Befrij de Dichter fan Fryslân út de omearming fan LF2028

Befrij de Dichter fan Fryslân út de omearming fan LF2028

🕔10:13, 1.May 2020

Skôging fan Abe de Vries Ik jou dalik ta, guon miene dat ik in glêzen bol ha. Dat komt sa: guon fan myn foarsizzingen lykje út te kommen. Understeand stik oer de Dichter fan Fryslân – doe oer de proseduere

Lês it folsleine artikel
Utwaaksen fan kapitalisme

Utwaaksen fan kapitalisme

🕔10:01, 1.May 2020

Ynstjoerd Yn syn stik yn de LC fan 17 april 2020 pleitet de eardere haadredakteur Rimmer Mulder foar it kapitalisme en ekonomyske groei. Ik bin mei him iens dat it kapitalisme beskate goede gefolgen hân hat, mar ik leau dat

Lês it folsleine artikel
Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil

Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil

🕔09:36, 1.May 2020

Omrop Fryslân komt mei in nije app spesjaal foar bern: de Omrop Fryslân Tsjil-app. Bern kinne dêrmei Fryske filmkes besjen dy’t foar harren âldens gaadlik binne. Omrop Fryslân hat de app ûntwikkele, omdat bern en jongeren hieltyd faker programma’s en

Lês it folsleine artikel
Soarchynstellingen ferrast mei optreden Syb van der Ploeg en trio Sjanz

Soarchynstellingen ferrast mei optreden Syb van der Ploeg en trio Sjanz

🕔09:18, 1.May 2020

Bewenners en meiwurkers fan soarchynstelling Talma Hoeve yn Feanwâlden en Brugchelencamp yn De Westereen waarden op Keningsdei ferrast troch in optreden fan Syb van der Ploeg en trio Sjanz. De optredens waarden organisearre troch gemeente Dantumadiel yn it ramt fan

Lês it folsleine artikel
Fryslân ûngeunstige provinsje foar elektryske autobesitter

Fryslân ûngeunstige provinsje foar elektryske autobesitter

🕔09:09, 1.May 2020

Fryslân is, neffens oare provinsjes, ûngeunstich foar automobilisten dy’t elektrysk ride. Friezen dy’t mei harren auto oanwiisd binne op publike laadpeallen, hawwe relatyf net folle gemeentlike oanfraachopsjes en hoege net te rekkenjen op in laadpeal tichtby hûs. Dat en mear

Lês it folsleine artikel
Friezen fiele har behelle by enerzjytransysje

Friezen fiele har behelle by enerzjytransysje

🕔08:54, 1.May 2020

Hast 2000 Fryske ynwenners hawwe de online fragelist fan de Regionale Enerzjystrategy ynfolle. Yn de ôfrûne twa wike hawwe se oanjûn hoe’t se behelle wurde wolle by de plannen foar skjinne enerzjy yn Fryslân. Oant no ta jout mear as

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (4)

Pakes comeback (4)

🕔08:00, 1.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Hm. De omgongsfoarmen binne wakker feroare neffens eartiids. By it stasjon besocht ik by de tafallige passanten te ynformearjen hokfoar bus ik nedich hie. Mar hja eagen allegearre dwers troch my hinne en

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 39

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 39

🕔07:20, 1.May 2020

Lokaal jild(t) Kollum Yn de koroanatiid wurdt hieltyd mear nei lokale oplossingen sjoen. Dy trend nimt al langer ta, mar it giet hieltyd flugger. De kontenerramp op 1 jannewaris 2019 mei de MSC Zoe boppe It Amelân, doe’t 297 konteners

Lês it folsleine artikel