Werom nei 't begjin

Ferdivedaasje

50e boeremoeting

50e boeremoeting

🕔11:12, 30.Jan 2010

Fan woansdei 3 oant sneon 6 febrewaris 2010 organisearret in wurkgroep út namme fan Stichting Fryske Rie yn Ljouwert de 50e Ynterfryske útwiksel tusken boeren út it Dútske Noard- en East-Fryslân en boeren út ‘ús’ saneamde Westerlauwersk Fryslân. Yn 1959

Lês it folsleine artikel
Nije website Spultsjes.nl online

Nije website Spultsjes.nl online

🕔14:50, 29.Jan 2010

Allerhande spultsjes foar jong en âld.  Hâldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op www.spultsjes.nl. Dêr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.

Lês it folsleine artikel
‘Stinzen in Friesland’

‘Stinzen in Friesland’

🕔14:02, 29.Jan 2010

De Fryske Akademy organisearret yn gearwurking mei Bibliotheekservice Fryslân in fjouwertal histoaryske lêzingen yn Fryske biblioteken. De twadde yn de rige fan fjouwer wurdt holden op moandei 8 febrewaris 2010 om 19.30 oere yn de bibleteek op It Hearrenfean. Drs. Paul Noomen hâldt dêr dan in

Lês it folsleine artikel
De Halte: Gedichtedei 2010

De Halte: Gedichtedei 2010

🕔19:10, 28.Jan 2010

Wat in waar! …

Lês it folsleine artikel
Djoere dronken bui foar Est

Djoere dronken bui foar Est

🕔10:51, 23.Jan 2010

In dronken Est hat in boete fan 15.000 Singaporese dollars (7600 euro) oplein krige, omdat er oan board fan in fleanmasine in steward besocht te slaan en besocht in passazjier te tútsjen. Dat sizze Aziatyske media tiisdei op grûn fan

Lês it folsleine artikel
De Friezetsjerke yn Rome

De Friezetsjerke yn Rome

🕔08:46, 23.Jan 2010

[imagebrowser id=4] Yn Swingel 24 skreau Klaske Straatsma oer in Fryske les yn it Fatikaan. It tafal wol dat de frou en ik mei kunde fan ús in pear wike letter ek yn Rome wiene en dêr fansels in besite

Lês it folsleine artikel
It doel hilliget de middels?

It doel hilliget de middels?

🕔10:19, 22.Jan 2010

Tongersdei wie it wer sa fier. De grutte ynsammelaksje foar de minsken dy’t de ierdskokken oerlibbe ha. “Nederlân lit him fan syn bêste kant sjen”, hjit it dan. De opbringst liicht der net om: it komt alles mei-elkoar miskien wol

Lês it folsleine artikel
Jagers alarmearje kearnwapenfabryk FS

Jagers alarmearje kearnwapenfabryk FS

🕔13:01, 19.Jan 2010

Twa manlju yn kamûflaazjepakken mei jachtgewearen hawwe moandei yn Teksas foar nochal wat trelit soarge by it iennichste fabryk yn de Feriene Steaten dêr’t kearnwapens yninoarset of útinoar helle wurde. De manlju holden har op likernôch trije kilometer súdlik fan

Lês it folsleine artikel
De Halte: Moandei 18 jannewaris 2010

De Halte: Moandei 18 jannewaris 2010

🕔09:57, 18.Jan 2010

Verdonk wol de provinsjes fuort hawwe …

Lês it folsleine artikel
Wegerje noait in dûns

Wegerje noait in dûns

🕔08:22, 16.Jan 2010

De ienakter ‘Wegerje noait in dûns’ is in ienakter dy’t skreaun is troch Vonne van der Meer, dy’t foaral bekendheid krigen hat troch har boeken oer fakânsjegongers op Flylân. Mar Vonne is ek toanielskriuwster. Jikke de Haan hat derfoar soarge dat

Lês it folsleine artikel