Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 12.Mar 2016 Lês it folsleine artikel
Wurdsjewrotte mei ‘risselwaasje’

Wurdsjewrotte mei ‘risselwaasje’

🕔13:22, 10.Mar 2016

Wa ken it wurd ‘risselwaasje’ noch? De kommende dagen litte wy ús lêzers wrotte mei dat wurdsje. De útdaging is om in sin te meitsjen dy’t de betsjutting fan it wurd dúdlik makket. Wa’t de moaiste, kreatyfste of nijsgjirrichste sin

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 9.Mar 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 7.Mar 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔16:00, 5.Mar 2016 Lês it folsleine artikel
De winner fan it wurdsjewrotten is … Hilda!

De winner fan it wurdsjewrotten is … Hilda!

🕔23:01, 3.Mar 2016

Ferline wike skreaunen wy in wedstrydsje út. De útdaging wie om de moaiste sin te meitsjen mei it wurd ‘tsjemzje’. De winner is Hilda, dy’t ús de ûndersteande sin tastjoerd hat: “De beammen tsjemzje it ljocht fan de sinne.” De

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 2.Mar 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 29.Feb 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 27.Feb 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
Wedstrydsje wurdsjewrotte mei ‘tsjemzje’

Wedstrydsje wurdsjewrotte mei ‘tsjemzje’

🕔07:01, 25.Feb 2016

Kenne jo it wurd ‘tsjemzje’ noch? Ja? Meitsje der dan in moaie, grappige, kreätive sin mei, dan kinne jo in moai pryske winne. Ut jo sin moat dúdlik wurde wat it wurd ‘tsjemzje’ betsjut. Jo meie ek in foarm fan

Lês it folsleine artikel