Hoe’t it komt dat Nederlân der yn in moanne tiid 120 tûzen wurkleazen by krige hat

Hoe’t it komt dat Nederlân der yn in moanne tiid 120 tûzen wurkleazen by krige hat

🕔09:36, 20.Jan 2022

Yn novimber ferline jier sochten neffens it CBS 251 tûzen minsken yn Nederlân om wurk. Yn desimber wiede dat hast 120 tûzen mear: 369 tûzen. Binne der yn in moanne tiid safolle banen ferlern gien? It is wier: yn ’e

Lês it folsleine artikel
Dossier Wrâlderfgoed Keninklik Eise Eisinga Planetarium yntsjinne by Unesco yn Parys

Dossier Wrâlderfgoed Keninklik Eise Eisinga Planetarium yntsjinne by Unesco yn Parys

🕔08:51, 20.Jan 2022

Tiisdei hat de permaninte fertsjintwurdiger fan de Nederlânske steat, drs. Hans Wesseling, oan de Unesco yn Parys it Wrâlderfgoeddossier fan it Keninklik Eise Eisinga Planetarium oerlange. It dossier waard yn ûntfangst nommen troch de nije direkteur World Heritage Centre fan

Lês it folsleine artikel
Kuierjende beammen yn Ljouwert

Kuierjende beammen yn Ljouwert Fernijd

🕔08:46, 20.Jan 2022

Fan dizze wike ôf hat it parkearterrein fan Achmea, oan ’e Snitsertrekwei yn Ljouwert, in nije funksje. No’t de earste beammen fan it Arcadia-projekt Bosk oankommen binne, is de lokaasje omdoopt ta BoskDok. De mear as tûzen, metershege, beammen fan

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔07:00, 20.Jan 2022 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔07:00, 20.Jan 2022 Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Unlijich

Waarpraatsje: Unlijich

🕔19:10, 19.Jan 2022

DE JOUWER – It wie alwer in skiere dei en it bleau ek net oeral drûch. Wy krije no in pear wat kâldere dagen. Woansdeitenacht wikselje opklearringen en buien inoar ôf. Der is in lytse kâns op in bui mei

Lês it folsleine artikel
Fiergeande fersoepelings yn Ingelân

Fiergeande fersoepelings yn Ingelân

🕔16:19, 19.Jan 2022

Yn Ingelân is it dreechste benefter wat it omikron-skaai oanbelanget. It regear kin de leie wer bongelje litte en der kinne soepeler ynsettings komme. Dat hat foarste minister Boris Johnson woansdei buorkundich makke. Hy malket alsa syn Skotske amtsgenoatske Nicola

Lês it folsleine artikel
Nije kursussen Sealterfrysk

Nije kursussen Sealterfrysk

🕔13:20, 19.Jan 2022

Yn it doarp Skäddel wurde dit jier kursussen Sealterfrysk jûn. Der kinne op syn heechst tsien minsken oan in kursus meidwaan. As der mear belangstelling is, wurde letter mear kursussen oanbean. De begjinnerskursus set yn maart útein. Dielname oan de

Lês it folsleine artikel
Learaar Frysk yn fuortset ûnderwiis begjint tenei net mear by nul

Learaar Frysk yn fuortset ûnderwiis begjint tenei net mear by nul

🕔11:56, 19.Jan 2022

De provinsje wol in saakkundige ynhiere om nije doelen foar it skoalfak Frysk te ûntwikkeljen. Lykas alle skoalfakken wurdt dat yngeand oanpast. De ôfrûne jierren hawwe ferskate organisaasjes yn Fryslân dy oanpassing al taret. Benammen de Stichting Leerplan Ontwikkeling en

Lês it folsleine artikel
Poëzijfilm ‘God Gas’ fan Geart Tigchelaar

Poëzijfilm ‘God Gas’ fan Geart Tigchelaar

🕔11:11, 19.Jan 2022

Geart Tigchelaar is de Streekdichter fan Noardeast-Fryslân.  Lês it gedicht ‘God Gas’.

Lês it folsleine artikel