Op ’en paad foar in Fryske Grûnwet

Op ’en paad foar in Fryske Grûnwet

🕔10:03, 14.Sep 2020

De manifestaasje op it Reaklif giet op 26 septimber net troch. No haw ik al begrepen dat der wol minsken komme kinne, sille of wolle. Dêr hear ik ek by. Ik bin net sa’n letterlike Warns-fierder, yn de sin dat

Lês it folsleine artikel
De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#16)

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#16) Fernijd

🕔09:30, 14.Sep 2020 Lês it folsleine artikel
Oanpart skieden ynwenners yn Fryslân tanaam

Oanpart skieden ynwenners yn Fryslân tanaam

🕔08:56, 14.Sep 2020

Yn Fryslân is it tal skieden ynwenners dit jier tanaam oant 7,6% (wie 6,1% yn 2010). Skiermûntseach spant de kroan: mei in persintaazje fan 10,7% hat de gemeente it heechste persintaazje skieden ynwenners. Dat en mear docht bliken út in

Lês it folsleine artikel
Regeling helpt maatskiplike sektor troch de tiid

Regeling helpt maatskiplike sektor troch de tiid

🕔08:37, 14.Sep 2020

It Fryske ferieningslibben giet yn koroanatiid safolle mooglik troch: foar it nimmen fan maatregels om oan de koroanarjochtlinen te foldwaan stelt provinsje Fryslân in subsydzje beskikber. Der is foar hiel Fryslân € 375.000,- beskikber om aktiviteiten yn de oardelmetermaatskippij te

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Neisimmer

Waarpraatsje: Neisimmer Fernijd

🕔17:30, 13.Sep 2020

DE JOUWER – Nei in wykein mei dochs wol in soad bewolking krije wy no in pear dagen waarm oant tige waarm neisimmerwaar. Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. Op guon plakken soe wat damp ûntstean

Lês it folsleine artikel
Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 4 oant en mei 10 septimber 2020

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 4 oant en mei 10 septimber 2020

🕔17:12, 13.Sep 2020

Nei twa wiken fan minder besmettingen mei it koroanafirus is yn de ôfrûne wike wer by mear ynwenners fan Fryslân besmetting fêststeld. Sûnt 4 septimber testen 37 minsken posityf, 9 mear as de wyks dêrfoar, mar net sa slim as

Lês it folsleine artikel
Oplossingen finansjele ôffaller It Hearrenfean

Oplossingen finansjele ôffaller It Hearrenfean

🕔10:28, 13.Sep 2020

Yn opdracht fan de gemeenteried It Hearrenfean hat it kolleezje fan B&W ûndersocht hoe’t de finansjele ôffaller dêr’t wy op 30 augustus oer berjochten (hjir) oplost wurde kin. It kolleezje sjocht trije mooglikheden. 1 It tekoart stean litte en foar

Lês it folsleine artikel
Frysktalich muzikaal stik ‘Rjocht yn ’t hert’

Frysktalich muzikaal stik ‘Rjocht yn ’t hert’

🕔08:53, 13.Sep 2020

De tafel is kreas klearmakke, de kearsen baarne, de keamer is smûk en it hûs oprêden. It wurdt Irene Dorée har lêste jûn en dy moat bysûnder wêze. Har favorite film komt op de telefyzje en dêr sjocht se bot

Lês it folsleine artikel
Europeeske Kommisje: Ljouwert tige ynnovatyf, mar net Capital of Innovation 2020

Europeeske Kommisje: Ljouwert tige ynnovatyf, mar net Capital of Innovation 2020

🕔08:44, 13.Sep 2020

Ljouwert sleept net de titel European Capital of Innovation yn ’e wacht, mar heart wol by de top tolve fan ynnovatyfste stêden fan 2020 yn Europa. Dat makke de Europeeske Kommisje freed 11 septimber bekend. Seis finalisten meitsje noch kâns

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

🕔08:29, 13.Sep 2020

Kollum It giet poerbest mei it Frysk, blykt út de Taalatlas 2020. Tachtich persint fan de 6500 dielnimmers oan de dy ‘taalhifking’ binne it Frysk machtich, fine se sels. Se kinne Frysk prate, lêze en skriuwe. CDA-deputearre Poepjes is hartstikkene bliid.

Lês it folsleine artikel