Ried freget oardiel oer posysje Frysk op skoalle

Ried freget oardiel oer posysje Frysk op skoalle

🕔17:05, 29.Nov 2022

De Ried fan de Fryske Beweging freget yn in brief oan it Europeeske Advisory Committee foar it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden (Ried fan Europa, CoE) om advys oer de status fan it Frysk op skoalle. Mei dat

Lês it folsleine artikel
Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

🕔10:18, 29.Nov 2022

Ynstjoerd Okkerdeis wie ik by de Fedde Schurerlêzing. Schurer wie in tige betûft sjoernalist mei in brede blik, fier oer de grinzen fan ús moaie provinsje hinne, haw ik my fertelle litten. Soe er út en troch net meilydsum skodholle

Lês it folsleine artikel
Skriuwster Karin Sitalsing en Keamerlid Judith Tielen winne Grut Diktee

Skriuwster Karin Sitalsing en Keamerlid Judith Tielen winne Grut Diktee

🕔09:43, 29.Nov 2022

By it Grut Diktee fan de Nederlânske Taal op NPO Radio 1 binne by de pommeranten twa dielnimmers op in dield earste plak telâne kaam. Skriuwster Karin Sitalsing en VVD-Keamerlid Judith Tielen hiene beide mar twa flaters. Streekrjocht út it

Lês it folsleine artikel
Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

🕔09:30, 29.Nov 2022

It Mienskiplik Lânboubelied (GLB) feroaret mei yngong fan 1 jannewaris 2023. It rjochtet him op it fierder ferduorsumjen fan it buorkjen. Boeren kinne beleanne wurde foar ekologyske maatregels yn harren bedriuw. Der sil wol wat feroarje yn ’e betingsten dy’t

Lês it folsleine artikel
Antsje Speerstra wint Bolletongersdei Fotokwis

Antsje Speerstra wint Bolletongersdei Fotokwis

🕔09:08, 29.Nov 2022

Omdat se alles goed hie by de Bolletongersdei-fotokwis ‘Wêr lizze dizze brêgen yn Súdwest-Fryslân’, krige winner Antsje Speerstra-Breeuwsma út Folsgeare ferline wike in moai pakket Fryske streekprodukten. De fotokwis, organisearre troch FNP Súdwest-Fryslân, is elk jier in grut sukses; dit

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (41) 

Briefkje oer taal (41) 

🕔08:31, 29.Nov 2022

Jan Breimer reagearret dizze kear net op de lêste, mar op in âldere brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Yn dyn brief fan trije wike lyn hasto kreas en dúdlik útlein wat it ferskil is tusken de wurden ferskate en

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔07:00, 29.Nov 2022 Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk?

🕔07:00, 29.Nov 2022 Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Dampich

Waarpraatsje: Dampich

🕔19:20, 28.Nov 2022

DE JOUWER – It wie moandei in dei om gau te ferjitten. Skier, reinich en dampich. De damp bliuwt foarearst. Moandeitenacht kin op in soad plakken (swiere) damp ûntstean. Der stiet hast gjin wyn en de temperatuer leit om de

Lês it folsleine artikel
‘Helden fan Hjir’ mei De Folkpolitie & Zippora Tieman yn De Wier

‘Helden fan Hjir’ mei De Folkpolitie & Zippora Tieman yn De Wier Fernijd

🕔08:33, 28.Nov 2022

By it Fryske kulturele projekt Helden fan Hjir fan Fryslân Pop trede op freed 9 desimber 2022 bysûndere artysten en bands tagelyk op yn harren eigen stêd, doarp of omkriten. Dit jier docht húskeamerteater De Wier yn Koarnjum wer mei.

Lês it folsleine artikel