Yoga foar minsken mei Parkinson

Yoga foar minsken mei Parkinson

🕔07:44, 26.feb 2022

Foar minsken mei Parkinson is bewegen in ding fan belang. Dat hâldt harren kondysje, krêft en balâns op peil. Dêrom soarget de Stichting Parkinson in Beweging derfoar dat der gelegenheid is foar it beoefenjen fan alderhande bewegingsfoarmen. Yn Fryslân wurdt

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Kritysk fûgelbehear

Jan Schokker: Kritysk fûgelbehear

🕔07:02, 26.feb 2022

Kollum Hoe sit dat mei krityk op jimme, op dy? Litst it samar oer dy hinnekomme of giest der tsjinyn of tsjinoan? Hellest simpel de skouders op of besikest dyn gelyk te heljen? Gnyskest it fuort of hast it smoar

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔07:00, 26.feb 2022 Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Kreas wykein

Waarpraatsje: Kreas wykein

🕔19:10, 25.feb 2022

DE JOUWER – It wie freed noch ûnlijich mei buien en in kâlde wyn, mar it waar foar it wykein sjocht der hiel goed út. Wy krije wol kâlde nachten. Freedtenacht is it helder. De swakke wyn komt út ferskilende

Lês it folsleine artikel
Debútroman Meindert Talma yn it Frysk

Debútroman Meindert Talma yn it Frysk

🕔08:47, 25.feb 2022

By Utjouwerij Regaad ferskynt op 27 febrewaris in nije oersetting: Damje mei ome Hajo. It is de Fryske oersetting fan Meindert Talma syn debútroman út 1999. It boek beskriuwt de jeugd fan de skriuwer yn de santiger en tachtiger jierren

Lês it folsleine artikel
Matthijs Verkuijl: It lân fan Rink

Matthijs Verkuijl: It lân fan Rink

🕔08:42, 25.feb 2022

Skôging It lân fan Rink is de titel fan in artikel fan It Fryske Gea oer it gebiet om De Feanhoop hinne. Simmerdeis bekend troch it muzykfestival en it skûtsjesilen by de Wide Ie, mar foar de rest fan it

Lês it folsleine artikel
Ferkiezingskwis mei Diederik Ebbinge: ‘Kiespijn’

Ferkiezingskwis mei Diederik Ebbinge: ‘Kiespijn’ Fernijd

🕔08:41, 25.feb 2022

Op fjouwer sneinen foar de ferkiezingen en de snein dernei, loadst Diederik Ebbinge de sykjende en swevende kiezer troch it politike lânskip. Ebbinge spilet in politike panelkwis mei syn twa ploegen ‘lofts’ en ‘rjochts’, ûnder lieding fan Rutger Castricum en

Lês it folsleine artikel
Museumjeugduniversiteit: rêd it klimaat

Museumjeugduniversiteit: rêd it klimaat

🕔08:39, 25.feb 2022

Fan ’e maitiid stiet de Museumjeugduniversiteit (MJU) yn it teken fan klimaatferoaring. Fan 6 maart ôf jouwe eksperts fjouwer kolleezjes oer it klimaat, spesjaal foar bern. It Frysk Museum organisearret de MJU mei Tresoar en dbieb. Op 6, 27 maart,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 febrewaris 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 febrewaris 2022

🕔07:04, 25.feb 2022

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Hilaard Johannes de Dopertsjerke, 11.00 oere, ds. W. Feenstra Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. G.S. Groeneveld, tema: Wat muzyk mei jin docht, mei koar Jorwert Radboudtsjerke, 10.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Ljouwert Grutte-

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 25.feb 2022 Lês it folsleine artikel