûne winter mear minsken ferstoarn as it jier dêrfoar. Foaral ûnder 80-plussers wie de stjerte heech. Dat berjochte it CBS juster. Mooglik is de lange grypweach de kweadogger. Goed 67 tûzen minsken kamen

Lês it folsleine artikel
Marijke Meu (1688-1765)

Marijke Meu (1688-1765)

🕔19:23, 30.May 2015

Biografy oer stammoer Nederlânsk keningshûs ferskynt yn it Maria Louise Jier 2015. Mids maaie is by Utjouwerij Bornmeer it boek Marijke Meu (1688-1765) útbrocht. Yn ‘t ramt fan ‘t 250ste stjerjier fan Maria Louise van Hessen-Kassel  wurdt it boek, skreaun

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 31 maaie 2015

Fryske tsjerketsjinsten 31 maaie 2015

🕔09:20, 29.May 2015

Gau Prot. Gemeente De Lege Geaen, 9.30 o., ds. C. Waringa Earnewâld Herfoarme tsjerke, 9.30 o., ds. R. Klooster Itens Martinytsjerke, 10.00 o., ds. H.T. Wagenaar  It Hearrenfean Trinitas, 19.00 o., S. de Vries-Terpstra Ljouwert Waalske tsjerke, 19.00 o., K. Roosma-de

Lês it folsleine artikel
Protesten yn De Haach tsjin gasboarring Skylge

Protesten yn De Haach tsjin gasboarring Skylge

🕔09:10, 27.May 2015

Op it Plein yn De Haach wurdt woansdeitejûn in manifestaasje holden tsjin gaswinning op Skylge. De aksje is opset troch aksjegroep GasTfrij Skylge, Miljeudefinsje en de Waadferiening. Mei tsientallen Skylgers en in tal sympatisearjende Keamerleden sjonge hja ûnder oaren in

Lês it folsleine artikel
Topstik Alma-Tadema foar it Fries museum

Topstik Alma-Tadema foar it Fries museum

🕔13:58, 25.May 2015

It Fries Museum hat in topstik oankocht fan Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). It is de grutste oankeap út it bestean fan it museum. It skilderij The Entrance to a Roman Theatre (1866) wurdt sjoen as ien fan de wichtichste wurken

Lês it folsleine artikel