Werom nei 't begjin

Ferdivedaasje

Pakes comeback (36)

Pakes comeback (36) Fernijd

🕔08:00, 26.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Wacht even, hear, in momentsje, ik druk dy even fuort. (se drukt op in knopke op de telefoan en draait har yrritearre nei pake) Kin heit no net éven in momint syn kop

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (35)

Pakes comeback (35) Fernijd

🕔08:00, 25.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Nee, ik kin der net goed efterkomme watsto oerdei allegear by de ein hast, nee. Mar do leist it my ek noait goed út. Sytske: Dat prebear ik wol ris, mar jo wolle

Lês it folsleine artikel
Fideo: Fryske identiteit, útlein oan Hollanners

Fideo: Fryske identiteit, útlein oan Hollanners

🕔07:51, 25.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔15:00, 23.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (34)

Pakes comeback (34) Fernijd

🕔08:00, 23.Jun 2020

Hjoed begjint it tredde en lêste bedriuw fan it sabeare toanielstik dat It Nijs as soaprige publisearret, om’t der troch de koroanamaatregels op it stuit gjin toanielopfieringen en iepenloftspullen binne.  Sjoch hjir foar de rolferdieling. En sjoch hjirre wat der

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (33)

Pakes comeback (33) Fernijd

🕔08:00, 22.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: O. Och, se glide by de kant del. Dit komt net goed. Pake: Dat komt troch dy soksesen fan froulju. Dy ha de boel yn de bulten jage. Sytske: Hy kin toch swimme?

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:00, 21.Jun 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔15:00, 20.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Fakânsje

Fakânsje

🕔09:30, 20.Jun 2020

Fakânsje Wy fleane net dizze simmer, wy bliuwe ticht by it eigen hiem Dat fielt eins hiel logys, myn âlden foarhinne ha it net oars dien Wy strike del yn Bakkefean mei in âlderwets potsje bier En witst wat –

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (32)

Pakes comeback (32)

🕔08:00, 19.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Och heden, no sitte se mei de achtereinen oan elkoar fêst. Se wolle allebeide in kant út, mar dat slagget fansels net. Pake: Sjoch, dat is no krekt wêr’t ik altyd op doel.

Lês it folsleine artikel