Streekdichter fan Noardeast-Fryslân: Salang’t de wyn

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân: Salang’t de wyn Fernijd

🕔09:30, 5.Jun 2021

Salang’t de wyn De nachten duorje langer as de dagen. De ruten altyd en ivich besmoarge, dêr’t it libben him op ’e knibbels ôfspilet yn ’e hope dat de dea wjukken jout. Ast dy dan lang om let in wei

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân wer iepen fan sneon 5 juny ôf

Natuermuseum Fryslân wer iepen fan sneon 5 juny ôf Fernijd

🕔08:29, 5.Jun 2021

De doarren fan it Natuermuseum Fryslân geane wer iepen op sneon 5 juny. En der is mear goed nijs: de eksposysje GIF, each yn each mei libbene fergiftige bisten is ferlinge oant en mei de krystfakânsje. Mei it each op

Lês it folsleine artikel
Bewegers besauwe har oer bedroefd bytsje skreaun Frysk

Bewegers besauwe har oer bedroefd bytsje skreaun Frysk

🕔07:32, 5.Jun 2021

De foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging, Pier Bergsma, brocht okkerdeis by Omrop Fryslân Radio al op it aljemint dat it Frysk yn ús maatskippij skriftlik fierstente min brûkt wurdt. Want “sûnder besef en kennis fan it skreaune

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Wikseljend wykein

Waarpraatsje: Wikseljend wykein

🕔19:26, 4.Jun 2021

DE JOUWER – It wie in simmerske freed mei in soad sinne. It waar hat yn it wykein twa gesichten. Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft berûn en it kin dampich of dizenich wurde. Der is

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔17:00, 4.Jun 2021 Lês it folsleine artikel
Wynmûnen bedriigje de sûnens op ûnferwachte wizen

Wynmûnen bedriigje de sûnens op ûnferwachte wizen

🕔11:55, 4.Jun 2021

Wynmûnen om enerzjy op te wekken binne net de ûnskuldige alternativen foar koaleferbaarning of kearnenerzjy dy’t foarstanners soms sa presintearje. Resint ûndersyk lit sjen dat se frijwat neidielen hawwe, ek foar de minsklike sûnens. It Ryksynstitút foar folkssûnens en miljeu,

Lês it folsleine artikel
Underwiis en deibesteging yn Zalen Schaaf

Underwiis en deibesteging yn Zalen Schaaf

🕔09:42, 4.Jun 2021

It kulturele sealesintrum Zalen Schaaf yn ‘e Ljouwerter binnenstêd kriget in nije funksje. It sil ûnder de namme Agora tenei brûkt wurde foar ûnderwiis en deibesteging. Benammen minsken dy’t min oan wurk komme of dy’t yn Fryslân ynboargerje moatte, sille

Lês it folsleine artikel
Fideo: Taalemansipaasje

Fideo: Taalemansipaasje

🕔09:40, 4.Jun 2021

Martin ter Denge en Henk Wolf prate oer lytse talen en de emansipaasje dêrfan. Martin ter Denge is warber foar it Twintsk yn it bysûnder en it Nedersaksysk yn it generaal. Henk Wolf spant him yn foar it Frysk yn

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 51

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 51

🕔09:35, 4.Jun 2021

Hoe komt it mei it enerzjylânskip? Kollum Tusken 1960 en 1970 wie Nederlân yn ’e ban fan ien fan de enerzjytransysjes. Alle huzen en gebouwen waarden oansletten op it nije ierdgasnet. Berne yn 1962 wol my dêr neat fan yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skelnammen

Aant Mulder: Skelnammen

🕔09:33, 4.Jun 2021

Kollum De foarige kear hie ik it oer skûlnammen. Ik betocht doe dat mar ien letter in wrâld fan ferskil betsjutte kin. Ik hoech de ‑û- fan skûlnamme allinne mar yn in ‑e- te feroarjen om yn in hiele oare

Lês it folsleine artikel