Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk?

🕔20:38, 26.Sep 2023 Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Waarm foar de tiid fan it jier

Waarpraatsje: Waarm foar de tiid fan it jier Fernijd

🕔18:15, 26.Sep 2023

DE JOUWER – It bliuwt oant freed noch rêstich en noflik neisimmerwaar. Striemin wurdt it foarearst hielendal net. Tiisdeitenacht is de loft nei alle gedachten berûn, mar op guon plakken kin it ek (wat) opklearje. It is hast wynstil. By

Lês it folsleine artikel
Streektaalkonferinsje yn Frjentsjer

Streektaalkonferinsje yn Frjentsjer

🕔15:30, 26.Sep 2023

Ferslach Op freed 22 septimber waard yn Frjentsjer in streektaalkonferinsje holden fan de Stichting Nederlandse Dialekten (SND). It tema wie de ‘Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Wethâlder Jan Dijkstra fan gemeente Waadhoeke iepene de konferinsje. Doe krige deputearre

Lês it folsleine artikel
Ljouwert siket Stedsdichter

Ljouwert siket Stedsdichter

🕔12:35, 26.Sep 2023

De gemeente Ljouwert is foar de kommende twa jier op ’e siik nei in stedsdichter foar de stêd en de 35 doarpen. Entûsjaste wurdkeunstners kinne har dêr oant 15 novimber foar oanmelde fia www.leeuwarden.nl/stadsdichter. De Stedsdichter skriuwt alle jierren in

Lês it folsleine artikel
Needgjalp fan it Skriuwersbûn oan de Fryske polityk

Needgjalp fan it Skriuwersbûn oan de Fryske polityk

🕔08:35, 26.Sep 2023

It Skriuwersbûn hat Deputearre Steaten in brief skreaun. It Bûn wol oerlis oer de takomst fan de Fryske skriuwerij en de ferantwurdlikheid dy’t de provinsjale polityk dêrfoar hat. Tusken de provinsjale politisy en de literatuer gappet in kleau, skriuwt it

Lês it folsleine artikel
Streektaalatlas 2022: ferskillen regionale talen binne grut

Streektaalatlas 2022: ferskillen regionale talen binne grut

🕔08:28, 26.Sep 2023

Freedtemoarn presintearre deputearre Eke Folkerts fan de Provinsje Fryslân op de Streektaalkonferinsje Fryslân yn Frjentsjer de Streektaalatlas 2022. Yn Fryslân wurde mar leafst sechstjin streektalen sprutsen. Mei-inoar hawwe 8.172 Friezen in fragelist ynfolle. Goed de helte fan harren jout oan

Lês it folsleine artikel
Slauerhoff-lêzing dr. Arie Pos en muzyk Jankobus Seunnenga yn Doarpstsjerke Huzum

Slauerhoff-lêzing dr. Arie Pos en muzyk Jankobus Seunnenga yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:17, 26.Sep 2023

Yn de Doarpstsjerke Huzum wurdt jierliks troch in Nederlânske prominint de Slauerhoff-lêzing holden. Dit jier giet it om in echte Slauerhoff-betinking om’t Jan Jacob Slauerhoff 125 jier lyn berne waard en syn earste dichtbondel Archipel hûndert jier lyn it ljocht

Lês it folsleine artikel
IG Nobelpriis foar ûndersyk nei landerige studinten

IG Nobelpriis foar ûndersyk nei landerige studinten Fernijd

🕔08:16, 26.Sep 2023

Wijnand van Tilburg, in Nederlânske ûndersiker dy’t yn it Britske Essex wurket, hat in IG Nobelpriis yn de kategory edukaasje wûn. Hy die ûndersyk nei ferfeling ûnder studinten en dosinten en ûntduts dat dy by studinten taslacht as se fernimme

Lês it folsleine artikel
Briefkje (84): Betsjutting sykje en útdrukke

Briefkje (84): Betsjutting sykje en útdrukke Fernijd

🕔08:00, 26.Sep 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, wat in geskriuw om in pear wurdsjes! Jawis, mar do en ik hâlde derfan om út te sykjen hoe’t it krekt sit. Mar wêrom dan? Omdat it om betsjutting

Lês it folsleine artikel
Opfrysker: feroarsaakt?

Opfrysker: feroarsaakt? Fernijd

🕔07:00, 26.Sep 2023 Lês it folsleine artikel