Werom nei 't begjin

Ferdivedaasje

Gedicht: Tiid

Gedicht: Tiid

🕔09:38, 12.Mar 2010

De tiid giet foarby, sizze wy. Mar wy fersinne ús. Wy binne it, dy’t foarby geane. De beammen gean foarby. De snie geit foarby. Wy libje yn de ivichheid Mar wy leauwe yn de tiid Klaske Hiemstra

Lês it folsleine artikel
Fotselje! Fryske porno

Fotselje! Fryske porno

🕔18:59, 9.Mar 2010

Fryske porno foar de Fryske man/frou. Erik Zijlstra wie de earste dy’t dit idee fierder útwurke. Yn febrewaris wie Erik al begûn mei de webside Fryske porno, mar dêr stienen mar trije filmkes op. Dy earste trije filmkes wienen noch

Lês it folsleine artikel
Beppesizzer ûntfytmannet beppe har freon

Beppesizzer ûntfytmannet beppe har freon

🕔11:45, 8.Mar 2010

LONDEN – In 22-jierrige Britske beppesizzer hat de 63-jierrige feint fan har beppe (73) ôfnommen. It farske span hat him wyls oan inoar fersein. Dêr joech it Britske tabloid News of the World snein tynge fan op syn webstee. Hja

Lês it folsleine artikel
It Brûst yn Boalsert

It Brûst yn Boalsert

🕔11:40, 8.Mar 2010

Tryater strykt fan 10 oant en mei 13 maart del yn Boalsert mei trije nije foarstellingen én in râneprogramma foar alle generaasjes yn ‘e mienskip! Diplodocus Deks Hoe’t in kaakbonke it doarp op ‘e kop sette Amateurargeolooch Deks ûntdekt by

Lês it folsleine artikel
Samsom en Halsema tsiere

Samsom en Halsema tsiere

🕔10:56, 7.Mar 2010

De linkse politisy Diederik Samsom (PvdA) en GrienLinkslistlûker Femke Halsema sitte middenyn in echte ‘twitterfittie’, skeel op it webstee Twitter. Keamertweets Lês alle tweets fan twitterjende Keamerleden hjir. Yn in opinystik yn de Volkskrant skriuwt Halsema hjoed dat kompromissen ‘earfol’

Lês it folsleine artikel
Hjoed 56 jier lyn G. van den Berg

Hjoed 56 jier lyn G. van den Berg

🕔15:03, 6.Mar 2010

Geart Japiks van den Berg (Skuorregea, 2 desimber 1886 – 6 maart 1954) wie Frysk rimeler en folksdichter. Libben Geart Japiks fan ‘e Tsjongerwâl waard berne yn in spitkeetsje fuort njonken de tsjerke fan Skuoregea en hy moast as jonkje

Lês it folsleine artikel
Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

🕔11:03, 6.Mar 2010

Sjonger en lietsjeskriuwer Piter Wilkens skriuwt dit jier de tekst fan it Grut Frysk Diktee. De dikteewedstriids is op tiisdei 20 april 2010 yn de steateseal op it Provinsjehûs te Ljouwert. Wilkens sil dy jûns it diktee ek foarlêze. Om’t

Lês it folsleine artikel
Grut Frysk Diktee 2010

Grut Frysk Diktee 2010

🕔11:03, 5.Mar 2010

Dit jier wurdt foar de tsiende kear it Grut Frysk Diktee hâlden. Binne jo in betûfte Fryskskriuwer, dan kinne jo sjen litte hoe’t it derfoar stiet mei jo kennis fan ‘e Fryske stavering. It diktee dat foarlêzen wurdt, is net

Lês it folsleine artikel
Tsjoch konserten yn Twellegea

Tsjoch konserten yn Twellegea

🕔10:16, 5.Mar 2010

Stichting Alde Fryske Tsjerken Twellegea `Frjemd folk`, út Kollumersweach, 11 manlju mei Keltyske folkmuzyk, fokale, mearstimmige muzyk mei gitaarbegelieding troch Anne J. Wagenaar  en `Eaglefield`, it duo Teake en Willeke Greidanus, broer en sus út Tsjom. Harren muzyk bestiet út

Lês it folsleine artikel
De Halte: Tiisdei 2 maart 2010

De Halte: Tiisdei 2 maart 2010

🕔19:21, 2.Mar 2010

De PfdA hat it bêst dien …

Lês it folsleine artikel