Doede Wiersma: Tsjerke-oarder

Doede Wiersma: Tsjerke-oarder Fernijd

🕔07:00, 21.Apr 2024

Oertinking Fan 1992 oant 1995 haw ik geregeld en mei ynmoed frege om feroaringen yn de tsjerke-oarder foar de nije tsjerke dy’t ûntstean soe út it Samen-op-Wegproses. Myn krityk, dêr’t de PKV-Fryslân efter stie, wie dat dy oarder net Bibelsk

Lês it folsleine artikel
Deade mich (gedicht)

Deade mich (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 20.Apr 2024

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs Deade mich Jo kinne wat meimeitsje, ik moat der ek wol om laitsje. Foarige

Lês it folsleine artikel
Fansels Frysk

Fansels Frysk

🕔08:38, 20.Apr 2024

Ambisjeus taalplan fan de provinsje Okkerdeis waard de seisde BFTK (Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer) presintearre, neffens Arno Brok oant no ta de bêste. Underwilens is op woansdei 17 april yn Tresoar it nije taalplan fan de provinsje presintearre op

Lês it folsleine artikel
Gjin grutte belangstelling foar subsydzje ferduorsumjen tunen

Gjin grutte belangstelling foar subsydzje ferduorsumjen tunen Fernijd

🕔08:17, 20.Apr 2024

Yn mear as de helte fan de 342 Nederlânske gemeenten kinne minsken mei in eigen hûs yn 2024 subsydzje oanfreegje om harren tún te ferduorsumjen. Dochs makke mar 21% fan de minsken dy’t de tún ferduorsumen dêr gebrûk fan: fierwei

Lês it folsleine artikel
De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Friso Wielenga

De ‘Fiif Maaie Rede’ troch Friso Wielenga

🕔08:11, 20.Apr 2024

Alle jierren wurdt yn ’e Doarpstsjerke Huzum troch in promininte Nederlanner de ‘Fiif Maaie Rede’ holden. Dit jier troch pref. dr. Friso Wielenga fan 16.00 oere ôf. It is in lêzing oer 5 maaie en de Nederlânsk-Dútske ferhâldingen sûnt 1945.

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij

Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij Fernijd

🕔08:00, 20.Apr 2024

Kollum Wy hawwe yn ús lân de hannen fol oan de opfang fan asylsikers. Fan minsken út oare lannen dy’t om ûnderskate redenen op ’e siik binne nei in feiliger en better plak. It regear is der bytiden op ’e

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 april 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 21 april 2024

🕔06:44, 20.Apr 2024

Boalsert Martinytsjerke, 9.30 oere ds. D. Visser Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere ds. H. Post-Knol Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere fr. J. Kerkhof Mei sjonggroep Hope, Faith & Love û.l.f. Karina Tjepkema Westergeast Tsjerke, 9.30 oere fr. P. Boonstra

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Fris wykein

Waarpraatsje: Fris wykein

🕔18:17, 19.Apr 2024

DE JOUWER – Nei in lange mylde rite is it no alwer in wike te kâld foar de tiid fan it jier en dat bliuwt dit wykein ek sa. Sneon wikselje wat sinne en in bui inoar ôf. De noarde-

Lês it folsleine artikel
Beskerming Nederlânske natuergebieten yn see ûnder de mjitte

Beskerming Nederlânske natuergebieten yn see ûnder de mjitte Fernijd

🕔08:12, 19.Apr 2024

Nederlânske natuergebieten yn see wurde folle mear mei sleepnetten befiske as dy yn Dútslân, Denemarken en Spanje. Nederlân is ferantwurdlik foar hast de helte fan it totaal oantal fiskoeren: 2,1 miljoen fan de 4,4 miljoen fiskoeren metten tusken 2015 en

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (12)

Janna’s fotoferhaaltsjes (12)

🕔07:39, 19.Apr 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wa bin ik as gjinien sjocht? Moarns rin ik earst altyd efkes mei de hûn. Om ‘e

Lês it folsleine artikel