Dit binne de grutste groepen bûtenlanners

Dit binne de grutste groepen bûtenlanners

🕔17:01, 22.Jul 2016 Lês it folsleine artikel
Klaas Vriesema wint it wurdsjewrotten

Klaas Vriesema wint it wurdsjewrotten Fernijd

🕔09:24, 21.Jul 2016

Dat in ‘deale’ in ‘duvel’ is, dat wisten in soad lêzers wol, al koenen guodden it wurd inkeld mar as útrop fan skrik of ferheardens. Klaas Vriesema út Grou hat in pracht fan in sin mei ‘deale’ makke, dy’t neat

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 20.Jul 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 18.Jul 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 16.Jul 2016 Lês it folsleine artikel
Wurdsjewrotte mei ‘deale’

Wurdsjewrotte mei ‘deale’

🕔08:20, 14.Jul 2016

Wat is in ‘deale’? It Nijs hat in aardich pryske foar dejinge dy’t de moaiste sin meitsje kin dy’t dúdlik makket wat it wurd betsjut. De sinnen kinne oant en mei tiisdei 19 july ynstjoerd wurde nei ynfo@itnijs.frl. Set jo

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker

🕔09:30, 13.Jul 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 11.Jul 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 9.Jul 2016 Lês it folsleine artikel
Jopie Eisma-Dragt wint it wurdsjewrotten

Jopie Eisma-Dragt wint it wurdsjewrotten

🕔12:20, 7.Jul 2016

Wat is in ‘kladde’, sa fregen wy ferline wike oan ús lêzers. It antwurd fan Jopie Eisma-Dragt wie ûnmooglik, mar elkenien begrypt it. It wie sa grappich, koart en dúdlik dat wy it beleanje mei in pryske. Frou Eisma skreau

Lês it folsleine artikel