Minsken hearre harren eigen aksint net

Minsken hearre harren eigen aksint net

🕔13:26, 14.Feb 2020

Minsken binne dôf foar harren eigen aksint. Hja tinke dat harren eigen útspraak folle minder opfallend is as dat oaren tinke. Dat docht bliken út Dútsk ûndersyk. “Minsken dy’t in taal leare, beoardielje harren eigen útspraak as better as dy

Lês it folsleine artikel
It Iersk wurdt in folweardige EU-taal en dat freget frijwat tarieding

It Iersk wurdt in folweardige EU-taal en dat freget frijwat tarieding

🕔13:04, 14.Feb 2020

Yn 2022 wurdt it Iersk in folweardige wurktaal fan de Europeeske Uny. Sûnt 2007 hat de offisjele taal fan Ierlân noch in twadderangsstatus. Doel is dat tenei alle offisjele stikken yn it Iersk oerset wurde. Dat freget frijwat tarieding. De

Lês it folsleine artikel
Frânsktalige sosjalisten wolle net mear mei De Wever prate

Frânsktalige sosjalisten wolle net mear mei De Wever prate

🕔12:44, 14.Feb 2020

“Hoe faak moat ik no noch sizze dat de PS net mei de N-VA yn in regear wol?” sei Paul Magnette freedtemoarn tsjin Flaamske sjoernalisten. De foaroanman fan de Frânsktalige sosjaal-demokratyske PS hat syn nocht fan de lange ûnderhanneling oer

Lês it folsleine artikel
17 o/m 23 febrewaris ferkearshinder by brêge Dronryp

17 o/m 23 febrewaris ferkearshinder by brêge Dronryp

🕔10:42, 14.Feb 2020

Sa’t earder al bekende makke is, kriget de brêge yn Dronryp yn de krookjefakânsje nije assen. Dat is nedich om it tikjende lûd by it iepen- en tichtgean fan de brêge te ferhelpen. De brêge oer it Van Harinxmakanaal is

Lês it folsleine artikel
Willewike siket lieding

Willewike siket lieding

🕔10:35, 14.Feb 2020

De organisaasje fan de Willewike op Skylge is foar dit jier noch op syk nei lieding. Wa’t sin hat om mei te gean as lieding kin him melde. De data fan de Willewike binne dit jier: fan 25 april oant

Lês it folsleine artikel
Folkband CCC Inc. yn Neushoorn

Folkband CCC Inc. yn Neushoorn

🕔10:28, 14.Feb 2020

CCC Inc. nimt de besikers fan Neushoorn op 22 febrewaris mei nei It Amerikaanske plattelân fan eartiids. De folkmuzyk set oan ta dûnsjen en swingen.   Wa’t nei CCC Inc. harket, waant him op it plattelân fan de súdlike Feriene

Lês it folsleine artikel
Oarlochsdeiboek fan Nederlanner yn Dresden weromfûn

Oarlochsdeiboek fan Nederlanner yn Dresden weromfûn

🕔10:19, 14.Feb 2020

De 39-jierrige Gerard Wubben skreau 75 jier lyn yn syn deiboek: “Fannacht dreamd, ik tocht dat ik wer thús wie. Doe’t ik wekker waard, foel it my bot ôf.” Dat wie in dei of wat nei’t er it ynferno fan

Lês it folsleine artikel
Trouwe in ut Frys, Bildts en Franekers? Ut kin in Wâdhoeke!

Trouwe in ut Frys, Bildts en Franekers? Ut kin in Wâdhoeke! Fernijd

🕔08:56, 14.Feb 2020

De gemeente Wâdhoeke is der tròts op un meartalige gemeente te wezen. Nyt allenug wurde de òffisjele rykstalen brúkt in Wâdhoeke, mar ok ut Bildts en ut Franekers binne talen wêr’t de gemeente graag andacht foar het. Trouwe kon in

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 16 febrewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 16 febrewaris 2020 Fernijd

🕔07:00, 14.Feb 2020

Seisde snein nei Epifany Aldegea (SWF) Ankertsjerke , 9.30 o., J. Hania-van der Kooi Beetstersweach Doarpstsjerke, 19.00 o., ds. H. Engelsma De Gordyk Ontmoetingstsjerke, 9.30 o., ds. E.Rooseboom De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., tsjinst mei it Kwartettekoar Hallum

Lês it folsleine artikel
Kursus Aldfryske teksten lêze

Kursus Aldfryske teksten lêze

🕔22:34, 13.Feb 2020

Yn juny kinne studinten út de hiele wrâld wer leare om midsiuwske Fryske teksten te lêzen. Dy taal liket dan noch sterk op it Ingelsk fan dy tiid. De Ingelsktalige kursus Aldfrysk wurdt dit jier jûn yn Grins. Ferline jier

Lês it folsleine artikel