Wurdsjewrotte: ‘poepesinne’

Wurdsjewrotte: ‘poepesinne’ Fernijd

🕔09:09, 19.May 2016

Wy sille wer in potsje wurdsjewrotte, dit kear mei it wurd ‘poepesinne’. Wa kin in moaie sin meitsje dêr’t dat wurd yn foarkomt? De sin moat dúdlik meitsje wat it wurd betsjut. De makker fan de moaiste, kreatyfste en dúdlikste sin

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 18.May 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 16.May 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 14.May 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
In nuet fûgeltsje wurdsjewrot in nuete wjirm út de grûn wei

In nuet fûgeltsje wurdsjewrot in nuete wjirm út de grûn wei Fernijd

🕔08:01, 12.May 2016

Wat is ‘nuet’, sa fregen wy ferline wike. It wurd betsjut soks as ‘mak’, ‘net opstannich’, ‘meigeand’, ‘net wyld’. Wy hawwe in pear moaie sinnen tastjoerd krige, dy’t yllustrearren wat de betsjutting fan ‘nuet’ is. Der wie in dúdlike winner,

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 11.May 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 9.May 2016 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 7.May 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
Wurdsjewrotte mei ‘nuet’

Wurdsjewrotte mei ‘nuet’ Fernijd

🕔01:31, 5.May 2016

Wat wol it sizze as ien ‘nuet’ is? As jo it witte en útlizze kinne, kinne jo in aardich pryske winne. De opdracht fan it wurdsjewrotten is dizze wike om de ûndersteande sin ôf te meitsjen: “It wurd ‘nuet’ betsjut …”

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 4.May 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel