In ûnderfining yn Roemenië (ferhaal)

In ûnderfining yn Roemenië (ferhaal) Fernijd

🕔07:00, 31.Oct 2020

Yn 1976 makke ik fan in tichte bestelwein in camper. Ik hie der ramen yn seage, in oanrjocht yn set en in konstruksje makke dat de tafel sakje koe op hichte fan de banken. Mei it brûken fan de bankkessens

Lês it folsleine artikel
Ferkiezingstema CDA: Frysk moat yn de grûnwet

Ferkiezingstema CDA: Frysk moat yn de grûnwet

🕔22:50, 30.Oct 2020

Dat it Frysk in Rykstaal is, moat yn de grûnwet. Dat seit it CDA. De partij is fan betinken dat de Rykstalen yn de grûnwet neamd hearre te wurden. It Nederlânsk wurdt der no ek net yn neamd en dat

Lês it folsleine artikel
Gemeente bringt learaar yn libbensgefaar troch straf nei toanen Mohammed-kartûn

Gemeente bringt learaar yn libbensgefaar troch straf nei toanen Mohammed-kartûn

🕔22:07, 30.Oct 2020

In learaar fan in skoalle yn Brussel mei ynearsten net wurkje fan syn baas, om’t er yn de les in kartûn sjen litten hat dêr’t de islamityske profeet Mohammed op te sjen is. De learaar woe omtinken jaan oan de

Lês it folsleine artikel
Charlie Hebdo: Ingelsktalige media draaie dieder en slachtoffer om

Charlie Hebdo: Ingelsktalige media draaie dieder en slachtoffer om

🕔19:51, 30.Oct 2020

French police shoot and kill man after a fatal knife attack on the street (‘Frânske plysje sjit in man dea nei in fatale oanfal mei in mes op ‘e dyk’). Wa’t efkes siket, sil sjen dat in protte Ingelsktalige nijsmedia

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 novimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 novimber 2020

🕔18:04, 30.Oct 2020

Seisde snein fan de hjerst Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., frou J. Mulder-Vogelzang Holwert Fermanje, 9.30 o., ds. R.P. Yetsenga Jobbegea Prot. tsjerke (K. Molwei 19), 9.30 o., U. Zwaga

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Sneon oerdei drûch

Waarpraatsje: Sneon oerdei drûch

🕔18:00, 30.Oct 2020

DE JOUWER – It wie tongersdei en freed in wiete en skiere boel. Sneon oerdei bliuwt it drûch, mar letter reint it wer en snein is it ek wer wiet. Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft

Lês it folsleine artikel
Taalprizen foar meartalich lesmateriaal NHL Stenden

Taalprizen foar meartalich lesmateriaal NHL Stenden

🕔17:11, 30.Oct 2020

Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat mei it ûntwikkeljen fan meartalich lesmateriaal twa prizen krige fan it Nuffic, de Europeeske organisaasje foar ynternasjonalisearring fan it ûnderwiis. It giet om de earste en twadde sjuerypriis fan it Europeesk Talelabel en de

Lês it folsleine artikel
Wurklist Fiedsel en Sûnens 2021

Wurklist Fiedsel en Sûnens 2021

🕔10:47, 30.Oct 2020

Om mear ynwenners fan Fryslân sûner ite en libje te litten, lit it provinsjebestjoer op it stuit in fyzje en oanpak ûntwikkelje. Der besteane al alderhande inisjativen en projekten dy’t har mei dat tema dwaande hâlde. Wurklist 2021 moat yn

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK ‘Op transport nei it Noarden’

Fryslân DOK ‘Op transport nei it Noarden’ Fernijd

🕔08:56, 30.Oct 2020

Yn de lêste moannen fan de Twadde Wrâldoarloch moast Fryslân ynienen tweintichtûzen Limboarchske flechtlingen herbergje. De Dútsers hiene besletten om har yn Roermond te ferskânzjen en de ynwenners waarden op ‘e trein set. Yn de Fryslân DOK ‘Op transport nei

Lês it folsleine artikel
Lading grús fan Bennu yn romtesonde feilichsteld

Lading grús fan Bennu yn romtesonde feilichsteld

🕔08:35, 30.Oct 2020

De romtesonde fan NASA dy’t ferline wike op de planetoïde Bennu lâne, hat mear as 900 gram grús oppakt. In pear dagen nei de lâning die bliken dat er in part fan de lading ferlear, mar no is de restearjende

Lês it folsleine artikel